Universiteit Leiden

nl en

Marius de Geus

Universitair docent

Naam
Dr. M.A. de Geus
Telefoon
+31 71 527 3650
E-mail
geus@fsw.leidenuniv.nl

Marius de Geus is universitair docent op het terrein van de politieke theorieën, o.a. organisatiefilosofie en milieufilosofie. Hij verricht onderzoek naar problemen van milieu en staat. Auteur van het boek politiek, milieu en vrijheid (1993).

De Geus studeerde politieke wetenschappen aan Universiteit Leiden. Hij publiceerde met name over libertaire politieke theorie. Proefschrift: Organisatietheorie in de politieke filosofie (1989).

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B21

Contact

 • Expertisecentrum SOZ
 • SOZ HOVO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • De Geus M. (17 april 2016), Verbetering van de kwaliteit van leven en ecologie. Lezing (Lezing).overig
 • De Geus M. (16 maart 2016), Vereenvoudiging van levensstijlen en ecologische voetafdruk. Lezing Literair Salon, Brussel (Lezing).overig
 • De Geus M. (9 maart 2016), Filosofie van de eenvoud. Lezing Studium Generale, Universiteit van Gent (Lezing).overig
 • De Geus M. (2016), Voorzorg versus veerkracht, De Helling: Tijdschrift voor linkse politiek 29: 61 - 66.artikel in tijdschrift
 • De Geus M. & Van de Laan J. (2016), Introduction. In: De Geus M., Van de Laan J. (red.) Peter Kropotkin: Over wetten en gevangenissen.. Utrecht: Kelder Uitgeverij. 11-24.boekdeel
 • De Geus M. & Van de Laan J. (red.) (2016), Peter Kropotkin: Over wetten en gevangenissen. Utrecht: Kelder Uitgeverij.boekredactie
 • De Geus M. (2016), De Deeleconomie: Libertaire utopie of kapitalistische uitwas?, de As 193: 3- 15.artikel in tijdschrift
 • De Geus M. (2015), Filosofie van de eenvoud: Vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.boek
 • De Geus M. (2015), De deeleconomie: Libertaire utopie of kapitalistische uitwas?, de AS 193: 3 -15.artikel in tijdschrift
 • De Geus M. (2015), Social justice. Gastcollege proefstuderen politicologie, Leiden, 26 februari 2015 (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M. (2015), Vereenvoudiging en duurzame levensstijlen. Lezing bij Sciences Politiques, Lille, 12 maart 2015 (Lezing). Lille.overig
 • De Geus M. (2015), Filosofie van de Eenvoud. Lezing stichting Omslag, Eindhoven, 21 maart 2015 (Lezing). Eindhoven.overig
 • De Geus M. (2015), De rol van groene utopieën. Lezing op conferentie van Oikos/Het Groene Boek, Brussel, 26 april 2015 (Lezing). Brussel.overig
 • De Geus M. (2015), Ecologische levensstijlen en duurzaamheid. Lezing Stichting Aardewerk, Leuven, 14 juni 2015 (Lezing). Leuven.overig
 • De Geus M. (2015), Klimaat en sociale rechtvaardigheid. Lezing Centrum Milieukunde, Leiden, 7 oktober 2015 (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M. (2015), Circulaire economie. Lezing voor de duurzaamheidscommissie Greenkeys, Leiden, 10 november 2015 (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M. (2015), Review of Peter F. Cannavò and Joseph H. Lane Jr. (eds), Engaging nature: Environmentalism and the political theory canon Bespreking van: Cannavo P.F., Lane J.H. (2014) Engaging nature: Environmentalism and the political theory canon, Environmental Values 24(6): 833-834.boekbespreking
 • De Geus M. (2015), Editorship De AS Redactielid De AS .tijdschriftredactie
 • De Geus M.A. (2014), Ivan Illich. In: Alexander S., McLeod A. (Red.) Simple living in history: Pioneers of the deep future. Melbourne: Simplicity institute Publishing. 149-159.boekdeel
 • De Geus M.A. (2014), Kropotkin’s anarchist vision on organization, Ephemera; theory and politics in organization 14(4): 853-872.artikel in tijdschrift (refereed)
 • De Geus M.A. (2014), De verbeelding van de Eerste Wereldoorlog, De As(186/187): 3-11.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2010), Utopian Sustainability: Ecological Utopianism. In: Barry John, Leonard Liam (Red.) The Transition to Sustainable Living and Practice. Bingley: Emerald Publishing. 77-101.boekdeel
 • Geus M.A. de, Jones P.T. & De Meyere V. de (2010), Promoting a Sustainability Transition in the Food Domain. In: Thieme M. (Red.) Meat the truth: Essays on Lifestock Production, Sustainability and Climate Change. Amsterdam: Nicolaas G. Pierson Foundation. 147-159.boekdeel
 • Geus M.A. de (2010), Naar een filosofie van vrijwillige eenvoud en versobering, AA Files 2010(lente): 2-20.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2009), Sustainable hedonism: the pleasures of living within ecological limits. In: Soper K., Ryle M. (Red.) The politics and pleasures of consuming differently. Basingstoke: Palgrave/Macmillan. 113-131.boekdeel
 • Geus M.A. de (2009), Het spanningsveld tussen marktplaats en kunstwerk. In: Mildert J. van, Kerkwijk J. van (Red.) De 4e verdieping. Gorinchem: Stichting 4e Verdieping. 37-48.boekdeel
 • Geus M.A. de (2009), Illich revisited: een herbeschouwing in het licht van de ecologische crisis, OIKOS 51(2009/4): 54-65.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2009), Klimaatboeken, De As 165/166(2009/2): 81-85.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (18 februari 2008), Nieuw klimaatbeleid is te voorzichtig. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geus M.A. de (2007), Towards an ecological art of living. Limerick. [overig]overig
 • Geus M.A. de (2007), Towards an ecological art of living: On the value of ecological utopias for our future, Ecopolitics Online Journal 1(1): 26-51.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (2007), Ecologische politiek en duurzame levensstijlen, OIKOS: 38-51.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2007), Over ecologische politiek en duurzaam humanisme, Tijdschrift voor Humanistiek april/mei(29): 17-27.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2006), Review of 'Terra Incognita' [Bespreking van: (2006) Terra Incognita, globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid] De As 156: 55-57.boekbespreking
 • Geus M.A. de (2006), Gelukkiger door grenzen, Genoeg 57: 25-28.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2005), Prikkeldraad als metafoor van opsluiten, De As 148/149(33): 4-9.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2005), De opgesloten wandelaar. Een pleidooi voor het recht om te struinen, OIKOS 4(2005): 60-68.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2005), De opgesloten wandelaar. Een pleidooi voor het recht om te struinen, De As 148/149(33): 28-35.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2005), Van volger naar aanjager, Groen Links Magazine 2(16): 14-15.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2005), Inleiding Peter Kropotkin en zijn theorie van wederzijdse hulp. In: Kropotkin P. (Red.) Wederzijdse hulp. Utrecht: Kelderuitgeverij. 9-20.boekdeel
 • Geus M.A. de (2005), Inleiding Peter Kropotkin en zijn ideaal van het anarchistisch socialisme. In: Kropotkin P. (Red.) De verovering van het brood. Utrecht: Kelderuitgeverij. 9-20.boekdeel
 • Geus M.A. de (2 december 2004), Het milieudenken binnen GroenLinks (Lezing). Utrecht.overig
 • Geus M.A. de (18 november 2004), Het nieuwe consumeren (Lezing). Plexus, Leiden.overig
 • Geus M.A. de (6 november 2004), Het recht om vrij te struinen (Lezing). Utrecht.overig
 • Geus M.A. de (16 augustus 2004), gastspreker op het Birgitta Forum over Utopia en ecology (Lezing). Universiteit van Linnkoping, Vadstena, Zweden.overig
 • Geus M.A. de (30 juni 2004), Recht op overpad (Lezing). Achterveld.overig
 • Geus M.A. de (2004), Medeorganisatie onderzoeksdag Stichting Natuur en Milieu over Het recht op overpad. Achterveld. [overig]overig
 • Geus M.A. de (10 juni 2004), Organisatievisies in de politieke filosofie (Lezing). Warnsveld.overig
 • Geus M.A. de (8 juni 2004), De westerse visie op luxe en genot (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (12 mei 2004), De rol van luxe en genot in de westerse maatschappij (Lezing). Voorschoten.overig
 • Geus M.A. de (18 april 2004), De verslaving aan overconsumptie (Lezing). Sittard.overig
 • Geus M.A. de, Goudzwaard B. & Wal K. van der (2004), Onderzoeksgroep Grenzen aan de Groei. [overig]overig
 • Geus M.A. de (2004), De ecologische visie van Ivan Illich, De As 146: 15-25.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2004), The environment versus individual freedom and convenience. In: Wissenburg M., Levy Y. (Red.) Liberal Democracy and Environmentalism: The end of environmentalism. London: Routledge. 87-100.boekdeel
 • Geus M.A. de (2004), Essay over de Lege Plek. Beek-Ubbergen: Stichting Natuur en Milieu en natuurstichting wAarde.rapport
 • Geus M.A. de (2004), Essay Een einde aan overconsumptie. Eindhoven: Stichting ZOZ/Doen-denkers.rapport
 • Geus M.A. de, Laan J. van der, Lobel W. de & Ramaer H. (2004), Redactielid De As 145,146,14.tijdschriftredactie
 • Geus M.A. de (2004), Review of Citizenship and the Environment [Bespreking van: Dobson A. (2003) Citizenship and the Environment] Environmental Values 13: 552-555.boekbespreking
 • Geus M.A. de (14 juni 2003), Consumerism, hedonism, and the need for lifestyle changes (Lezing). Turku.overig
 • Geus M.A. de (2003), Naar een andere milieuconsumptie, OIKOS 24,1/2003: 72-84.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (2003), The end of over-consumption; Towards a lifestyle of moderation and self-restraint. Utrecht: International Books.boek
 • Geus M.A. de & Slobbe Th. van (2003), Fences and freedom: The philosophy of hedge-laying. Utrecht: International Books.boek
 • Ramaer H., Geus M.A. de, Laan J. van der & Lobel W. de (2003), Redactielid De As 140-144(jrg. 2003).tijdschriftredactie
 • Geus M.A. de, Dankelman I. & Slobbe Th. van (2003), De kunst van duurzaamheid. Nijmegen: Universitair Centr. Milieuwetenschappen & DuurzameOntwikking.boek
 • Geus M.A. de (2003), Tijd, ruimte en duurzaamheid. In: Geus M.A. de, Dankelman I., Slobbe Th. van (Red.) De Kunst van duurzaamheid. Nijmegen: Univ. Centr. Milieuwetenschappen & Duurzame Ontwikkeling. 41-54.boekdeel
 • Geus M.A. de (23 augustus 2002), Consumptiebeperking (Lezing). Nieuwpoort-bad.overig
 • Geus M.A. de (12 juni 2002), Filosofie en organisatietheorie (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (24 mei 2002), Utopia and sustainability (Lezing). Nijmegen.overig
 • Geus M.A. de (18 april 2002), Education for sustainability (Lezing). Oslo.overig
 • Geus M.A. de (2002), Ecotopia, sustainability, and vision, Organization & Management 15(2): 187-201.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (2002), Antiglobalisme: Ideeën en acties van een wereldwijde beweging, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 137(voorjaar): 13-17.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (2002), Ecological utopias as navigational compsasses. In: Poldervaart S., Jansen H., Kesler B. (Red.) Contemporary utopian struggles: Communities between modernism and postmodernism. Amsterdam: Aksant. 65-80.boekdeel
 • Geus M.A. de (2002), Nederland in 2050: Pleidooi voor een 'onthaast' landschap. In: Ramaer H., Geus M.A. de (Red.) De verloedering van het landschap. Moerkapelle: De As. 21-27.boekdeel
 • Geus M.A. de, Bons A., Laan J. van der, Lobel W. de & Ramaer R. (2002), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 137/8/9(jg 2002).tijdschriftredactie
 • Geus M.A. de (1 november 2001), gastcollege over Organisatiemodellen in de politieke filosofie (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (1 juni 2001), Liberalisme en Duurzaamheid (Lezing). Nijmegen.overig
 • Geus M.A. de (19 mei 2001), De bevrijding van het landschap (Lezing). Eindhoven.overig
 • Geus M.A. de (20 maart 2001), Mensenrechten en Utopie (Lezing). Eindhoven.overig
 • Geus M.A. de & Slobbe Th. van (10 maart 2001), Bevrijd ons landschap van onnatuurlijke afrastering. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geus M.A. de & Slobbe Th. van (27 februari 2001), Pas op voor ambitieuze bestuurders met bouwdriften. De Gelderlander.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geus M.A. de (17 januari 2001), Utopie en Planologie (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de & Slobbe Th. van (2001), De bevrijding van het landschap: vlechtheggen in Nederland. Beek-Ubbergen: Uitgeverij wAarde.boek
 • Geus M.A. de (2001), De toekomst als business [Bespreking van: Wilde R. de (2001) De voorspellers: een kritiek op de toekomstindustrie] De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 133: 63-64.boekbespreking
 • Geus M.A. de (2001), The story of Utopia [Bespreking van: Schaer R. (2001) Utopia: The search for the ideal society in the western world] Organisation and environment 14: 470-472.boekbespreking
 • Geus M.A. de (2001), Sustainability, liberal democracy, liberalism. In: Barry J., Wissenburg M. (Red.) Sustaining Liberal Democracy. Basingstoke en New York: Palgrave. 19-37.boekdeel
 • Geus M.A. de, Wissenburg M. & Barry J. (2001), Sustaining Liberal Democracy: Conclusion. In: Barry J., Wissenburg M. (Red.) Sustaining Liberal Democracy. Basingstoke en New York: Palgrave. 205-212.boekdeel
 • Geus M.A. de (2001), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek.tijdschriftredactie
 • Geus M.A. de (2001), Landbouw, landschap en prikkeldraad. In: Ramaer Hans (Red.) Landbouw, zevende jaarboek anarchisme. Moerkapelle: Stichting De As. 37-40.boekdeel
 • Geus M.A. de (17 november 2000), Utopie en Milieubeleid (Lezing). Leiden.overig
 • Geus M.A. de (26 september 2000), Fences project (Lezing). Leiden.overig
 • Geus M.A. de (19 september 2000), Utopieverschijnsel (Lezing). Leiden.overig
 • Geus M.A. de (2000), Landbouw, Landschap en Prikkeldraad. In: Ramaer H. (Red.) Landbouw, Zevende Jaarboek Anarchisme. Moerkappelle: Stichting De As. 37-40.boekdeel
 • Geus M.A. de (2000), Ecological utopianism and sustainability, Focaal: European Journal of Anthropology: 113-125.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (2000), Vrijwillige zelfbeperking als nieuwe levensstijl, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 128: 39-48.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (2000), GroenLinks onder het vergrootglas [Bespreking van: Lucardie Paul (2000) Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief] De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 129: 55-56.boekbespreking
 • Geus M.A. de (18 november 1999), Leren voor Duurzaamheid (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (13 november 1999), Pronk Staat Alleen met Roep om Soberheid. Trouw: 25-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geus M.A. de (11 november 1999), Democratie en Waarheid (Lezing). Leiden.overig
 • Geus M.A. de (24 september 1999), A Local Sustainable Environment: A Utopian Vision (Lezing). Delft.overig
 • Geus M.A. de (9 september 1999), Ecological Utopias (Lezing). Csopak (Hongarije).overig
 • Geus M.A. de (22 april 1999), Democratie en Milieubeleid (Lezing). Leiden.overig
 • Geus M.A. de (2 april 1999), De Utopische Verleiding (Lezing). Hilversum.overig
 • Geus M.A. de (29 maart 1999), Het Belang van Toekomstvisies in de Politieke Filosofie (Lezing). Leiden.overig
 • Geus M.A. de (11 maart 1999), Jongeren Ontwerpen een Duurzame Maatschappij voor 2050 (Lezing). Kasteel Groenveld te Baarn.overig
 • Geus M.A. de (4 maart 1999), Leerzame Beelden van een Duurzame Maatschappij (Lezing). Utrecht.overig
 • Geus M.A. de (25 januari 1999), Zin en Onzin van Utopieen (Lezing). Den Bosch.overig
 • Geus M.A. de (12 januari 1999), Herstel Utopie. Trouw: 15-15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geus M.A. de (1999), Betoverende Utopische Landschappen: Het Landschap in de Utopische Traditie. In: Lemaire T., Kolen J. (Red.) Landschap in Meervoud. Utrecht: Jan van Arkel. 71-88.boekdeel
 • Geus M.A. de (1999), Niet Alleen Kennis en Inzicht, maar ook Moraliteit: Utopisten over 'Leren voor Duurzaamheid'. In: Schaafsma M, Ronken W, Blanken H., Ham M., Hermans M. (Red.) Extra Impuls: Natuur en Milieu-educatie 1996 - 1999. Amsterdam: NCDO.boekdeel
 • Geus M.A. de (1999), Sostenibilidad y tradicion liberal, Revista Internacional de Filosofia Politica 13-07-1999: 21-39.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (1999), Schuld en Onschuld van de Utopie, OIKOS 10: 42-49.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (1999), Anarchisme, Disciplinering, Sociale Controle, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 125: 41-47.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (1999), Duurzaamheid als Patstelling [Bespreking van: (1999) Duurzaamheid als Patstelling] Milieu 14: 226-227.boekbespreking
 • Geus M.A. de (7 juli 1998), Ecological Utopias as Navigational Compasses (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (23 maart 1998), Sustainable, Liberal Democracy, Liberalism (Lezing). Warwick.overig
 • Geus M.A. de (1998), Varianten van Groen; theorie en praktijk. Leende: Stichting Ir. Marten Bierman.boek
 • Geus M.A. de (1998), Ecological Utopias; Envisioning the Sustainable Society. Utrecht: International Books.boek
 • Geus M.A. de (1998), Varianten van Groen: Algemene Inleiding. In: Varianten van Groen: theorie en praktijk. Leende: Stichting Ir. Marten Bierman. 9-24.boekdeel
 • Geus M.A. de (1998), De verleiding van utopieën, Tijdschrift voor doen-denkers (25): 13-16.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (15 december 1997), Milieubeleid (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (8 december 1997), Onthaasting (Lezing). Utrecht.overig
 • Geus M.A. de (11 oktober 1997), Milieubeleid (Lezing). Rotterdam.overig
 • Geus M.A. de (27 september 1997), Kapitalisme en Consumentisme (Lezing). Den Haag.overig
 • Geus M.A. de (3 juni 1997), Duurzaamheidsdebat (Lezing). Den Haag.overig
 • Geus M.A. de (15 mei 1997), Democratie en Duurzaamheid (Lezing). Amsterdam.overig
 • Geus M.A. de (9 april 1997), Milieubeleid minister De Boer berust op drijfzand. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geus M.A. de (27 maart 1997), Ecologische Utopieen en Milieugericht Ontwerpen (Lezing). Rotterdam.overig
 • Geus M.A. de (26 maart 1997), Duurzaamheid (Lezing). Hoofddorp.overig
 • Geus M.A. de (26 januari 1997), Natuur, Ecologie en Samenleving (Lezing). Den Haag.overig
 • Geus M.A. de (15 januari 1997), GT3 (Lezing). Leersum.overig
 • Geus M.A. de (1997), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek.tijdschriftredactie
 • Geus M.A. de (1997), De ecologisering van de liberaal-democratische staat, OIKOS 1: 159-167.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (1997), Het formuleren van duurzaamheid in een liberale democratie. In: Davidson M. (Red.) In debat met de toekomst - normatieve randvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling: acht essays. Den Haag: Ministerie van VROM. 37-57.boekdeel
 • Geus M.A. de (1997), De anarchistische wortels van groene politieke ideeen. In: Duijker T (Red.) Cher Ami. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 78-88.boekdeel
 • Geus M.A. de (1997), Het ecologisch anarchisme van Aldous Huxley, Derde Jaarboek Anarchisme: 24-35.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Geus M.A. de (1997), Ideologie en milieubeleid, Civis Mundi 36(3/4): 134-139.artikel in tijdschrift
 • Geus M.A. de (1997), Voeten in de aarde: radicale groene denkers [Bespreking van: Janssens F (1997) GT] De As; tijdschrift voor cultuur en politiek: 55-57.boekbespreking
 • Geus M.A. de (1997), Nachtmerries op een duivels oorkussen: opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westers arbeidsethos [Bespreking van: Geurtsen T (1997) GT2] De As; tijdschrift voor cultuur en politiek: 55-57.boekbespreking

Geen relevante nevenwerkzaamheden