Universiteit Leiden

nl en

Maurits Ebben

Gast

Naam
Dr. M.A. Ebben
Telefoon
+31 71 527 1646
E-mail
m.a.ebben@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3202-1589

Maurits Ebben is gast bij het Instituut voor Geschiedenis.

Meer informatie over Maurits Ebben

For research in English - see the English profile page.

Spreekuur

Op afspraak

Curriculum vitae en interesses

Maurits Ebben (1955) studeerde geschiedenis in Leiden en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs. Na onderzoek en docentschap in Colombia en Mexico trad hij in 1992 in dienst als universitair docent van het Instituut voor Geschiedenis van de Leidse universiteit. Hij promoveerde in 1996 in Leiden op het proefschrift Zilver, brood en kogels voor de koning. Kredietverlening door Portugese bankiers aan de Spaanse kroon, 1621-1665 (Leiden 1996). Maurits Ebben is universitair docent vaderlandse geschiedenis voor de vroegmoderne tijd. Zijn belangstelling gaat uit naar de buitenlandse betrekkingen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder naar die met de Iberische wereld.

Lopend onderzoek

Zijn huidige onderzoek concentreert zich op de diplomatieke geschiedenis van vroegmodern Europa en in het bijzonder op de Staatse diplomatie vanaf 1596 tot 1795. In oktober 2012 organiseerden Maurits Ebben en Louis Sicking een symposium over lopend onderzoek op het terrein van diplomatieke geschiedenis in Nederland. Dit resulteerde in de publicatie: M. Ebben and L. Sicking, ed. Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd (TvG Themanummer 127.4 [2014]). In september 2016 organiseerden beiden het internationale colloquium Beyond Ambassadors: Missionaries, Consuls and Spies in Premodern Diplomacy. In dit congres stond de vraag centraal hoe en waarom formeel niet aan de staat of een vorst gebonden privé personen (non-state actors) posities in internationale betrekkingen konden innemen. Deze vraag is des te prominenter omdat de laatste decennia historisch onderzoek heeft uitgewezen dat staatsdiplomatie in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd niet allesoverheersend en allesbepalend is geweest voor de internationale betrekkingen in Europa. Een van de uitgangspunten van het huidige onderzoek van Maurits Ebben is derhalve het idee dat internationale relaties in de vroegmoderne tijd geen monopolie waren van de staat of soevereine vorsten. Naast de formele staatsdiplomatie is er in zijn onderzoek aandacht voor non-state actors en semi-diplomaten, in het bijzonder voor Nederlandse consuls. Vele individuele personen, groepen, bestuurlijke eenheden en belangenorganisaties onderhielden contacten onafhankelijk van staten en vorsten en waren spelers in een breed veld van eerder transnationale dan internationale aard. Ebbens onderzoek concentreert zich op personen die een diplomatieke taak vervulden, dat wil zeggen een bemiddelaarsrol hadden vanwege redenen die ook verder reikten dan eigenbelang. Ze hoeven niet direct een staat te vertegenwoordigen, hoewel velen dat wel deden. Desalniettemin moeten ze in dienst hebben gestaan van een collectieve eenheid en op een of andere manier betrokken zijn geweest bij de overbrugging van grenzen tussen politieke entiteiten.

Publicaties in voorbereiding

M. Ebben and L. Sicking eds., Beyond Ambassadors: Missionaries, Consuls and Spies in Premodern Diplomacy (Leiden 2018).

M. Ebben, Ambassadors, Consuls and Commerce: The Dutch Diplomatic Service in the Later Seventeenth Century, 1648-1700.

Recente publicaties

A. van Dissel, M. Ebben en K. Fatah-Black, ed., Reizen door het maritieme verleden van Nederland (Zutphen 2015).

 

 

 

M. Ebben and L. Sicking, ed., Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd (TvG themanummer 127.4 (2014).

 

 

 

M. Ebben, M. Lacy-Bruijn and R. van Hövell tot Westerflier, eds., Alba. General and Servant to the Crown (Rotterdam 2013).

 

 

 

Bos, D., Ebben, M. en Velde, H. te (eds.), Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu (Bert Bakker 2007) 

 

 

 

S. Groenveld, M.A. Ebben en R.P. Fagel ed., Tussen Munster en Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid, 1648-1748 (Maastricht 2005)  

 

 

 

M.A. Ebben, Lodewijck Huygens’ Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661 (Zutphen 2005); 

 

 

 

M.A. Ebben en F.P. Wagenaar ed., De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek (Leiden 2006). 

 

 

 

Eerdere publicaties

M.A. Ebben, (Leiden 1996 Leidse Historische Studiën 5) 

Gast

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Instituut voor Geschiedenis
  • Nederlandse geschiedenis

Publicaties

  • Gebroeders van den Boschstichting Organisatie voor medefinanciering van projecten in landen in ontwikkeling
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.