Universiteit Leiden

nl en

Marieke Dubelaar

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. M.J. Dubelaar
Telefoon
+31 71 527 8916
E-mail
m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl

Marieke Dubelaar is als universitair hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Marieke Dubelaar

Marieke Dubelaar is als universitair hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Tevens is zij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.

Onderzoek

Marieke Dubelaar is in 2014 gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Betrouwbaar getuigenbewijs: totstandkoming en waardering van strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief’. Haar onderzoeksbelangstelling gaat in het bijzonder uit naar waarheidsvinding in het strafrecht en de manier waarop de proces van bewijzen in de strafprocessuele context gestalte krijgt. Haar onderzoek is onder andere gericht op het in kaart brengen van leemten in de juridische theorie over bewijzen en kwetsbaarheden in de praktijk en kenmerkt zich doordat aansluiting wordt gezocht met inzichten uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie en de epistemologie. Zij is bovendien geïnteresseerd in de effecten van de toenemende digitalisering op het verloop van onderzoek ter terechtzitting en de beslissing van de rechter, in het bijzonder de manier waarop de vorm van de informatieoverdracht (schriftelijk, mondeling of audiovisueel) de waardering van het bewijs beïnvloedt.

Op dit moment werkt zij met collega’s Jan Crijns en Kelly Pitcher aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar toezeggingen aan getuigen. Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC).

Onderwijs

Marieke Dubelaar geeft diverse vakken in de bachelor- en masterfase. Zij verzorgt dit collegejaar onder andere de hoorcolleges in het derdejaarsvak ‘Strafprocesrecht’ en het vak ‘Strafrechtelijk bewijsrecht’ in de master. Daarnaast geeft zij onderwijs aan rechters en officieren van justitie bij het Studiecentrum voor de rechtspleging (SSR) op het terrein van het bewijsrecht. Ook geeft zij onderwijs aan Nederlandse en buitenlandse gerechtelijk deskundigen die zich willen verdiepen in het strafrecht.

Overige werkzaamheden

Marieke Dubelaar is sinds juni 2015 als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam. Van 2008 tot 2015 was zij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Zij maakt tevens deel uit van de redactie van Expertise en recht en is werkzaam als redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.15

Contact

Publicaties

  • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger
  • Kluwer Redactiesecretaris Tekst en Commentaar Strafrecht en Strafvordering
  • Uitgeverij Paris redactielid Expertise en Recht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie