Universiteit Leiden

nl en

Marc Kessler

Hoogleraar Strafwetgeving

Naam
Prof.dr.mr. M. Kessler
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
m.kessler@law.leidenuniv.nl

Algemeen

Marc Kessler werkt als hoogleraar strafwetgeving bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten’.

Sinds 2003 is hij werkzaam bij de Sector straf- en sanctierecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, eerst als wetgevingsjurist en vanaf 2008 als raadadviseur. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij het omvangrijke wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de deelredactie van de rubriek Wetgeving in Ars Aequi en auteur van Tekst & Commentaar Strafvordering.

Door deze achtergrond is Kessler als geen ander in staat een brug te slaan tussen de strafrechtswetenschap en het wetgevingsproces.

Onderzoek

Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van vraagstukken rondom de modernisering van strafwetgeving, in het bijzonder de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Een van die vraagstukken betreft de aanpassing van dat wetboek aan de voortschrijdende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie. Aan een aspect daarvan – audiovisuele verslaglegging – is zijn inaugurele rede gewijd die hij op 28 oktober 2016 zal uitspreken.

Onderwijs

Marc Kessler verzorgt onderwijs in het vak Privatissimum (Master Rechtsgeleerdheid, richting Straf- en Strafprocesrecht). Daarnaast treedt hij op als gastdocent bij het mastervak Veiligheid in de Rechtsstaat (Master Strafrecht).

Hoogleraar Strafwetgeving

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 1.08

Contact

 • Kessler M. (28 oktober 2016), Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering (Oratie. Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Den Haag: Boom juridisch.Inaugurale rede
 • Kessler M. (2016), Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering, Ars Aequi 65: 126-131.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. & Arendse S.S. (2015), Commentaar bij Boek III, Titel VIII, Afd. 2, art. 482a t/m 482i Sv. In: Cleiren C.P.M., Crijns J.H., Verpalen M.J.M. (red.) Strafvordering: de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1853-1868.boekdeel
 • Kessler M. (2015), Commentaar bij Boek II, Titel I, Afd. 2, art. 151a t/m 151i Sv. In: Cleiren C.P.M., Crijns J.H., Verpalen M.J.M. (red.) Strafvordering: de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 907-951.boekdeel
 • Kessler M. (2015), Commentaar bij de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. In: Cleiren C.P.M., Crijns J.H., Verpalen M.J.M. (red.) Strafvordering: de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3139-3158.boekdeel
 • Kessler M. (2015), De strafbeschikking Studiepockets strafrecht nr. 38. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Kessler M. (2015), Hoofdstuk 65: De strafbeschikking. In: Boksem J., Frielink P., Mevis P., Waling C. (red.) Handboek strafzaken. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kessler M. (2013), Wijziging herzieningsprocedure in strafzaken, Ars Aequi 62(9): 691-698.artikel in een tijdschrift
 • Voorde J.M. ten & Kessler M. (2010), Commentaar bij Boek 2, Titel I-IV (art. 92-130a Sr). In: Cleiren C.P.M., Verpalen M.J.M. (Eds.) Strafrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 679-764.boekdeel
 • Kessler M. (2007), Beschikkingsmacht centraal bij functioneel plegen, beschouwingen naar aanleiding van het drijfmestarrest. In: Keulen B.F., Knigge G., Wolswijk H.D. (red.) Pet af: liber amicorum D.H. de Jong. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 201-223.boekdeel
 • Kessler M. (2007), De Wet OM-afdoening, Ars Aequi 56(1): 86-90.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2006), Wet herijking strafmaxima, Ars Aequi 55(3): 213-217.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2003), De moeizame verhouding tussen de belastingen en het ne bis in idem-beginsel, Tijdschrift voor Onderneming en Strafrecht 1(5): 139-149.artikel in een tijdschrift
 • Jong D.H. de, Kessler M., Otte M. & Wolswijk H.D. (2003), Verhoging van strafmaxima op culpose misdrijven, Delikt en delinkwent 33(3): 258-280.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2003), Vervolgingssystemen in de belastingen. CRBS-reeks nr. 9. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Jong D.H. de & Kessler M. (2002), De HIV-test voor het voorwaardelijk opzet en andere leerstukken, Nederlands Juristenblad 77(45/46): 2230-2237.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2002), De persoonlijke werking van de inkeerbepaling van de AWR, Delikt en delinkwent 32(6): 574-585.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2002), Opzet bij zorgplichtdelicten uit milieuwetten, Milieu & Recht 29(10): 256-260.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2001), NJ 2001, 49 bevordert de rechtszekerheid niet, Nederlands Juristenblad 76(19): 898.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (2001), Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten. Facetten van strafrechtspleging nr. 15. Deventer: Gouda Quint.boek
 • Jong D.H. de & Kessler M. (1999), Opzet in de Opiumwet: bewijs en inhoud, Nederlands Juristenblad 74(9): 385-391.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (1999), Opzet in de WED en subjectieve bestanddelen in het gronddelict, Delikt en delinkwent 29(10): 961-976.artikel in een tijdschrift
 • Kessler M. (1998), Afwezigheid van alle schuld in de economische rechtspraak. In: Borgers M.J., Koopmans I.M., Kristen F.G.H. (red.) Verwijtbare uitholling van schuld?. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 81-92.boekdeel
 • Kessler M. (1997), Het daderschap van de rechtspersoon: een pleidooi voor afschaffing van het aanvaardingscriterium, Delikt en delinkwent 27(3): 230-246.artikel in een tijdschrift
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Wetgeving en Juridische Zaken Raadadviseur
 • Tekst & Commentaar Strafvordering Auteur