Universiteit Leiden

nl en

Mirjam de Bruijne

Promovendus / buiten

Naam
Drs. M. de Bruijne MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.de.bruijne@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Mirjam de Bruijne studeerde toegepaste taalwetenschap aan de Universiteit van Tilburg en deed voor haar afstuderen onderzoek naar het leren lezen en schrijven van tweetalige Turks-Nederlandse kinderen. Sinds 2003 werkt zij bij de CED Groep, een landelijke onderwijsadviesorganisatie. Daar ontwikkelt zij lesmaterialen (o.a. Nieuwsbegrip) en geeft zij trainingen op het gebied van lees- en woordenschatdidactiek, leesbevordering en taalgericht vakonderwijs. Verder ondersteunt zij scholen bij de ontwikkeling van taalbeleid en is zij lid van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (een samenwerkingsverband tussen de CED Groep, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Sardes).

Sinds 2012 doet Mirjam naast haar CED-werk promotieonderzoek naar begrijpend lezen.

Voor meer info zie linkedin.

Onderzoek

Mirjams promotieonderzoek omvat een hardopdenkstudie naar de ontwikkeling van het begrijpend leesproces van leerlingen in de onderbouw van het vmbo (niveau bb/kb). De leerlingen zijn vier keer gefilmd tijdens de uitvoering van een ‘schoolse leestaak’ (informatieve tekst met vragen). Het onderzoek beoogt meer inzicht te genereren in de taakaanpak en het leesstrategiegebruik van de doelgroep ‘adolescente zwakkere lezers’ en in individuele verschillen binnen deze groep.

Relevante links

www.linkedin.com/in/mirjamdebruijne/
www.brainandeducationlab.nl/
www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/
www.nieuwsbegrip.nl

Promotor

Paul van den Broek

Co-promotor

Amos van Gelderen (UvA/Kohnstamm en Hogeschool Rotterdam)

Promovendus / buiten

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.