Universiteit Leiden

nl en

Marte Knigge

Universitair docent

Naam
Mr. M.W. Knigge
Telefoon
+31 71 527 7086
E-mail
m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

M. Knigge is sinds 1 september 2005 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als docent en onderzoeker.

Meer informatie over Marte Knigge

Marte Knigge (1980) is als universitair docent verbonden aan de afdeling Civiel recht. Zij is coördinator van de masterspecialisatie Civiel Recht en geeft onderwijs in civielrechtelijke vakken. Zij doet voorts onderzoek, dat zich met name richt op het grensgebied tussen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Bijzondere aandacht in haar onderzoek gaat uit naar het vinden van eerlijke, betaalbare en efficiënte manieren van geschilbeslechting.

Marte Knigge is als docent verbonden aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie. Zij is redacteur van het BW-krant jaarboek (BWKJ). 

Marte Knigge studeerde van 1998 tot 1999 aan Dickinson College, Pennsylvania (VS). Van 1999 tot 2005 studeerde zij Nederlands recht in Leiden. In 2000 kreeg zijn het Legatum Böckelmanianum toegekend, een legaat bestemd voor de beste eerstejaars rechtenstudent. Tijdens haar studie verbleef zij een half jaar in Parijs, waar zij studeerde aan het Institut d’Études politiques de Paris (Sciences-Po). Na haar afstuderen (cum laude) was zij van 2005 tot 2011 als PhD-fellow werkzaam aan de afdeling Civiel recht. In deze periode werkte zij aan een proefschrift getiteld ‘De procesovereenkomst. Over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven’, waarop zij in 2012 promoveerde. In dit proefschrift onderzoekt zij de vraag in hoeverre procespartijen door middel van een overeenkomst kunnen afwijken van het burgerlijk procesrecht.

Sinds 2011 is Marte Knigge als universitair docent verbonden aan de afdeling Civiel Recht. In het kader van een uitwisseling was zij van maart tot en met mei 2013 werkzaam bij de Rechtbank Den Haag, sectie kort geding. 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C208

Contact

Publicaties

  • Rechtbank Amsterdam Buitengriffier
  • Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Docent

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie