Universiteit Leiden

nl en

Michiel Kreutzer

Hoogleraar

Naam
Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.t.kreutzer@science.leidenuniv.nl

Michiel Kreutzer is sinds 1 januari 2020 decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Michiel Kreutzer

Faculteitsbestuur

Michiel Kreutzer is sinds 1 januari 2020 decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. De decaan en portefeuillehouder onderzoek is voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verantwoordelijk voor algemene zaken, personeelsbeleid t.a.v. leerstoelzaken en onderzoeksbeleid. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer.

Biografie

Michiel Kreutzer (1971) studeerde scheikundige technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde zijn doctoraat in Toegepaste Natuurwetenschappen bij prof. Jacob Moulijn & prof. Freek Kapteijn aan de TU Delft in 2003 met zijn proefschrift 'Hydrodynamics of Taylor Flow in Capillaries and Monolith Reactors'.

Na twee korte periodes als postdoc, eerste op de afdelingen Chemical Engineering en Biotechnologie (beide in de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen), daarna op MIT bij prof. Klavs Jensen, begon Kreutzer in 2005 aan de slag als universitair docent (tenure track) in Delft, en kreeg hij in 2006 een vaste aanstelling. In 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar en van 2008 tot 2016 stond hij aan het hoofd van de sectie Product and Process Engineering. Van 2014 tot 2020 was Kreutzer hoofd van de afdeling (wetenschappelijk directeur) Chemical Engineering. Van 2018 tot 2020 was hij tevens directeur onderwijs (vice-decaan) van de faculteit.

Zijn interesses betreffen transportverschijnselen, chemische reactorkunde, heterogene katalyse, fotokatalyse, vloeistofmechanica en microfluidica, met onderwerpen van fundamentele fysica tot toegepaste industriële techniek. Kreutzer heeft meer dan 100 artikelen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Dit zijn voornamelijk tijdschriften voor de chemische technologie, maar ook multidisciplaire tijdschriften zoals Physical Review Letters en Lab on a Chip. Verder heeft Kreutzer ook zitting gehad in de redactie van Industrial & Engineering Chemistry Resarch (Am. Chem. Soc.) en als gastredacteur voor Catalysis Today (Elsevier). Zijn H-index is 36 (1-1-2020), citaties >4500.

Kreutzer heeft ruime ervaring op alle gebieden van academisch onderwijs, van inleidende eerstejaarsvakken tot cursussen voor masterstudenten en van reguliere vakken tot gevorderde vervolgopleidingen voor postdocs. Kreutzer begeleide 25 promovendi en 30 masterstudenten bij hun afstudeerprojecten.

Curriculum Vitae

Opleiding

2003  Doctor in de Toegepaste Natuurwetenschappen, Technische Universiteit Delft
             Thesis: Hydrodynamics of Taylor Flow in Capillaries and Monolith Reactors, Begeleiders: prof. Jacob                  Moulijn & prof. Freek Kapteijn
1998   Ingenieur in de Scheikundige Technologie, Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

2020 - now     Decaan, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Leiden
2020 - now     Hoogleraar, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Leiden
2018 - 2020   Onderwijsdirecteur / vice-decaan, Faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen, Delft
2014 - 2020   Afdelingsvoorzitter, Afdeling Chemical Engineering, Delft
2008 - 2020  Hoogleraar, Afdeling Chemical Engineering, Delft
2005 - 2008  Universitair docent (vaste aanstelling in 2006), Afdeling Chemical Engineering, Delft
2005 - 2006  Gastonderzoeker, Dept. of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2002 - 2005  Postdoc, Afdeling Chemical Engineering/Biotechnology, Delft

Selectie nevenfuncties

2013 - nu            Raad van Toezicht, Institute for Sustainable Process Technology
2014 - 2020       NWO Chemie werkgemeenschap Fundamenten & Methoden van de Chemie
2014 - 2020       Werkgroep Chemical Reaction Engineering, Eur. Fed. Chem. Eng.
2014 - 2020       CCTO, Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper
2017 - nu             Sectorraad Holland Chemistry (Topsector Chemie)
           - 2014        Organisatiecommissie NPS, de Nederlandse jaarvergadering voor chemische technologie,                                            voorzitter
           - 2014        Organisatiecommissie van de Nederlandse jaarvergadering voor chemie

Selectie academische functies

2019 - nu       Raad van Hoogleraren, adviseert de rector bij hoogleraarbenoemingen en academische zaken
2018 - 2019   Universitaire commissie voor facultaire carrières (met focus op onderwijs)
2018 - nu       Arbitragecommissie, behandelt beroepen en geschillen voor het College van Promotie
2014 - 2020  Management Team (faculteitsbestuur), Toegepaste Natuurwetenschappen, TU Delft
2011 -  2014  Management Team, Delft Institute for Process Technology
2013 - 2014   Raad van Bestuur, DelftID School of Design
2006 - 2016  Opleidingscommisies: MST 2006-2008, Chemical Engineering 2012-2016

Onderscheidingen

2019               Erelid, Technologisch Gezelschap, TU Delft
2009              Hoogewerf jongerenprijs, de prijs voor beste chemisch technoloog onder de 40 jaar in Nederland
2008, 2018  Prijs voor Docent van het Jaar voor Molecular Science and Technology (MST, Delft/Leiden)                                        en Chemical Engineering  (tweede plaats in 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 en 2017)
2006               Moulton medaille, Institute of Chemical Engineering
2003               Prijs voor beste lezing, NPS, Nederlandse jaarvergadering voor chemische technologie 

Onderwijs

Postdoctorale cursussen

2009 - 2019 Capillarity-driven Flows in Microfluidics (JMBC)
2003 - 2016 Advanced Catalysis Engineering (NIOK)

Mastervakken

2008 - 2013  Molecular Transport Phenomena
2010 - 2015   Scale-up/Scale-down 
2008 - 2018  Applied Transport Phenomena
2011 - 2013    Microfluidics
2008 - 2013  Kinetics and Reactors
2003 - 2005  Multiphase Reactor Engineering
1998 - 1998   Dynamic Modelling of Processes

Bachelorvakken

2007 - 2019  Chemical Reaction Engineering
2006 - 2010  Process Technology - I
2003 - 2008  Catalysis and Reactor Engineering - I
2003 - 2008  Catalysis and Reactor Engineering - II
2005 - 2006  Introduction to Process Technology
1999 - 2003   Catalysis Engineering

Hoogleraar

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Bedrijfsvoering
  • Faculteitsbureau

Publicaties

  • NWO chemie werkgroep fundamentals
  • NCOH Raad van Toezicht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.