Universiteit Leiden

nl en

Nelke Bartelings

Vrijwilliger

Naam
Drs. N.L. Bartelings
Telefoon
+31 71 527 2857
E-mail
n.l.bartelings@library.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Vrijwilliger

 • Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Onderzoek & Onderwijs Diensten
 • Conservatoren Bijzondere Collecties

Werkadres

Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 26-27
2311 BG Leiden
Kamernummer 222

Contact

 • Schaeps J., Kolfin E., Grasman E. & Bartelings N. (red.) (2016), For Study and Delight. Drawings and Prints from Leiden University. Leiden: Leiden University Press.boekredactie
 • Bartelings N.L. & Otter B. den (2010), Beste Huismannen. Grafiek en tekeningen uit de collectie Huisman-van Bergen. Leiden: Stichting Vrienden van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden.boek
 • Bartelings N.L. (2010), "Een eer voor Italië en een vreugd voor Holland". De Dante-visie van Jan Uriot. In: Heck P. van (red.) Glorie van de Muzen Lieveling van het Volk. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 82-90.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartelings N.L. (red.) (2009), Gedachten op papier. Examenwerk minor grafiek en grafische technieken. Zoetermeer: Catchydesign.boekredactie
 • Bartelings N.L. (2010), Bernard Picart, a French engraver in the Dutch Republic. In: Maës G., Blanc J. (red.) Les échanges artistiques entre les anciens Pays-Bas et la France. Turnhout: Brepols Publishers. 33-55.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartelings N.L. (2006), 'Liggende leeuw'. In: Schaeps J (red.) Rembrandt in prent gebracht. Uit de collectie van het Prentenkabinet. Leiden: Stichting Vrienden van het Prentenkabinet.congresbijdrage
 • Bartelings N.L., Boschloo A.W.A., Klerck A.R. De & Rooseboom H. (red.) (2002), Beelden in veelvoud. Leiden: Primavera Pers.boekredactie
 • Bartelings N.L. (2002), 'In het kielzog van de schilderkunst. Een onderzoek naar de functie en de positie van de prentkunst in de kunstliteratuur vanaf halverwege de zestiende tot aan de negentiende eeuw'. In: Bartelings N.L., Boschloo A. W. A., Klerck B. de, Rooseboom H. (red.) Beelden in veelvoud. Het vermenigvuldigde beeld in prentkunst en fotografie.. Leidsch Dagblad Leiden: Primavera Pers. 35-65.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartelings N.L., Dekkers M.C.J., Schaeps J.M.P. & Witkam J.J. (2001), Redactielid Ezelsoor. Nieuwsbrief voor de Werkgroep Boekwetenschap 4(1).tijdschriftredactie
 • Bartelings N.L., Dekkers M.C.J., Schaeps J.M.P. & Witkam J.J. (2001), Redactielid Ezelsoor. Nieuwsbrief voor de Werkgroep Boekwetenschap 3(2).tijdschriftredactie
 • Bartelings N.L. (2001), 'Hier toont voor 't oog het tijtelblad den inhout in het boek vervat'. De rol van de titelprent in Frans van Mieris' Histori der Nederlandsche vorsten. In: Bostoen K., Kolfin E., Smith P. J. (red.) 'Tweelinge eener dragt'. Woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750). Hilversum: Verloren. 243-263.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartelings N.L. (2001), 'Tempel der memorie'. In: Bartelings N.L., Klerck B. de, Sluijter E. J. (red.) Uit het Leidse Prentenkabinet. Over tekeningen, prenten en foto's, bij het afscheid van Anton Boschloo. Leiden: Primavera Pers. 91-95.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartelings N.L., Klerck A.R. De & Sluijter E.J. (red.) (2001), Uit het Leids Prentenkabinet. Over prenten, tekeningen en foto's, bij het afscheid van Anton Boschloo. Leiden: Primavera Pers.boekredactie
 • Westerweel B., Bartelings N.L., Leijerzapf I.T., Tatenhove J.J.C.A. van & Ott A. (2001), Redactielid Bulletin PKL 3.tijdschriftredactie
 • Westerweel B., Bartelings N.L., Leijerzapf I.T., Tatenhove J.J.C.A. van & Ott A. (2001), Redactielid Bulletin PKL 2.tijdschriftredactie
 • Bartelings N.L., Dekkers M.C.J., Schaeps J.M.P. & Witkam J.J. (2000), Redactielid Ezelsoor. Nieuwsbrief voor de Werkgroep Boekwetenschap 2(4).tijdschriftredactie
 • Schaeps J.M.P., Bartelings N.L., Witkam J.J. & Erenstein M.A. (2000), Redactielid Ezelsoor. Nieuwsbrief voor de Werkgroep Boekwetenschap 2(3).tijdschriftredactie
 • Tatenhove J.J.C.A. van, Westerweel B., Bartelings N.L., Leijerzapf I.T. & Ott A. (2000), Redactielid Bulletin PKL 1.tijdschriftredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie