Universiteit Leiden

nl en

Nathalie Koster

Gast

Naam
Dr. N.N. Koster MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
n.n.koster@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9467-5575

Met ingang van september 2012 is Nathalie Koster in dienst getreden bij de Universiteit Leiden als promovenda.

Meer informatie over Nathalie Koster

Algemeen

Nathalie Koster heeft Criminologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar zij in 2011 afstudeerde in de afstudeerrichtingen Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving en Forensische Criminologie. Daarna heeft zij bij de gemeente Hoorn gewerkt als adviseur voor het Veiligheidshuis West-Friesland en bij het Schadefondsgeweldsmisdrijven en de Universiteit Leiden als onderzoeker. Met ingang van september 2012 is zij in dienst getreden bij de Universiteit Leiden als promovenda. Haar onderzoek richt zich op de evaluaties van slachtoffers van criminaliteit (woninginbraak en geweldsmisdrijven) over het politieoptreden in hun zaak en de gevolgen daarvan voor hun percepties van de legitimiteit van de politie en de bereidheid tot het verlenen van medewerking in geval van herhaald slachtofferschap. In haar onderzoek past zij verschillende onderzoeksmethoden toe, waaronder kwantitatieve en kwalitatieve interviews en een vignet-experiment.

Onderwijs

Nathalie verzorgt drie cursussen: De cursus Inleiding Rechtspscyhologie in de propedeuse van de bachelor Criminologie en de cursussen Victimologie en Omgevingscriminaliteit in het derde jaar van de bachelor Criminologie. Daarnaast begeleidt zij bachelor en master studenten bij het schrijven van haar scriptie.

Organisatorische taken

Nathalie is momenteel lid van de deelexamencommissie bachelor en masters Criminologie

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.