Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Mark van Houwelingen


Naam M.J. van Houwelingen BC
Telefoon +31 71 527 2727
E-mail m.j.van.houwelingen.2@fsw.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Gecijferdheid van Pabo-studenten verbeteren'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie Mark van Houwelingen

In het nieuws horen we berichten over de magere kwaliteit van het rekenen van Pabo-studenten, en aangezien ik me daar als rekendocent aan de pabo van de Hogeschool Rotterdam verantwoordelijk voor voel, wil ik daar graag verbetering in aanbrengen. Ik wil weten wat werkt in begeleiding van studenten om hun gecijferdheid te vergroten. Ik wil zelf een goede begeleider zijn, mijn professionele ontwikkeling verder verdiepen en verbreden, en anderen stimuleren dat ook te doen.

In juli 2011 ben ik gestart in de oriĆ«ntatiefase van het duale dissertatieprogramma bij het Centrum Regionale Ontwikkeling van Universiteit Leiden, Campus Den Haag. In maart 2013 ben ik officieeel gestart met mijn project - met een voucher van de Hogeschool Rotterdam, en in maart 2014 kreeg ik de eerste data binnen. Aangezien ik in 2013 drie statistiek cursussen gevolgd heb (spss, psychometrics en item respons theory), kon ik toen direct starten met analyseren. Het volgende op de planning is het ontwikkelen van lesprogramma's en het schrijven van een artikel daarover, en over het op een schaal zetten van toetsitems. Mijn promotor is professor Willem Heiser, hoogleraar Psychologie, methoden en Technieken en Data Theorie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Geen relevante nevenwerkzaamheden