Universiteit Leiden

nl en

Oda van Cranenburgh

Gast

Naam
Dr. O.B.R.C. van Cranenburgh
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
o.b.r.c.van.cranenburgh@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8095-4100

Oda van Cranenburgh is universitair hoofddocent emeritus (UHD) op het terrein van vergelijkende politicologie, in het bijzonder ontwikkelingslanden. Zij doceert op het terrein van vergelijkende politiek, ontwikkelingsvraagstukken en democratisering in ontwikkelingslanden. Zij was van 1997 tot 2004 lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, en vicevoorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Haar recente onderzoek betreft politieke instituties en democratisering in Afrika.

Gast

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.