Universiteit Leiden

nl en

Marc Kessler

Hoogleraar Strafwetgeving

Naam
Prof.dr.mr. M. Kessler
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
m.kessler@law.leidenuniv.nl

Algemeen

Marc Kessler werkt als hoogleraar strafwetgeving bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten’.

Sinds 2003 is hij werkzaam bij de Sector straf- en sanctierecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, eerst als wetgevingsjurist en vanaf 2008 als raadadviseur. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij het omvangrijke wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de deelredactie van de rubriek Wetgeving in Ars Aequi en auteur van Tekst & Commentaar Strafvordering.

Door deze achtergrond is Kessler als geen ander in staat een brug te slaan tussen de strafrechtswetenschap en het wetgevingsproces.

Onderzoek

Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van vraagstukken rondom de modernisering van strafwetgeving, in het bijzonder de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Een van die vraagstukken betreft de aanpassing van dat wetboek aan de voortschrijdende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie. Aan een aspect daarvan – audiovisuele verslaglegging – is zijn inaugurele rede gewijd die hij op 28 oktober 2016 zal uitspreken.

Onderwijs

Marc Kessler verzorgt onderwijs in het vak Privatissimum (Master Rechtsgeleerdheid, richting Straf- en Strafprocesrecht). Daarnaast treedt hij op als gastdocent bij het mastervak Veiligheid in de Rechtsstaat (Master Strafrecht).

Hoogleraar Strafwetgeving

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 1.08

Contact

Publicaties

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Wetgeving en Juridische Zaken Raadadviseur
  • Tekst & Commentaar Strafvordering Auteur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie