Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Nienke Bos

Promovendus

Naam N. Bos MSc
Telefoon +31 71 527 7954
E-mail n.bos@fsw.leidenuniv.nl

Nienke Bos is sinds september 2014 PhD kandidaat bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek gaat over de initiatie van partijverboden in Europese democratieën. De focus ligt op verklarende factoren bij de initiatie van partijverboden, maar ook de institutionele vormgeving van democratieën en de gevolgen van partijverboden voor democratieën.

Nienke behaalde een MSc-graad (2014) in Comparative and European Politics aan de Radboud Universiteit Nijmegen, evenals een BA (2012) in wijsbegeerte. Zij is afgestudeerd op een onderzoek naar partijverboden in Nederland en Duitsland. Ze volgde daarnaast twee honours programma’s, deed een onderzoeksstage bij de griffie van de Tweede Kamer en heeft onderzoek gedaan aan het Nederlands Instituut in Athene naar de Gouden Dageraad.

Promovendus
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Politieke Wetenschap
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B45
Contact
+31 71 527 7954
n.bos@fsw.leidenuniv.nl
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
medisch secretaresse spoedeisende hulp