Universiteit Leiden

nl en

Marcel van der Klaauw

Duale promovendus

Naam
M.G.J. van der Klaauw
Telefoon
+31 70 800 9300
E-mail
m.g.j.van.der.klaauw@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'De invloed van organisatiecultuur op het ontwerp en de implementatie van de internationale strategie van de stad'.

Meer informatie over Marcel van der Klaauw

Marcel van der Klaauw studeerde culturele antropologie en ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn doctoraal examen in de Sociale Wetenschappen werkte hij achtereenvolgens als onderzoeker, marketing manager in de internationale reis- en congresbranche en als docent aan de opleiding Tourism and Leisure Management van ROC Mondriaan. Sinds 2008 werkt hij als beleidsadviseur voor de Gemeente Den Haag en was daar tot 2016 actief betrokken bij het opbouwen en uitvoeren van een strategie voor het investeringsprogramma Den Haag Internationale Stad. Vanaf 2016 is hij beleidsadviseur hoger onderwijs en kenniseconomie.

Van der Klaauw’s duaal promotieonderzoek richt zich op een bestuurskundig-antropologische studie van de internationale strategie van de stad, met Den Haag als case study. In Den Haag, ‘Stad van Vrede en Recht’, werkt de lokale overheid, net als in veel andere steden, aan het versterken van de lokale economie en werkgelegenheid door haar internationaal profiel zo goed mogelijk te benutten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en bedrijven.

De centrale vraag van het onderzoek is hoe de strategie van de internationale stad beïnvloed wordt door de wisselwerking tussen waarden, opvattingen en belangen enerzijds en door sociale interactieprocessen, binnen de gemeentelijke organisatie en in relatie tot partnerorganisaties, anderzijds. Hierbij worden methoden van etnografisch onderzoek en discours analyse toegepast.

Verwacht wordt dat de organisatie onder invloed van de complexe opgave van verdere internationalisering een proces van cultuurtransitie doormaakt.

Het onderzoek draagt bij aan het inzicht in processen rondom de internationale strategie van steden, de rol van organisatiecultuur en perspectieven op cultuurtransitie binnen de gemeentelijke organisatie in een tijdperk van verdergaande globalisering.

Duale promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.