Universiteit Leiden

nl en

Michiel Rhoen

Buitenpromovendus

Naam
M.H.C. Rhoen
Telefoon
+31 71 527 5200
E-mail
geen

Michiel Rhoen is sinds januari 2014 als buitenpromovendus verbonden aan eLaw.

Meer informatie over Michiel Rhoen

Biografie

Sinds januari 2014 is Michiel als buitenpromovendus verbonden aan eLaw. 

In het dagelijks leven is Michiel Rhoen brandpreventiespecialist en actief brandweerman bij de brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht. In 1993 heeft hij zijn bachelor toegepaste natuurkunde afgerond. Vervolgens heeft hij de Nederlandse Brandweer Officiersopleiding met goed gevolg afgerond in 1999. Tussen 2005 en 2013 studeerde Michiel parttime rechten. Met zijn masterscriptie, over de consequenties van het "three strikes" copyright handhavingsbeleid op de vrijheid van meningsuiting, behoorde hij tot een van de drie finalisten voor de Internet Scriptieprijs 2012. 

Onderzoek

Twee recente trends: 'Big Data' en 'Cloud Computing', kunnen grote gevolgen hebben voor de privacy van consumenten. Op basis van de gegevens die bedrijven over consumenten verzamelen, kunnen bedrijven gedetailleerde profielen opstellen, gebruiken en verhandelen. Deze grootschalige, vrijwel automatische en tegelijkertijd zeer fijnmazige profilering van vrijwel alle burgers is zonder precedent. Consumenten hebben vrijwel geen keus: als zij niet instemmen met zeer veelomvattende privacy statements en algemene voorwaarden rest hen slechts het digitale kluizenaarsbestaan.

Gebruik en misbruik van deze gegevens door private partijen kan een schending zijn van artikel 8 EVRM als de nationale overheid geen goede wettelijke kaders stelt en tekortschiet in het mogelijk maken van de handhaving van overtredingen. Om verschillende redenen lijkt het huidige wettelijke kader tekort te schieten, zelfs als rekening wordt gehouden met het ontwerp van de nieuwe EU-verordening voor gegevensbescherming. Het onderzoek is gericht op het inventariseren van de noodzakelijke en voldoende elementen van een wettelijk kader dat voldoende recht doet aan de autonomie van de consument zonder de mogelijke voordelen van Big Data teniet te doen.

Promotoren:  Prof. Mr. Dr. Gerrit- Jan Zwenne en Dr. T. van der Linden-Smith.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie