Universiteit Leiden

nl en

Marije Vermeulen

Docent

Naam
M.C.M. Vermeulen MSc
Telefoon
+31 71 527 6044
E-mail
m.c.m.vermeulen@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Marije Vermeulen studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en volgde de Research Master ‘Developmental Psychopathology in Education and Child Studies’. Als onderdeel van de research master heeft Marije gedurende tien maanden stage gelopen op het Ambulatorium (algemeen spreekuur) verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en daarbij heeft ze de ‘NVO Basisaantekening Diagnostiek’ behaald. In 2012 heeft ze haar researchmaster afgerond met de thesis ‘Child temperament influences the association between sleep and cognition’.

Sinds december 2012 is Marije werkzaam als promovendus op het project ‘Het lerende brein: Relatie tussen slaap en leren bij kinderen’. Dit project is een samenwerking tussen de Slaap & Cognitie groep van het Nederlands Herseninstituut (NIN) te Amsterdam en de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze betrokken bij het Bacheloratelier van Pedagogische Wetenschappen, waar studenten ondersteuning en advies krijgen bij het schrijven van hun bachelorscriptie.

CV M.C.M. Vermeulen (2014)

Onderzoek

Uit meerdere studies is gebleken dat een tekort aan slaap een schadelijk effect heeft op leren, cognitieve prestaties en gedragsmatig functioneren. In haar promotieonderzoek bestudeert Marije hoe slaap effect heeft op cognitie (aandacht, geheugen, inhibitievaardigheden), stemming, gedrag en de onderliggende hersenfuncties van kinderen en adolescenten. Verschillende mogelijke beïnvloedende factoren zoals temperament en chronotype worden eveneens opgenomen in de studie.

Relevante links

 

Zie Engelstalig profiel Marije Vermeulen

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden