Universiteit Leiden

nl en

Miriam Kullmann

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

Naam
Mr.dr. M. Kullmann
Telefoon
+31 71 527 7607
E-mail
m.kullmann@law.leidenuniv.nl

Mw. mr. Miriam Kullmann is  verbonden aan de Universiteit Leiden als legal assistant/onderzoeker voor het European Labour Law Network, waar zij meewerkt aan het Restatement Project (klik hier voor meer informatie).  

Zij is in 2009 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in International en Europees recht en Nederlands recht, met als afstudeerrichting staats-en bestuursrecht. 

Daarnaast is zij sinds maart 2010 als promovenda verbonden aan de vaksectie Sociaal recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek houdt zich bezig met de Europeesrechtelijke invloeden op nationale methoden om het arbeidsrecht in grensoverschrijdende werknemerssituaties te handhaven. Zij kijkt in het bijzonder naar de manieren waarop het arbeidsrecht in Nederland, Duitsland en Zweden wordt gehandhaafd. Voor haar rechtsvergelijkend onderzoek is zij in Trier, Duitsland (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union (IAAEU)) en in Lund, Zweden (Lund University) geweest. 

Haar promotietraject wordt begeleid door Prof. mr. L.G. Verburg (RU) en Prof. mr. M.S. Houwerzijl (UvT).

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A155

Contact

 • Miriam Kullmann, TRA 2017,1.annotatie
 • Blackham A. & Miriam Kullmann (2017), The Rationales of Government Action on Ageing and the Extension of Working Lives. In: Numhauser-Henning A., Rönnmar M. (red.) Elder Law: Evolving European Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar. 179-203.boekdeel
 • Kullmann M. (2016), De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 8(1): 9-12.artikel in tijdschrift
 • Miriam Kullmann (2016), Unused potential? The risk of unemployed “older” workers, European Labour Law Journal 7: 442-460.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Miriam Kullmann (2016), Extending Working Life: the Dutch Government’s Response, European Labour Law Journal 7: 30-50.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Miriam Kullmann, nr. C-115/14, TRA 2016; 26-27.annotatie
 • Miriam Kullmann (2016), Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving?, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 7: 32-34.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kullmann M. (7 december 2015), The risks of unused potential: unemployed older workers. Blog - European Labour Law Network [blog entry].overig
 • Kullmann M. (2015), Tijdelijke grensoverschrijdende detachering en gewoonlijk werkland: over de verhouding tussen de Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn en de rol van de Handhavingsrichtlijn, Nederlands Internationaal Privaatrecht 33(2): 205-216.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kullmann M. (2015), Privaatrechtelijke handhaving door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten, Arbeidsrechtelijke annotaties 9(3): 39-59.artikel in tijdschrift
 • Kullmann M. (2015), Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations (Dissertatie. Onderzoekscentrum voor Onderneming & Recht, Faculty of Law, Radboud University Nijmegen). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Verburg, L.G.dissertatie
 • Kullmann M., annotatie bij: HvJ 16 juli 2015, nr. C-222/14, TRA 2015,10.annotatie
 • Kullmann M., annotatie bij: HvJ EU 26 maart 2015, nr. C-316/13, JAR 2015.annotatie
 • Kullmann M. (2015), Verrekening en inhouding Wet Minimumloon en de bredere arbeidsrechtelijke handhavingsproblematiek, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 4(1): 28-34.artikel in tijdschrift
 • Kullmann M., annotatie bij: HvJ EU 18 december 2014, nr. C-354/13, TRA 2015,4.annotatie
 • Kullmann M., annotatie bij: ABRvS 9 juli 2014, nr. nr. 201208190/1/A3, Jurisprudentie bestuursrecht 2014.annotatie
 • Kullmann M., annotatie bij: HvJ EU 18 september 2014, nr. C-549/13, JAR 2014.annotatie
 • Kullmann M., annotatie bij: HvJ EU 18 september 2014, nr. C-549/13, TRA 2014.annotatie
 • Kullmann M. (2013), The Principle of Effet Utile and its Impact on National Methods to Enforce the Rights of Posted Workers), International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 29: 283-304.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kullmann M. & Houwerzijl M.S. (2010), Werknemersmobiliteit binnen de EU, ArbeidsRecht 29: 27-32.artikel in tijdschrift
 • Universiteit Maastricht Universitair Docent