Universiteit Leiden

nl en

Marielle Dekker

Naam
Dr. M.C. Dekker
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.c.dekker@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Marielle Dekker heeft Methoden en Technieken van (klinisch) psychologisch onderzoek gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2003 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC - afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie) op een proefschrift over ‘Psychopathologie bij kinderen met verstandelijke beperkingen: vaststelling, prevalentie en voorspellende factoren’.  

In 2012 is ze als projectcoördinator op het project ‘Talentenkracht’ gestart bij de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen. Binnen haar werk combineert ze project coördinatie en  wetenschappelijk onderzoek met het begeleiden van studenten en promovendi bij hun onderzoekstages, scripties, werkgroepen en proefschriften.

CV M.C. Dekker (2014)

Onderzoek

Marielle heeft vanaf 1996 verschillende onderzoeken uitgevoerd en gecoördineerd op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie, verstandelijke beperkingen (Erasmus MC - afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie), en het psychosociaal functioneren van jongvolwassen binnenlands geadopteerden en hun adoptieouders (Universiteit Leiden - Opvoeding en Ontwikkeling).

Momenteel doet ze onderzoek naar de ontwikkeling van bètavaardigheden in relatie tot executief en sociaal functioneren van leerlingen in het basisonderwijs en naar de effecten daarop van ouder- en leerkrachtcursussen. Het onderzoek is gericht op het stimuleren van zelfregulatie en denkkracht van kinderen.

Relevante links

Subsidies

Onderzoekssubsidie Stichting De Wendel (Venlo): €25.000

Promovendi

  • Andrea M. Spruijt (verwacht 2017), ‘Development of science and technology skills: teaching parents to stimulate adaptive learning and self-regulation in their children’ (voorlopige werktitel)

  • Karen P. de Ruiter (2013), ‘Five-year development of psychopathology in young people wit intellectual disabilities‘ (met prof.dr. H.M. Koot en prof. dr. F.C. Verhulst)

  • Jolanda C. H. Douma (2006), ‘Mental health problems in youths with intellectual disability:

    Need for help and help seeking’ (met prof. Dr. H.M. Koot prof. dr. F.C. Verhulst)

 

Zie Engelstalig profiel Marielle Dekker

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie