Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Marte Knigge

Universitair docent

Naam Mr. M.W. Knigge
Telefoon +31 71 527 7086
E-mail m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

M. Knigge is sinds 1 september 2005 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als docent en onderzoeker.

Meer informatie Marte Knigge

Marte Knigge (1980) is als universitair docent verbonden aan de afdeling Civiel recht. Zij is coördinator van de masterspecialisatie Civiel Recht en geeft onderwijs in civielrechtelijke vakken. Zij doet voorts onderzoek, dat zich met name richt op het grensgebied tussen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Zij is redacteur van het BW-krant jaarboek (BWKJ).   

Marte studeerde Nederlands recht in Leiden van 1999 tot 2005. Tijdens haar studie verbleef zij een half jaar in Parijs, waar zij studeerde aan het Institut d’Études politiques de Paris (Sciences-Po). Na haar afstuderen (cum laude) is zij van 2005 tot 2011 als PhD-fellow werkzaam geweest aan de afdeling Civiel recht. In deze periode werkte zij aan een proefschrift getiteld ‘De procesovereenkomst. Over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven’, waarop zij in 2012 promoveerde. In dit proefschrift onderzoekt zij de vraag in hoeverre procespartijen door middel van een overeenkomst kunnen afwijken van het burgerlijk procesrecht.

Sinds 2011 is Marte aan de afdeling Civiel Recht verbonden als universitair docent. In het kader van een uitwisseling is Marte van maart tot en met mei 2013 werkzaam geweest bij de Rechtbank Den Haag, sectie kort geding. 

Geen relevante nevenwerkzaamheden