Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Kort CV

Mieke Ketelaars studeerde in 2003 af in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Eind 2004 maakte ze de overstap naar de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze in 2010 promoveerde op een onderzoek naar de classificatie van pragmatische taalproblemen. In diezelfde periode was Mieke als docent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkte ze als orthopedagoge op autismeteams van Kentalis, Eindhoven en Zorgverlening PGZ.

Sinds 2013 is Mieke als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden waar ze onderzoek verricht naar kinderen en volwassenen met een ASS. Tevens werkt ze mee aan de normering van de  Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA) en schrijft ze maandelijks een column voor het Tijdschrift van Orthopedagogiek.

CV M.P. Ketelaars (2015) 

Onderzoek

Momenteel verricht Mieke onderzoek naar neurocognitieve factoren en het fenotype van volwassen vrouwen met een ASS.

Registraties

  • NVO basis-orthopedagoog met diagnostiekaantekening
  • Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
  • Certificaat voor afname en scoring van de ADOS voor klinische doeleinden
  • Certificaat ‘Neuropsychological assessment’ van UC Berkeley Extension

Relevante links

 

Zie Engelstalig profiel Mieke Ketelaars

Universitair docent
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Pedagogische Wetenschappen
Orthopedagogiek
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B53
Contact
+31 71 527 3962
m.p.ketelaars@fsw.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden