Universiteit Leiden

nl en

Mirjam van der Sprong

Promovendus / buiten

Naam
Drs. M.C.J. van der Sprong MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.c.j.van.der.sprong@fsw.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Inclusie en diversiteit in relatie tot professionele leergemeenschappen binnen het onderwijs'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Mirjam van der Sprong

Mirjam van der Sprong studeerde Nieuwgriekse Taal en Cultuur en Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen,  volgde de opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan de Hogeschool Leiden en studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Na verschillende functies vervuld te hebben binnen het speciaal onderwijs, praktijk- en volwassenenonderwijs, is zij nu werkzaam als ondersteuningsadviseur / orthopedagoog binnen een samenwerkingsverband voor primair onderwijs.

Dit promotieonderzoek heeft als werktitel ‘Inclusie en diversiteit in relatie tot professionele leergemeenschappen binnen het onderwijs’. Vanuit de dagelijkse praktijk binnen de context van Passend Onderwijs is de interesse ontstaan voor attitudes van leerkrachten en schoolteams ten opzichte van verschillen en diversiteit en de mate waarin passend onderwijs of inclusie gerealiseerd wordt.

Promovendus / buiten

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.