Universiteit Leiden

nl en

Magda Smilde

Pre-PhD kandidaat

Naam
Drs. A.M. Smilde
Telefoon
+31 70 800 9500
E-mail
a.m.smilde@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Religieus pluralisme - de ontmoeting tussen de Indonesische Marapu op het eiland Sumba en de Nederlandse Gereformeerde Zending in de 20e eeuw'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie over Magda Smilde

Magda Smilde (psycholoog en voormalig docente Spaans) publiceert over de zendingsgeschiedenis op Sumba (Indonesië)  ten tijde van de Nederlandse kolonisatie en dekolonisatie. Daarbij is ze actief in de Werkgroep Nederland-Sumba, opgezet ter conservatie van cultureel erfgoed met betrekking tot Sumba en kennisuitwisseling daarover. Deze  werkgroep verzamelt onder meer oude briefwisselingen van voormalige Sumba-werkers ter aanvulling van de officiële zendingsarchieven in het Utrechts Archief.    “Onlangs ben ik gestart met de oriëntatiefase bij het CRK.  Mijn promotieonderzoek betreft de ontmoeting tussen twee sterk verschillende godsdiensten in de 20 eeuw: de christelijke zending en de natuurgodsdienst Marapu op het Indonesische eiland Sumba. Het was een ontmoeting in al zijn vormen, van dialoog tot clash. Deze geschiedenis op Sumba zie ik als een onderzoekbare casus of als een ‘brandpunt’ van het momenteel zo actuele religious pluralism.”  

Opleiding: Psychologie en 1e graads Spaans (docentschap) Stichting werkgroep Sumba (Indonesië) – Nederland: interculturele betrekkingen en conservering historische documenten

Pre-PhD kandidaat

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden