Universiteit Leiden

nl en

Marjolein Odekerken

Gastmedewerker

Naam
M.W.A. Odekerken MSc
Telefoon
+31 71 527 6950
E-mail
m.w.a.odekerken@law.leidenuniv.nl

Titel onderzoek:
De rechtsstaat in actie. Conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarder en de burger. Geweld en verzet.

Meer informatie over Marjolein Odekerken


 

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B138

Contact

  • Bovenkerk F. & Odekerken M.W.A. (2013), Perskaart? ‘Niets mee te maken’. In: Kelk C., Koenraadt F., Siegel D. (Red.) Veelzijdige gedachten: Liber amicorum prof.dr. Chrisje Brants Pompe reeks nr. 75. Den Haag: Boom Lemma. 15-25.boekdeel
  • Odekerken M.W.A (18 december 2012), ‘Echt mensenwerk’.. Geïnterviewd door B. van Ratingen voor de Gerechtsdeurwaarder [interview].overig
  • Bovenkerk F. & Odekerken M.W.A. (2011), Een gevoel van dreiging. Criminologische opstellen over terrorisme, radicalisering en de taak van de overheid. In: Bovenkerk F. (red.) Rot op met die camera!.. Amsterdam: Augustus. 79-102.boekdeel
  • Bovenkerk F. & Odekerken M.W.A. (2009), Persvrijheidlezing 2009. In: Odekerken M.W.A., Bovenkerk F. (red.) Rot op met die camera: verslag van het onderzoek "Rot op met die camera".. Amsterdam: Persmuseum & Nederlandse Vereniging van Journalisten. 29-37.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden