Universiteit Leiden

nl en

Marius de Geus

Universitair docent

Naam
Dr. M.A. de Geus
Telefoon
+31 71 527 3650
E-mail
geus@fsw.leidenuniv.nl

Marius de Geus is universitair docent op het terrein van de politieke theorieën, o.a. organisatiefilosofie en milieufilosofie. Hij verricht onderzoek naar problemen van milieu en staat. Auteur van het boek politiek, milieu en vrijheid (1993).

De Geus studeerde politieke wetenschappen aan Universiteit Leiden. Hij publiceerde met name over libertaire politieke theorie. Proefschrift: Organisatietheorie in de politieke filosofie (1989).

 • Expertisecentrum SOZ
 • SOZ HOVO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B21

Contact

 • De Geus M.A. (2017), Inleiding over leven en werk van Murray Bookchin’. In: De Geus M.A., Jacobs R., Van der Laan J. (red.) Sociale ecologie en politiek: Bookchins radicale politieke ideeën over een duurzame en libertaire maatschappij. Utrecht: Kelderuitgeverij. 9-28.boekdeel
 • De Geus M.A. (2017), Mary Wollstonecraft: The powergirl van het feminisme, De AS 19: 14-19.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A., Jacobs R. & Van de Laan J. (red.) (2017), Sociale ecologie en politiek: Bookchins radicale politieke ideeën over een duurzame en libertaire maatschappij. Utrecht: Kelderuitgeverij.boekredactie
 • De Geus M. (17 april 2016), Verbetering van de kwaliteit van leven en ecologie. Lezing (Lezing).overig
 • De Geus M. (16 maart 2016), Vereenvoudiging van levensstijlen en ecologische voetafdruk. Lezing Literair Salon, Brussel (Lezing).overig
 • De Geus M. (9 maart 2016), Filosofie van de eenvoud. Lezing Studium Generale, Universiteit van Gent (Lezing).overig
 • De Geus M. (2016), De Deeleconomie: Libertaire utopie of kapitalistische uitwas?, de As 193: 3- 15.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M. & Van de Laan J. (2016), Introduction. In: De Geus M., Van de Laan J. (red.) Peter Kropotkin: Over wetten en gevangenissen. Utrecht: Kelder Uitgeverij. 11-24.boekdeel
 • De Geus M. & Van de Laan J. (red.) (2016), Peter Kropotkin: Over wetten en gevangenissen. Utrecht: Kelder Uitgeverij.boekredactie
 • De Geus M. (2016), Voorzorg versus veerkracht, De Helling: Tijdschrift voor linkse politiek 29: 61 - 66.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M. (2015), Circulaire economie. Lezing voor de duurzaamheidscommissie Greenkeys, Leiden, 10 november 2015 (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M. (2015), De deeleconomie: Libertaire utopie of kapitalistische uitwas?, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 193: 3 -15.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M. (2015), De rol van groene utopieën. Lezing op conferentie van Oikos/Het Groene Boek, Brussel, 26 april 2015 (Lezing). Brussel.overig
 • De Geus M. (2015), Ecologische levensstijlen en duurzaamheid. Lezing Stichting Aardewerk, Leuven, 14 juni 2015 (Lezing). Leuven.overig
 • De Geus M. (2015), Editorship De AS Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek .tijdschriftredactie
 • De Geus M. (2015), Filosofie van de Eenvoud. Lezing stichting Omslag, Eindhoven, 21 maart 2015 (Lezing). Eindhoven.overig
 • De Geus M. (2015), Filosofie van de eenvoud: Vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.boek
 • De Geus M. (2015), Klimaat en sociale rechtvaardigheid. Lezing Centrum Milieukunde, Leiden, 7 oktober 2015 (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M. (2015), Review of Peter F. Cannavò and Joseph H. Lane Jr. (eds), Engaging nature: Environmentalism and the political theory canon Bespreking van: Cannavo P.F., Lane J.H. (2014) Engaging nature: Environmentalism and the political theory canon, Environmental Values 24(6): 833-834.boekbespreking
 • De Geus M. (2015), Social justice. Gastcollege proefstuderen politicologie, Leiden, 26 februari 2015 (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M. (2015), Vereenvoudiging en duurzame levensstijlen. Lezing bij Sciences Politiques, Lille, 12 maart 2015 (Lezing). Lille.overig
 • De Geus M.A. (2014), De verbeelding van de Eerste Wereldoorlog, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek (186/187): 3-11.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2014), Ivan Illich. In: Alexander S., McLeod A. (red.) Simple living in history: Pioneers of the deep future. Melbourne: Simplicity institute Publishing. 149-159.boekdeel
 • De Geus M.A. (2014), Kropotkin’s anarchist vision on organization, Ephemera; theory and politics in organization 14(4): 853-872.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2010), Naar een filosofie van vrijwillige eenvoud en versobering, AA Files 2010(lente): 2-20.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A., Jones P.T. & De Meyere V. de (2010), Promoting a Sustainability Transition in the Food Domain. In: Thieme M. (red.) Meat the truth: Essays on Lifestock Production, Sustainability and Climate Change. Amsterdam: Nicolaas G. Pierson Foundation. 147-159.boekdeel
 • De Geus M.A. (2010), Utopian Sustainability: Ecological Utopianism. In: Barry John, Leonard Liam (red.) The Transition to Sustainable Living and Practice. Bingley: Emerald Publishing. 77-101.boekdeel
 • De Geus M.A. (2009), Het spanningsveld tussen marktplaats en kunstwerk. In: Mildert J. van, Kerkwijk J. van (red.) De 4e verdieping. Gorinchem: Stichting 4e Verdieping. 37-48.boekdeel
 • De Geus M.A. (2009), Illich revisited: een herbeschouwing in het licht van de ecologische crisis, OIKOS 51(2009/4): 54-65.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2009), Klimaatboeken, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 165/166(2009/2): 81-85.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2009), Sustainable hedonism: the pleasures of living within ecological limits. In: Soper K., Ryle M. (red.) The politics and pleasures of consuming differently. Basingstoke: Palgrave/Macmillan. 113-131.boekdeel
 • De Geus M.A. (18 februari 2008), Nieuw klimaatbeleid is te voorzichtig. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • De Geus M.A. (2007), Towards an ecological art of living. Limerick. [overig]overig
 • De Geus M.A. (2007), Ecologische politiek en duurzame levensstijlen, OIKOS : 38-51.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2007), Over ecologische politiek en duurzaam humanisme, Tijdschrift voor Humanistiek april/mei(29): 17-27.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2007), Towards an ecological art of living: On the value of ecological utopias for our future, Ecopolitics Online Journal 1(1): 26-51.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2006), Gelukkiger door grenzen, Genoeg 57: 25-28.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2006), Review of 'Terra Incognita' Bespreking van: (2006) Terra Incognita, globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 156: 55-57.boekbespreking
 • De Geus M.A. (2005), De opgesloten wandelaar. Een pleidooi voor het recht om te struinen, OIKOS 4(2005): 60-68.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2005), De opgesloten wandelaar. Een pleidooi voor het recht om te struinen, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 148/149(33): 28-35.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2005), Inleiding Peter Kropotkin en zijn ideaal van het anarchistisch socialisme. In: Kropotkin P. (red.) De verovering van het brood. Utrecht: Kelderuitgeverij. 9-20.boekdeel
 • De Geus M.A. (2005), Inleiding Peter Kropotkin en zijn theorie van wederzijdse hulp. In: Kropotkin P. (red.) Wederzijdse hulp. Utrecht: Kelderuitgeverij. 9-20.boekdeel
 • De Geus M.A. (2005), Prikkeldraad als metafoor van opsluiten, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 148/149(33): 4-9.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2005), Van volger naar aanjager, Groen Links Magazine 2(16): 14-15.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2 december 2004), Het milieudenken binnen GroenLinks (Lezing). Utrecht.overig
 • De Geus M.A. (18 november 2004), Het nieuwe consumeren (Lezing). Plexus, Leiden.overig
 • De Geus M.A. (6 november 2004), Het recht om vrij te struinen (Lezing). Utrecht.overig
 • De Geus M.A. (16 augustus 2004), gastspreker op het Birgitta Forum over Utopia en ecology (Lezing). Universiteit van Linnkoping, Vadstena, Zweden.overig
 • De Geus M.A. (2004), Medeorganisatie onderzoeksdag Stichting Natuur en Milieu over Het recht op overpad. Achterveld. [overig]overig
 • De Geus M.A. (30 juni 2004), Recht op overpad (Lezing). Achterveld.overig
 • De Geus M.A. (10 juni 2004), Organisatievisies in de politieke filosofie (Lezing). Warnsveld.overig
 • De Geus M.A. (8 juni 2004), De westerse visie op luxe en genot (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (12 mei 2004), De rol van luxe en genot in de westerse maatschappij (Lezing). Voorschoten.overig
 • De Geus M.A. (18 april 2004), De verslaving aan overconsumptie (Lezing). Sittard.overig
 • De Geus M.A. (2004), De ecologische visie van Ivan Illich, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 146: 15-25.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A., Laan J. van der, Lobel W. de & Ramaer H. (2004), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 145,146,14.tijdschriftredactie
 • De Geus M.A. (2004), Essay Een einde aan overconsumptie. Eindhoven: Stichting ZOZ/Doen-denkers.rapport
 • De Geus M.A. (2004), Essay over de Lege Plek. Beek-Ubbergen: Stichting Natuur en Milieu en natuurstichting wAarde.rapport
 • De Geus M.A., Goudzwaard B. & Wal K. van der (2004), Onderzoeksgroep Grenzen aan de Groei. [overig]overig
 • De Geus M.A. (2004), Review of Citizenship and the Environment Bespreking van: Dobson A. (2003) Citizenship and the Environment, Environmental Values 13: 552-555.boekbespreking
 • De Geus M.A. (2004), The environment versus individual freedom and convenience. In: Wissenburg M., Levy Y. (red.) Liberal Democracy and Environmentalism: The end of environmentalism. London: Routledge. 87-100.boekdeel
 • De Geus M.A. (14 juni 2003), Consumerism, hedonism, and the need for lifestyle changes (Lezing). Turku.overig
 • De Geus M.A., Dankelman I. & Slobbe Th. van (2003), De kunst van duurzaamheid. Nijmegen: Universitair Centr. Milieuwetenschappen & DuurzameOntwikking.boek
 • De Geus M.A. & Slobbe Th. van (2003), Fences and freedom: The philosophy of hedge-laying. Utrecht: International Books.boek
 • De Geus M.A. (2003), Naar een andere milieuconsumptie, OIKOS 24,1/2003: 72-84.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ramaer H., De Geus M.A., Laan J. van der & Lobel W. de (2003), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 140-144(jrg. 2003).tijdschriftredactie
 • De Geus M.A. (2003), The end of over-consumption; Towards a lifestyle of moderation and self-restraint. Utrecht: International Books.boek
 • De Geus M.A. (2003), Tijd, ruimte en duurzaamheid. In: De Geus M.A., Dankelman I., Slobbe Th. van (red.) De Kunst van duurzaamheid. Nijmegen: Univ. Centr. Milieuwetenschappen & Duurzame Ontwikkeling. 41-54.boekdeel
 • De Geus M.A. (23 augustus 2002), Consumptiebeperking (Lezing). Nieuwpoort-bad.overig
 • De Geus M.A. (12 juni 2002), Filosofie en organisatietheorie (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (24 mei 2002), Utopia and sustainability (Lezing). Nijmegen.overig
 • De Geus M.A. (18 april 2002), Education for sustainability (Lezing). Oslo.overig
 • De Geus M.A. (2002), Antiglobalisme: Ideeën en acties van een wereldwijde beweging, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 137(voorjaar): 13-17.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A., Bons A., Laan J. van der, Lobel W. de & Ramaer R. (2002), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 137/8/9(jg 2002).tijdschriftredactie
 • De Geus M.A. (2002), Ecological utopias as navigational compsasses. In: Poldervaart S., Jansen H., Kesler B. (red.) Contemporary utopian struggles: Communities between modernism and postmodernism. Amsterdam: Aksant. 65-80.boekdeel
 • De Geus M.A. (2002), Ecotopia, sustainability, and vision, Organization & Management 15(2): 187-201.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2002), Nederland in 2050: Pleidooi voor een 'onthaast' landschap. In: Ramaer H., De Geus M.A. (red.) De verloedering van het landschap. Moerkapelle: De As. 21-27.boekdeel
 • De Geus M.A. (1 november 2001), gastcollege over Organisatiemodellen in de politieke filosofie (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (1 juni 2001), Liberalisme en Duurzaamheid (Lezing). Nijmegen.overig
 • De Geus M.A. (19 mei 2001), De bevrijding van het landschap (Lezing). Eindhoven.overig
 • De Geus M.A. (20 maart 2001), Mensenrechten en Utopie (Lezing). Eindhoven.overig
 • De Geus M.A. & Slobbe Th. van (10 maart 2001), Bevrijd ons landschap van onnatuurlijke afrastering. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • De Geus M.A. & Slobbe Th. van (27 februari 2001), Pas op voor ambitieuze bestuurders met bouwdriften. De Gelderlander.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • De Geus M.A. (17 januari 2001), Utopie en Planologie (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. & Slobbe Th. van (2001), De bevrijding van het landschap: vlechtheggen in Nederland. Beek-Ubbergen: Uitgeverij wAarde.boek
 • De Geus M.A. (2001), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek .tijdschriftredactie
 • De Geus M.A. (2001), De toekomst als business Bespreking van: Wilde R. de (2001) De voorspellers: een kritiek op de toekomstindustrie, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 133: 63-64.boekbespreking
 • De Geus M.A. (2001), Landbouw, landschap en prikkeldraad. In: Ramaer Hans (red.) Landbouw, zevende jaarboek anarchisme. Moerkapelle: Stichting De As. 37-40.boekdeel
 • De Geus M.A. (2001), Sustainability, liberal democracy, liberalism. In: Barry J., Wissenburg M. (red.) Sustaining Liberal Democracy. Basingstoke en New York: Palgrave. 19-37.boekdeel
 • De Geus M.A., Wissenburg M. & Barry J. (2001), Sustaining Liberal Democracy: Conclusion. In: Barry J., Wissenburg M. (red.) Sustaining Liberal Democracy. Basingstoke en New York: Palgrave. 205-212.boekdeel
 • De Geus M.A. (2001), The story of Utopia Bespreking van: Schaer R. (2001) Utopia: The search for the ideal society in the western world, Organisation and environment 14: 470-472.boekbespreking
 • De Geus M.A. (17 november 2000), Utopie en Milieubeleid (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M.A. (26 september 2000), Fences project (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M.A. (19 september 2000), Utopieverschijnsel (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M.A. (2000), Ecological utopianism and sustainability, Focaal: European Journal of Anthropology : 113-125.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (2000), GroenLinks onder het vergrootglas Bespreking van: Lucardie Paul (2000) Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 129: 55-56.boekbespreking
 • De Geus M.A. (2000), Landbouw, Landschap en Prikkeldraad. In: Ramaer H. (red.) Landbouw, Zevende Jaarboek Anarchisme. Moerkappelle: Stichting De As. 37-40.boekdeel
 • De Geus M.A. (2000), Vrijwillige zelfbeperking als nieuwe levensstijl, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 128: 39-48.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (18 november 1999), Leren voor Duurzaamheid (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (13 november 1999), Pronk Staat Alleen met Roep om Soberheid. Trouw: 25-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • De Geus M.A. (11 november 1999), Democratie en Waarheid (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M.A. (24 september 1999), A Local Sustainable Environment: A Utopian Vision (Lezing). Delft.overig
 • De Geus M.A. (9 september 1999), Ecological Utopias (Lezing). Csopak (Hongarije).overig
 • De Geus M.A. (22 april 1999), Democratie en Milieubeleid (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M.A. (2 april 1999), De Utopische Verleiding (Lezing). Hilversum.overig
 • De Geus M.A. (29 maart 1999), Het Belang van Toekomstvisies in de Politieke Filosofie (Lezing). Leiden.overig
 • De Geus M.A. (11 maart 1999), Jongeren Ontwerpen een Duurzame Maatschappij voor 2050 (Lezing). Kasteel Groenveld te Baarn.overig
 • De Geus M.A. (4 maart 1999), Leerzame Beelden van een Duurzame Maatschappij (Lezing). Utrecht.overig
 • De Geus M.A. (25 januari 1999), Zin en Onzin van Utopieen (Lezing). Den Bosch.overig
 • De Geus M.A. (12 januari 1999), Herstel Utopie. Trouw: 15-15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • De Geus M.A. (1999), Anarchisme, Disciplinering, Sociale Controle, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek 125: 41-47.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (1999), Betoverende Utopische Landschappen: Het Landschap in de Utopische Traditie. In: Lemaire T., Kolen J. (red.) Landschap in Meervoud. Utrecht: Jan van Arkel. 71-88.boekdeel
 • De Geus M.A. (1999), Duurzaamheid als Patstelling Bespreking van: (1999) Duurzaamheid als Patstelling, Acta Simulatio 14: 226-227.boekbespreking
 • De Geus M.A. (1999), Niet Alleen Kennis en Inzicht, maar ook Moraliteit: Utopisten over 'Leren voor Duurzaamheid'. In: Schaafsma M, Ronken W, Blanken H., Ham M., Hermans M. (red.) Extra Impuls: Natuur en Milieu-educatie 1996 - 1999. Amsterdam: NCDO.boekdeel
 • De Geus M.A. (1999), Schuld en Onschuld van de Utopie, OIKOS 10: 42-49.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (1999), Sostenibilidad y tradicion liberal, Revista Internacional de Filosofia Politica 13-07-1999: 21-39.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (7 juli 1998), Ecological Utopias as Navigational Compasses (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (23 maart 1998), Sustainable, Liberal Democracy, Liberalism (Lezing). Warwick.overig
 • De Geus M.A. (1998), De verleiding van utopieën, Tijdschrift voor doen-denkers (25): 13-16.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (1998), Ecological Utopias; Envisioning the Sustainable Society. Utrecht: International Books.boek
 • De Geus M.A. (1998), Varianten van Groen: Algemene Inleiding. In: Varianten van Groen: theorie en praktijk. Leende: Stichting Ir. Marten Bierman. 9-24.boekdeel
 • De Geus M.A. (1998), Varianten van Groen; theorie en praktijk. Leende: Stichting Ir. Marten Bierman.boek
 • De Geus M.A. (15 december 1997), Milieubeleid (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (8 december 1997), Onthaasting (Lezing). Utrecht.overig
 • De Geus M.A. (11 oktober 1997), Milieubeleid (Lezing). Rotterdam.overig
 • De Geus M.A. (27 september 1997), Kapitalisme en Consumentisme (Lezing). Den Haag.overig
 • De Geus M.A. (3 juni 1997), Duurzaamheidsdebat (Lezing). Den Haag.overig
 • De Geus M.A. (15 mei 1997), Democratie en Duurzaamheid (Lezing). Amsterdam.overig
 • De Geus M.A. (9 april 1997), Milieubeleid minister De Boer berust op drijfzand. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • De Geus M.A. (27 maart 1997), Ecologische Utopieen en Milieugericht Ontwerpen (Lezing). Rotterdam.overig
 • De Geus M.A. (26 maart 1997), Duurzaamheid (Lezing). Hoofddorp.overig
 • De Geus M.A. (26 januari 1997), Natuur, Ecologie en Samenleving (Lezing). Den Haag.overig
 • De Geus M.A. (15 januari 1997), GT3 (Lezing). Leersum.overig
 • De Geus M.A. (1997), De anarchistische wortels van groene politieke ideeen. In: Duijker T (red.) Cher Ami. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 78-88.boekdeel
 • De Geus M.A. (1997), De ecologisering van de liberaal-democratische staat, OIKOS 1: 159-167.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (1997), Redactielid De As; tijdschrift voor cultuur en politiek .tijdschriftredactie
 • De Geus M.A. (1997), Het ecologisch anarchisme van Aldous Huxley, Derde Jaarboek Anarchisme : 24-35.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (1997), Het formuleren van duurzaamheid in een liberale democratie. In: Davidson M. (red.) In debat met de toekomst - normatieve randvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling: acht essays. Den Haag: Ministerie van VROM. 37-57.boekdeel
 • De Geus M.A. (1997), Ideologie en milieubeleid, 36(3/4): 134-139.artikel in een tijdschrift
 • De Geus M.A. (1997), Nachtmerries op een duivels oorkussen: opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westers arbeidsethos Bespreking van: Geurtsen T (1997) GT2, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek : 55-57.boekbespreking
 • De Geus M.A. (1997), Voeten in de aarde: radicale groene denkers Bespreking van: Janssens F (1997) GT, De As; tijdschrift voor cultuur en politiek : 55-57.boekbespreking

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie