Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Miranda de Hei


Naam Dr. M.S.A. de Hei MSc
Telefoon +31 71 527 2727
E-mail m.s.a.de.hei@iclon.leidenuniv.nl

Proefschrift: 'Samenwerkend leren op Pabo's, de invloed van het onderwijsontwerp op de leeropbrengsten' waarop zij promoveerde op 5 juli 2016. Miranda de Hei participeerde als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie Miranda de Hei

Sinds 2004 werk ik als docent aan de Pabo van de Haagse Hogeschool, na een loopbaan als logopedist en leerkracht basisonderwijs. Tijdens mijn studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Leiden ben ik in hoge mate geïnteresseerd geraakt in een fenomeen dat binnen allerlei vormen van onderwijs de laatste decennia een plaats verworven heeft: samenwerkend leren. Deze wijze van leren voortkomend uit de denkbeelden van het sociaalconstructivisme kan leiden tot aan hogere leeropbrengsten. Dit leren draagt bij aan de ontwikkeling van sociale capaciteiten en is een goede voorbereiding op een levenlang leren. Deze opbrengst van samenwerkend leren lijkt niet telkens gerealiseerd te worden binnen het HBO. Studenten klagen bijvoorbeeld over medestudenten die meeliften en docenten vrezen dat de inhoud van het vak onvoldoende wordt belicht, bijvoorbeeld doordat studenten taken verdelen en daardoor slechts een deel van de stof verwerken. De zorgen van docenten over de leeropbrengst van samenwerkend leren en het feit dat docenten, ondanks het belang dat zij hechten aan interactie en samenwerkend leren, moeite hebben met het verwezenlijken daarvan in hun lessen, zouden de inzet van samenwerkend leren kunnen beperken. Door mijn werk raak ik regelmatig in gesprek met docenten en studenten van verschillende opleidingen, die zeker niet altijd een positieve houding hebben ten opzichte van samenwerkend leren.  

In mijn promotieonderzoek richtte ik mij op het onderwijs dat op pabo’s gegeven wordt. Enerzijds deed ik dit omdat ik door mijn werk grote affiniteit heb met de studenten en hun wijze van leren op deze opleiding. Anderzijds richtte ik mij hierop omdat samenwerkend leren bij kan dragen aan een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. In het Actieplan Leraar 2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt bijvoorbeeld beschreven dat indien leraren samen leren en zich samen verantwoordelijk voelen voor de doelen en de opzet van professionaliseringsactiviteiten, de effectiviteit van deze activiteiten wordt verhoogd. Een adequate professionele ontwikkeling van leraren, waarin samenwerkend leren een substantiële rol speelt, maakt dat leraren in staat zijn om goed onderwijs te bieden.  

Geen relevante nevenwerkzaamheden