Universiteit Leiden

nl en

Marc Kessler

Hoogleraar Strafwetgeving

Naam
Prof.dr.mr. M. Kessler
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
m.kessler@law.leidenuniv.nl

Marc Kessler werkt als hoogleraar strafwetgeving bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Marc Kessler

Marc Kessler studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten’.

Kessler is als raadadviseur werkzaam bij de Sector straf- en sanctierecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij het omvangrijke wetgevingsprogramma modernisering Wetboek van Strafvordering.

Daarnaast is hij onder meer redacteur van het online Platform modernisering strafvordering (zie www.moderniseringstrafvordering.nl), voorzitter van de deelredactie van de rubriek wetgeving in het tijdschrift Ars Aequi en auteur van Tekst & Commentaar Strafvordering.

Onderzoek

Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van vraagstukken rondom de modernisering van strafwetgeving, in het bijzonder de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Een van die vraagstukken betreft de aanpassing van dat wetboek aan de voortschrijdende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie. Aan een aspect daarvan – audiovisuele verslaglegging – is zijn inaugurele rede gewijd die hij op 28 oktober 2016 heeft uitgesproken.

Onderwijs

Marc Kessler treedt op als gastdocent bij het mastervak Strafwetgeving en beleid (Master Strafrecht).

Hoogleraar Strafwetgeving

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.11

Contact

Publicaties

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Wetgeving en Juridische Zaken Raadadviseur
  • Tekst & Commentaar Strafvordering Auteur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie