Universiteit Leiden

nl en

Nienke Luijcks

Onderwijscoördinator

Naam
N.M. Luijcks MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
n.m.luicks@fsw.leidenuniv.nl

Nienke Luijcks is studentlid van het het Opleidingsbestuur van het Instituut Psychologie. Zij zit de vergaderingen bij van het instituutsbestuur, de instituutsraad, het hooglerarenoverleg en de opleidingscommissies. Nienke is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het studentperspectief binnen het bestuur, en draagt zorg voor de verkiezingen van opleidingscommissies. Tevens wordt zij betrokken bij verschillende werk- en taakgroepen omtrent onderwijsinnovatie binnen de studie Psychologie.

Onderwijscoördinator

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Instituutsbureau Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer --

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.