Universiteit Leiden

nl en

Maurits Ebben

Gast

Naam
Dr. M.A. Ebben
Telefoon
+31 71 527 1646
E-mail
m.a.ebben@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3202-1589

Maurits Ebben is gast bij het Instituut voor Geschiedenis.

Meer informatie over Maurits Ebben

For research in English - see the English profile page.

Spreekuur

Op afspraak

Curriculum vitae en interesses

Maurits Ebben (1955) studeerde geschiedenis in Leiden en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs. Na onderzoek en docentschap in Colombia en Mexico trad hij in 1992 in dienst als universitair docent van het Instituut voor Geschiedenis van de Leidse universiteit. Hij promoveerde in 1996 in Leiden op het proefschrift Zilver, brood en kogels voor de koning. Kredietverlening door Portugese bankiers aan de Spaanse kroon, 1621-1665 (Leiden 1996). Maurits Ebben is universitair docent vaderlandse geschiedenis voor de vroegmoderne tijd. Zijn belangstelling gaat uit naar de buitenlandse betrekkingen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder naar die met de Iberische wereld.

Lopend onderzoek

Zijn huidige onderzoek concentreert zich op de diplomatieke geschiedenis van vroegmodern Europa en in het bijzonder op de Staatse diplomatie vanaf 1596 tot 1795. In oktober 2012 organiseerden Maurits Ebben en Louis Sicking een symposium over lopend onderzoek op het terrein van diplomatieke geschiedenis in Nederland. Dit resulteerde in de publicatie: M. Ebben and L. Sicking, ed. Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd (TvG Themanummer 127.4 [2014]). In september 2016 organiseerden beiden het internationale colloquium Beyond Ambassadors: Missionaries, Consuls and Spies in Premodern Diplomacy. In dit congres stond de vraag centraal hoe en waarom formeel niet aan de staat of een vorst gebonden privé personen (non-state actors) posities in internationale betrekkingen konden innemen. Deze vraag is des te prominenter omdat de laatste decennia historisch onderzoek heeft uitgewezen dat staatsdiplomatie in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd niet allesoverheersend en allesbepalend is geweest voor de internationale betrekkingen in Europa. Een van de uitgangspunten van het huidige onderzoek van Maurits Ebben is derhalve het idee dat internationale relaties in de vroegmoderne tijd geen monopolie waren van de staat of soevereine vorsten. Naast de formele staatsdiplomatie is er in zijn onderzoek aandacht voor non-state actors en semi-diplomaten, in het bijzonder voor Nederlandse consuls. Vele individuele personen, groepen, bestuurlijke eenheden en belangenorganisaties onderhielden contacten onafhankelijk van staten en vorsten en waren spelers in een breed veld van eerder transnationale dan internationale aard. Ebbens onderzoek concentreert zich op personen die een diplomatieke taak vervulden, dat wil zeggen een bemiddelaarsrol hadden vanwege redenen die ook verder reikten dan eigenbelang. Ze hoeven niet direct een staat te vertegenwoordigen, hoewel velen dat wel deden. Desalniettemin moeten ze in dienst hebben gestaan van een collectieve eenheid en op een of andere manier betrokken zijn geweest bij de overbrugging van grenzen tussen politieke entiteiten.

Publicaties in voorbereiding

M. Ebben and L. Sicking eds., Beyond Ambassadors: Missionaries, Consuls and Spies in Premodern Diplomacy (Leiden 2018).

M. Ebben, Ambassadors, Consuls and Commerce: The Dutch Diplomatic Service in the Later Seventeenth Century, 1648-1700.

Recente publicaties

A. van Dissel, M. Ebben en K. Fatah-Black, ed., Reizen door het maritieme verleden van Nederland (Zutphen 2015).

 

 

 

M. Ebben and L. Sicking, ed., Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd (TvG themanummer 127.4 (2014).

 

 

 

M. Ebben, M. Lacy-Bruijn and R. van Hövell tot Westerflier, eds., Alba. General and Servant to the Crown (Rotterdam 2013).

 

 

 

Bos, D., Ebben, M. en Velde, H. te (eds.), Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu (Bert Bakker 2007) 

 

 

 

S. Groenveld, M.A. Ebben en R.P. Fagel ed., Tussen Munster en Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid, 1648-1748 (Maastricht 2005)  

 

 

 

M.A. Ebben, Lodewijck Huygens’ Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661 (Zutphen 2005); 

 

 

 

M.A. Ebben en F.P. Wagenaar ed., De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek (Leiden 2006). 

 

 

 

Eerdere publicaties

M.A. Ebben, (Leiden 1996 Leidse Historische Studiën 5) 

Gast

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Nederlandse geschiedenis
 • Ebben M.A. & Sicking Louis (red.) (2021), Beyond Ambassadors. Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 19. Leiden and Boston: Brill. boekredactie
 • Ebben M.A. (2020), Review of [Consuls and captives: Dutch-North African diplomacy in the Early Modern Mediterranean] by [Heinsen-Roach, E.] Bespreking van: Heinsen-Roach, Erica (2019) Consuls and Captives: Dutch-North African Diplomacy in the Early Modern Mediterranean, Changing Perspectives on Early Modern Europe Series, H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences 2020: 1-3. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2020), Review of [The dutch in the Early Modern world. A history of a global power] by [Onnekink, D.; Rommelse, G.]: de Republiek in Europa en de wereld Bespreking van: Onnekink, D.; Rommelse, G. (2019) The Dutch in the Early Modern world. A history of a global power, Tijdschrift voor Geschiedenis 133(3): 577-578. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2020), Your high and mighty lordships' most humble servants: Dutch consuls and the states general's diplomacy in Spain, 1648-1661. In: Ebben M.A. & Sicking L. (red.) Beyond Ambassadors: Consuls, Missionaries and Spies in Premodern Diplomacy. Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 19 Leiden: Brill. 89-116. boekdeel
 • Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (2021), Introduction. In: Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (red.) Beyond Ambassadors: Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy. Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 19 Leiden: Brill. 1-16. boekdeel
 • Ebben M.A. (2020), Cross-Confessional and Diplomatic Incidents: Dutch Ambassadors in Madrid, 1648-72. In: Fernández-Santos J., Colomer J.L. (red.) Ambassadors in Golden-Age Madrid. The Court of Philip IV through Foreign Eyes. Madrid: CEEH Centro de Estudios Europa Hispánica. 247-271. boekdeel
 • Ebben M.A. (2020), Juan Antonio de Vera y Figueroa, Conde de la Roca. Alva's eerste biograaf (Website). Leiden, (Website Dutch Revolt). [website]. overig
 • Ebben M.A. & Huysman I. (2020), Een goedbedoeld advies: Joseph Rodríguez aan Johan de Witt, 18 juni 1665 (Website). Amsterdam, (Huygens Instituut ING). [website]. overig
 • Ebben M.A. (2019), L'incident diplomatique en Staatse ambassadeurs in Madrid, 1648-1672, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 34(3): 51-68. artikel in een tijdschrift
 • Bloemendal A., Ebben M.A. & Scott-Smith G.P. (2019), Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de zestiende eeuw tot heden, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 34(3): 7-13. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2018), 1648 De Vrede van Munster. Rebellen worden medespelers. In: Heerma van Vos L., Hart M. 't, Davids K. (red.) Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo/Anthos. 253-258. boekdeel
 • Ebben M.A. (2018), Cross-Confessional and Diplomatic Incidents: Dutch Ambassadors in Madrid, 1648-72 (Forthcoming). In: Ambassadors in Golden-Age Madrid. The Court of Philip IV ‘The Planet King’ trough Foreign Eyes. Madrid: CEEH. boekdeel
 • Ebben M.A. (2018), Het Staatse ambassadegebouw in de zeventiende eeuw. Het logement van Hendrick van Reede van Renswoude in Madrid, 1656-1669, Virtus : bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 25(1): 29-56. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2017), Lodewijck Huygens’ Spanish Journal, 1660-1661: Perceptions of Spain and Confirmation of the Identity of the Dutch Republic, Dutch Crossing : Journal of Low Countries Studies 42(2): 118-134. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2017), Alva, bewondering, verwondering, verachting en nieuwe inzichten (15259). Leiden, (University Library Leiden). [website] overig
 • Ebben M.A. (2017), Bespreking van: Veen S. van der (2015) Groot-Nederland & Groot-Colombia, 1815-1830. De droom van Willem I, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36(1): 92-94. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2017), The Duke of Alba: Protagonist of History in an International Perspective (15259). Leiden, (University Library Leiden). [website] overig
 • Ebben M.A. (2017), Van onderhandelingstafel tot rarekiek. De Vrede van Utrecht, 1713 Bespreking van: Bruin R. de, Jensen L., Onnekink D., (2015) Performances of Peace: Utrecht 1713, . boekbespreking
 • Ebben M.A. (2016), Bespreking van: Heijer H. den (2015) Goud en indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643, Werken van de Linschoten-Vereniging, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35(2): 75-77. boekbespreking
 • Ebben M.A. (12 december 2015), Schittering en verval. De Spaanse Gouden Eeuw, een ijzeren eeuw, 1550-1650 ['Spaanse meesters uit de Hermitage', Hermitage Amsterdam, December 12, 2015] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (2 november 2015), De Hertog van Alva. Bewondering, verwondering, verachting en nieuwe inzichten [Sociëteit De Witte, The Hague, November 2, 2015] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (28 mei 2015), Met Lodewijck Huygens op reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661 [Sociëteit De Witte, The Hague, May 28, 2015] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (30 januari 2015), De Hertog van Alva. Bewondering, verwondering, verachting en nieuwe inzichten [Ouderdag HSVL, Leiden, January 30, 2015] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (2015), ‘Ketterij, opstand en afgunst. Het schilderij De herovering van Bahía de Todos los Santos van Juan Bautista Maíno’. In: Dissel A., Ebben M., Fatah-Black K., (red.) Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Zutphen: Walburgpers. 114-130. boekdeel
 • Dissel A., Ebben M.A. & Fatah-Black K.J. (2015), Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Zutphen: Walburgpers. boek
 • Dissel A., Ebben M.A. & Fatah-Black K.J. (2015), Woord vooraf. In: Dissel A., Ebben M., Fatah-Black K. (red.) Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Zutphen: Walburgpers. 9-10. boekdeel
 • Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (2014), Redactielid TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(14). tijdschriftredactie
 • Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (2014), Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd. Een inleiding, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(4): 541-552. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2014), Uwer Hoog Moogenden onderdaenigsten dienaers. Nederlandse consuls en Staatse diplomatie in Spanje, 1648-1661, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(4): 649-672. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A., Velde H. te & Haks D. (2014), Een wankel evenwicht. Prinsen van Oranje, regenten en burgers in de zeventiende-eeuwse Republiek. In: Velde H. te, Haks D. (red.) Oranje onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus Bert Bakker. 47-67. boekdeel
 • Velde H. te, Haks D., Ebben M.A., Boom B. van den, Dissel A.M.C. van, Heijer H.J. den, Honings R.A.M. & Petterson A.F. (2014), Orangisme als Internationaal fenomeen. In: Velde Henk te, Haks Donald (red.) Oranje Onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus Bert Bakker. 197-220. boekdeel
 • Ebben M.A. (2 december 2013), Apocalyps en Gouden Eeuw ['Passie voor de Spaanse Gouden Eeuw’, Instituto Cervantes Utrecht, December 2, 2013] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (25 november 2013), De Spaanse Monarchie tussen crisis en herstel, 1600-1700 [‘Passie voor de Spaanse Gouden Eeuw’, Instituto Cervantes Utrecht, November 25, 2013] (Lezing). overig
 • Ebben M.A., Lacy-Bruijn M. & Hövell tot Westerflier R. van (red.) (2013), Alba: General and Servant to the Crown Protagonists of History in International Perspective nr. 3. Rotterdam: Karwansaray Publishers. boekredactie
 • Ebben M.A. (2013), 'Follow the Trail Blazed with Glorious Perserverance by the Grand Duke of Alba' Alba's First Biographer: Juan Antonio de Vera y Figueroa, Count of La Roca, 1583-1658. In: Ebben M.A., Lacy-Bruijn M., Hövell tot Westerflier R. van (red.) Alba: General and Servant to the Crown. Protagonists of History in International Perspective nr. 3 Rotterdam: Karwansaray Publishers. 348-368. boekdeel
 • Ebben M.A. (2013), The Grand Duke of Alba (1507-82). Admiration, Condemnation and Fascination: The Road to New Insights. In: Ebben M.A., Lacy-Bruijn M., Hövell tot Westerflier R. (red.) Alba General and Servant to the Crown. Rotterdam: Karwansary Publishers. 6-28. boekdeel
 • Ebben M.A. (23 oktober 2013), De Spaanse Gouden Eeuw [‘Het einde van de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlanden’, Leiden, October 23, 2013] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (16 oktober 2013), De ondergang van het Spaanse rijk in Europa [‘Het einde van de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlanden’, Leiden, October 16, 2012] (Lezing). overig
 • Ebben M.A. (2013), De Informanten van Juan Gabriel Vásquez Bespreking van: Vasquez, Juan Gabriel (2008) De informanten, Leiden University Institute for History News : 1-2. boekbespreking
 • Ebben M.A. (18 september 2013), De Nederlandse Opstand, het ontzet van Leiden en het poldermodel [Rotary Noordwijk, September 18, 2013] (Lezing). overig
 • Vermeir R., Ebben M.A. & Fagel R.P. (red.) (2011), Agentes e identidades en movimiento. España y los Países Bajos. Siglos XVI-XVIII. Madrid: Sílex Ediciones. boekredactie
 • Ebben M.A. (2011), Bibliografisch essay: Geschiedenis van Spanje in de achttiende eeuw. In: Fagel R.P., Storm H.J. (red.) Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Athenaeum. 364-365. boekdeel
 • Ebben M.A. (2011), Bibliografisch essay: Geschiedenis van Spanje in de zeventiende eeuw. In: Fagel R.P., Storm H.J. (red.) Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Athenaeum. 362-363. boekdeel
 • Ebben M.A. (2011), De Staten-Generaal. Twee eeuwen te gast bij de Staten van Holland, 1593-1795. In: Velde H te, Smit D.E.J. (red.) Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof. Den Haag: De Nieuwe Haagsche. 45-71. boekdeel
 • Ebben M.A. (2011), García de Yllán: A Merchant in Silver, Bread and Bullets and a Broker in Art, 1591-1655. In: Keblusek M, Noldus B.V. (red.) Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe. Leiden Boston: Brill. 125-146. boekdeel
 • Ebben M.A. (2011), Hoofdstuk 5: Apocalyps en Siglo de Oro, 1598-1700. In: Fagel R.P., Strom H.J. (red.) Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Athenaeum. 127-166. boekdeel
 • Ebben M.A. (2011), Hoofdstuk 6: Verlichting en hervorming, 1700-1808. In: Fagel R.P., Storm H.J. (red.) Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Atheneum. 167-198. boekdeel
 • Ebben M.A., Fagel R.P. & Vermeir R. (2011), Introducción. In: Vermeir R, Ebben M.A., Fagel R.P. (red.) Agentes e identidades en movimiento. España y los Países Bajos. Siglos XVI-XVIII. Madrid: Sílex. 9-22. boekdeel
 • Ebben M.A., Heijer H.J. den & Schokkenbroek J.C.A (red.) (2010), Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland. Zutphen: Walburg Pers. boekredactie
 • Ebben M.A. (2010), Espejo de España. La percepción de España y la confirmación de la nación holandesa. La embajada extraordinaria de la República de las Provincias Unidas en Madrid, 1660-1661. In: Crespo Solana A (red.) Comunidades transnacionales. Colonias de mercaderes extranjeros en el Mundo Atlántico, 1500-1830. Aranjuez (Madrid): Ediciones Doce Calles. 337-357. boekdeel
 • Ebben M.A. (2010), Un holandés en la España de Felipe IV. Diario del viaje de Lodewijck Huygens, 1660-1661. Aranjuez (Madrid): Ediciones Doce Calles. boek
 • Heijer H.J. den, Ebben M.A. & Schokkenbroek J.C.A (2010), Woord vooraf. In: Ebben M.A, Heijer H.J den, Schokkenbroek J.C.A (red.) Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland. Zutphen: Walburg Pers. 7-8. boekdeel
 • Ebben M.A. (2009), El diario español de Lodewijck Huygens. Un reencuentro y la confirmación de la nación neerlandesa. In: Collard P, Norbert Ubarri M, Rodríguez Pérez Y (red.) Encuentros de ayer y reencuentros de hoy. Flandes, Países Bajos y el Mundo hispánico en los siglos XVI-XVII. Gent: Academia Press. 117-137. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2009), García de Yllán: een bankierende koopman in zilver, brood, kogels en kunst, 1591-1655. In: Gelder M van, Mijers E (red.) Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne Nederlanden. Maastricht: Shaker Publishing B.V.. 55-71. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2009), Winnaars en verliezers. Kerkelijke goederen en het beleg en ontzet van Leiden. Leiden: Primavera Pers Leiden. boek
 • Ebben M.A. (2008), Een unieke Nederlandse traditie? De Republiek als prototypisch poldermodel, Spiegel Historiael. Themanummer: Van bijbels naar bytes? 43(2): 8-13. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2007), De mislukte vrede van Münster Bespreking van: Rohrschneider M. (2007) Der gescheiterte Frieden von Münster. Spaniens Ringen mit Frankreich auf dem westfälischen Friedenskongress, 1643-1649, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 120: 411-412. boekbespreking
 • Ebben M.A. & Groenveld S. (red.) (2007), De Scheldedelta als verbinding tussen Noord en Zuid, 1500-1800. Maastricht: Shaker Publishing. boekredactie
 • Bos D., Ebben M.A. & Velde H. te (red.) (2007), Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker. boekredactie
 • Ebben M.A. & Groenveld S. (2007), Ter inleiding. In: Ebben M.A., Groenveld S. (red.) De Scheldedelta als verbinding tussen Noord en Zuid, 1500-1800. Maastricht: Shaker Publishing. 3-10. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2007), Twee wegen naar Munster. De besluitvorming over de Vrede van Munster in de Republiek en Spanje. In: Bos D., Ebben M.A., Velde H. te (red.) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu.. 49-71. congresbijdrage
 • Bos D., Ebben M.A. & Velde H. te (2007), Woord vooraf. In: Bos D., Ebben M.A., Velde H. te (red.) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker. boekdeel
 • Ebben M.A. (2006), Boekbespreking Bespreking van: Israel J.I. (2002) Diaspora within a Diaspora. Jews, crypto-jews and world maritime empires, 1540-1740, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25: 182-183. boekbespreking
 • Ebben M.A. & Wagenaar F.P. (2006), De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. In: Ebben M.A., Wagenaar F.P. (red.) De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek. Leiden: Inst. v. Geschiedenis, Leidse Historische Studiën 10. 7-12. congresbijdrage
 • Ebben M.A. & Wagenaar F.P. (red.) (2006), De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek. Leiden: Inst. v. Geschiedenis. boekredactie
 • Ebben M.A. (2006), Den Haag: Mauritshuis. Een verloren Nederlandse kolonie in Brazilië, 1630-1654. In: Prak M. (red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 214-225. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2006), Don Luis Méndez de Haro, 1598-1661, Internet Tijdschrift . artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2006), '...een simpel tractaat van commercie ende marine, sonder obligatie tot eenige defensie.' Spaans-Nederlandse betrekkingen rond 1660. In: Ebben M.A., Wagenaar F.P. (red.) De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek.. 87-100. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2005), Boekbespreking Bespreking van: Cabral de Mello E. (2005) De Braziliaanse affaire: Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669, Itinerario, European Journal of Overseas History 24: 158-159. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2005), Filips IV (1605-1665), koning van Spanje 1621-1665. Biografie, Internet WWW-publicatie : 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2005), Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Zutphen: Walburg Pers. boek
 • Groenveld S., Ebben M.A. & Fagel R.P. (red.) (2005), Tussen Munster en Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid, 1648-1748. Maastricht: Shaker Publishing. boekredactie
 • Ebben M.A. (2004), Amsterdam in de zeventiende eeuw/ Amsterdam no século dezessete. In: Wiesebron M.L. (red.) Brazilië in de Nederlandse archieven/ O Brasil em arquivos neerlandeses, 1624-1654. Leiden: Research School CNWS. 82-93. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2004), De Republiek der Verenigde Nederlanden tot omstreeks 1650/ A República das Sete Provincias Unidas até aproximadamente 1650. In: Wiesebron M.L. (red.) Brazilië in de Nederlandse archieven/ O Brasil em arquivos neerlandeses, 1624-1654. Leiden: Research School CNWS. 30-80. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2004), Guia de Fontes para a História do Brasil holandês Bespreking van: Galindo M., Hulsman L. (2001) Guia de Fontes para a História do Brasil holandês, European Review of Latin American and Caribbean Studies 76: 147-149. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2004), Nederlands Brazilië in Nederlandse archieven en bibliotheken/O Brasil neerlandês nos arquivos e nas biblitecas neerlandeses. In: Wiesebron M.L. (red.) Brazilië in de Nederlandse archieven/ O Brasil em arquivos neerlandeses, 1624-1654. Leiden: Research School CNWS. 164-169. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2003), Spaanse geschiedenis voor en door niet-historici Bespreking van: Dooren K. van, Zwartjes O. (2001) Geschiedenis van Spanje van steentijd tot Verlichting, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 116: 565-567. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2002), A colonial society under pressure. Dutch Brazil, 1624-1654 Bespreking van: Gonsalves de Mello J.A. (2002) Nederlanders in Brazilië, 1624-1654. De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië, Itinerario, European Journal of Overseas History 26: 132-133. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2002), Nederlanders in Brazilië, 1624-1654 Bespreking van: Gonsalves de Mello J.A. (2002) Nederlanders in Brazilië, 1624-1654. De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië, Holland. Themanummer: Adel in Holland 34: 105-107. boekbespreking
 • Ebben M.A. (2002), Nederlanders in Brazilië, 1624-1654. Een beknopt historisch overzicht met een selectieve bibliografie, De Tachtigjarige Oorlog : 1-5. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2002), Teoria y practica de la politica exterior de Johan de Witt: el caso de Espa?a, 1653-1672. In: Crespo Solano A., Herrero Sanchez M. (red.) Espa?a y las 17 provincias de los Paises Bajos. Una revision historiografica (XVI-XVIII). Cordoba: Universidad de Cordoba. 45-63. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2002), The historian who does not act in a correct philological way is ethically unacceptable. An interview with B.N. Teensma, Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction 26(2): 9-21. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (2001), El ataque de Pieter van der Does a Canarias y la expansión neerlandesa a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. In: Béthencourt Massieu Antonio de (red.) Coloquio internacional Canarias y el Atlántico, 1580-1648. IV centenario del ataque de Van der Does a las Palmas de Gran Canaria, 1999. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria. 147-168. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (2000), Een Nederlandse klok in Las Palmas de Gran Canaria, Klok en klepel : officieel orgaan van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging 71: 11-13. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ebben M.A. (1999), De aanval van Pieter van der Does op Las Palmas de Gran Canaria (1599) en de Nederlandse expansie rond 1600. In: Lem A. van der, Ebben M.A., Fagel R.P., Sicking L.H.J. (red.) De Opstand in de Nederlanden, 1555-1609. NN: NN. 1-18. boekdeel
 • Ebben M.A. (1999), El desembarco de Pieter van der Does visto por los Holandesos. In: Rodriguez Batllori A. (red.) 1599-1999. IV centenario del ataque holandés a Gran Canaria. Datos y documentos de la efeméride. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, Real Sociedad Económica. 151-162. congresbijdrage
 • Ebben M.A. (1998), Anton Thys jr. (1603-1665). In: Alcalala-Zamora y Queipo de Ll J., García García B.J. (red.) El final de la Guerra de Flandes, 1621-1648. 350 aniversario de la Paz de Munster. Madrid. 126-126. boekdeel
 • Ebben M.A. (1998), Blaeu, Joan. Novum ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae ac Foederatae. In: Alcala-Zamora y Queipo de Llan J., García García B.J. (red.) El final de la Guerra de Flandes, 1621-1648. 350 aniversario de la Paz de Munster. Madrid. 131-133. boekdeel
 • Ebben M.A. (1998), Boekbespreking Bespreking van: Engels M.Ch. (1998) Merchants, interlopers, seamen and corsairs. The 'Flemmish' community Livorno and Genoa, 1615-1635, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17: 177-177. boekbespreking
 • Ebben M.A. (1998), Boerenverdriet. Soldaten dringen een boerderij binnen. David Vinckboons, olieverf op paneel. In: Thomas W., Duerloo L. (red.) Albert en Isabella, 1598-1621. Catalogus. Brussel/Leuven. 104-104. boekdeel
 • Ebben M.A. (1998), Boerenvreugd. Boeren verjagen de soldaten.David Vinckboons. Olieverf op paneel. In: Thomas W., Duerloo L. (red.) Albert en Isabella, 1598-1621. Catalogus. Brussel/Leuven. 105-105. boekdeel
 • Ebben M.A. (1998), Felipe II y la rebelión neerlandesa en la historiografía holandesa de 1830 hasta 1960. In: Martinez Millán J. (red.) Felipe II, 1527-1598. Europa y la Monarquía Católica IV Literatura, cultura y arte. Madrid. 77-88. boekdeel
 • Ebben M.A. (1998), Filips II, slachtoffer van protestantse propaganda Bespreking van: Kamen H. (1998) Philips of Spain, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 111: 124-126. boekbespreking
 • Ebben M.A. (1998), Partidarios y detractores de la paz en la República de las Provincias Unidas. In: Alcala-Zamora y Queipo de Llan J., García García B.J. (red.) El final de la Guerra de Flandes, 1621-1648. 350 aniversario de la Paz de Munster. Madrid. 38-50. boekdeel
 • Ebben M.A. (1998), Portuguese merchant bankers and the court of the Archdukes, 1596-1633. In: Thomas W., Duerloo L. (red.) Albert en Isabella, 1598-1621. Essays. Brussel/Leuven. 303-308. boekdeel
 • Ebben M.A., Blussé J.L., Moor J.A. de, Roozenbeek H. & Jong J. de (1997), I end up with the question 'why', but I don't start with it, in gesprek met G. Parker, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 13(1): 115-129. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ebben M.A. (1997), Joodse emancipatie tussen Verlichting en Restauratie Bespreking van: Michman J. (1997) Dutch Jewry during the emancipation period, 1787-1815. Gothic turrets on a corinthian building, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 110: 241-242. boekbespreking
 • Ebben M.A. (1997), Spanje: Staatsfinanciën onder oorlogsdruk, 1616-1665, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 13(1): 13-37. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (12 december 1996), Zilver, brood en kogels voor de koning. Kredietverlening door Portugese bankiers aan de Spaanse kroon, 1621-1665 (Dissertatie). Promotor(en) en Copromotor(en):Klein P.W. dissertatie
 • Ebben M.A. (1996), Portuguese financiers and the Spanish crown in the North Sea area in the first half of the seventeenth century. In: Roding J., Heerma van Voss L. (red.) The North Sea and Culture, 1550-1800. Proceedings of the international conference held at Leiden 21-22 April 1995. Hilversum: NN. 200-208. boekdeel
 • Ebben M.A. (1995), Corona y comerciantes: García de Yllán, un mercader al servicio de Felipe IV, rey de España, 1621-1665. In: Lechner J., Boer H. den (red.) España y Holanda. Ponencias leídas durante el Quinto Coloquio Hispanoholandés de Historiadores. Amsterdam: NN. 169-186. boekdeel
 • Ebben M.A. (1993), Spanje: eenheid en verdeeldheid, 1474-1700, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 9(3): 89-100. artikel in een tijdschrift
 • Ebben M.A. (1993), Un triángulo imposible: la Corona española, el Santo Oficio y los banqueros portugueses, 1627-1655, Hispania 53(184): 541-556. artikel in een tijdschrift
 • Gebroeders van den Boschstichting Organisatie voor medefinanciering van projecten in landen in ontwikkeling
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.