Universiteit Leiden

nl en

Mark Reijnders

Docent

Naam
Dr. M.A.W. Reijnders MSc MA
Telefoon
+31 70 800 9512
E-mail
m.a.w.reijnders@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3149-2231

Mark Reijnders doet onderzoek naar het fenomeen vraagverlegenheid, oftewel: de moeite of terughoudendheid die mensen hebben bij het vragen om hulp en ondersteuning. In de praktijk blijkt namelijk dat hulpbehoevenden niet altijd om hulp vragen, zelfs wanneer het hulpaanbod voldoende is. Om een concreet voorbeeld te geven van zijn onderzoek naar vraagverlegenheid: er is een groot aanbod van hulp en ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers (mensen die voor iemand zorgen binnen hun sociale netwerk), maar toch maken velen van hen daar geen gebruik van. Mark probeert met zijn onderzoek beter te begrijpen waarom dat zo is. Wat zijn de problemen en barrières zijn die mantelzorgers hierbij ervaren? De lessen die we kunnen trekken uit dit onderzoek zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van sociaal beleid en interventies van gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie over Mark Reijnders

Mark Reijnders is als promovendus verbonden aan het Instituut Bestuurskunde en doet onderzoek naar het fenomeen vraagverlegenheid voor vrijwillige inzet in de context van de decentralisatie van het sociaal domein en het toenemende beroep dat (lokale) overheden doen op het zelforganiserende vermogen van hun burgers.

Achtergrond

Hij is afgestudeerd bij Bestuurskunde en Politicologie aan de Universiteit Leiden en is hij bij het Instituut Bestuurskunde als docent en bachelorcoördinator werkzaam geweest. 

Onderwijs

Diverse vakken, waaronder Organisatietheorie, Publiek Management, Beleid, en Klassieken in de Bestuurskunde.

Onderzoek

Reijnders, M.A.W., J. Schalk en T. Steen (2016) Vraagverlegenheid vrijwillige inzet. Een studie naar vraagverlegenheid in Den Haag en een bespreking van mogelijke interventiemiddelen, onderzoeksrapport in opdracht van de gemeente Den Haag

Reijnders, M.A.W. en D. Truijens (2015) Wie ben je en wie ken je? De toekomst van de participatiesamenleving: netwerken in de informele zorg, The Hague Governance Quarterly, 4(1)

Schalk J. & Reijnders M.A.W. (2014), Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag. Een exploratieve studie naar de determinanten van effectief integraal beleid, in opdracht van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Schalk J., Reijnders M.A.W., Vielvoye R., Kouijzer I. & Jong M. de (2014), Decentralization in the Netherlands: from blueprints to tailor-made services?, The Hague Governance Quarterly, 2(1)

Nieuws

Welke factoren zijn van invloed op het wel of niet meewegen van gezondheidsaspecten binnen gemeentelijke besluitvorming? Een onderzoek binnen de gemeenten Den Haag en Leiden, uitgevoerd  in opdracht van de Academische Werkplaats van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Het rapport is te raadplegen via http://www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheid-in-gemeentelijke-besluitvorming-leiden-den-haag.htm

Docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.