Universiteit Leiden

nl en

Marieke Dubelaar

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.J. Dubelaar
Telefoon
+31 71 527 8916
E-mail
m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl

Marieke Dubelaar is als universitair hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Marieke Dubelaar

Marieke Dubelaar is als universitair hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Tevens is zij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.

Onderzoek

Marieke Dubelaar is in 2014 gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Betrouwbaar getuigenbewijs: totstandkoming en waardering van strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief’. Haar onderzoeksbelangstelling gaat in het bijzonder uit naar waarheidsvinding in het strafrecht en de manier waarop de proces van bewijzen in de strafprocessuele context gestalte krijgt. Haar onderzoek kenmerkt zich door de interdisciplinaire insteek. In haar onderzoek zoekt zij voortdurend de verbinding met inzichten uit andere disciplines, zoals de (rechts)psychologie en epistemologie. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in haar proefschrift, maar ook in andere publicaties. In 2017 verscheen een hoofdstuk van haar hand in de nieuwe druk van het rechtspsychologische handboek ‘Routes van het recht’  waarin zij ingaat op de relatie tussen recht en psychologie. Marieke werkt al vanaf het begin van haar wetenschappelijke loopbaan in diverse projecten en publicaties samen met collega’s van criminologie. Tezamen met collega Jan de Keijser is zij trekker van het onderzoeksproject Waarheidsvinding binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice.

Met collega’s Jan Crijns en Kelly Pitcher heeft Marieke Dubelaar recent een rechtsvergelijkend onderzoek naar toezeggingen aan getuigen afgerond. Dit onderzoek is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) en heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport, dat inmiddels ook als boek is verschenen bij Boom Eleven International Publishers onder de titel: Collaboration with Justice in the Netherlands,  Germany, Italy and Canada. A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others.  

Eind 2017 organiseerde Marieke Dubelaar samen met collega’s uit Duitsland een tweedaagse internationale conferentie over waarheidsvinding onder de titel “Vom hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheid – Genese, Korrektur und Prävention von Fehlurteilen im Strafprozess’. De conferentie vond plaats bij het Bielefeld Center for interdisciplinary research (ZiF). Naar aanleiding van dit congres is ook een bundel verschenen met daarin een bijdrage van haar hand getiteld ‘Use of scenarios in evidential reasoning from a continental law perspective’.

Onderwijs

Marieke Dubelaar geeft diverse vakken in de bachelor- en masterfase. Zij verzorgt dit collegejaar onder andere de hoorcolleges in het derdejaarsvak ‘Strafprocesrecht’ en het vak ‘Strafrechtelijk bewijsrecht’ in de master. Daarnaast geeft zij onderwijs aan rechters en officieren van justitie bij het Studiecentrum voor de rechtspleging (SSR) op het terrein van het bewijsrecht. Ook geeft zij onderwijs aan Nederlandse en buitenlandse gerechtelijk deskundigen die zich willen verdiepen in het strafrecht.

Bestuur

Marieke Dubelaar is lid van het dagelijks bestuur van de afdeling straf- en strafprocesrecht. Sinds het voorjaar van 2017 heeft zij binnen het DB de portefeuille onderwijs. In 2016  is zij toegetreden tot de facultaire BKO-toetsingscommissie. Eerder was zij lid van de facultaire opleidingscommissie(s) en enkele jaren coördinator van de masterafstudeerrichting straf- en strafprocesrecht.

Overige werkzaamheden

Marieke Dubelaar is sinds juni 2015 als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam. Van 2008 tot 2015 was zij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Zij maakt tevens deel uit van de redactie van Expertise en recht en is werkzaam als redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.19

Contact

Publicaties

  • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger
  • Kluwer Redactiesecretaris Tekst en Commentaar Strafrecht en Strafvordering
  • Uitgeverij Paris redactielid Expertise en Recht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie