Universiteit Leiden

nl en

Maartje van den Bogaard

Onderwijskundig adviseur en onderzoeker

Naam
Dr. M.E.D. van den Bogaard
Telefoon
+31 71 527 5333
E-mail
m.e.d.van.den.bogaard@iclon.leidenuniv.nl

Maartje van den Bogaard houdt zich als adviseur en onderzoeker bezig met vraagstukken op het gebied van studiesucces.

Meer informatie over Maartje van den Bogaard

Maartje van den Bogaard houdt zich als adviseur en onderzoeker bezig met vraagstukken op het gebied van studiesucces. Daarbij kunt u denken aan beleidsanalyses, onderzoeken naar effectiviteit van interventies op vak- en opleidingsniveau, learning analytics, etc. Maartje van den Bogaard geeft trainingen aan docenten op het gebied van onderwijsontwerp, activerende werkvormen, toetsing en ICT in het onderwijs.

Maartje werkt sinds 2014 bij het ICLON en was hiervoor werkzaam als onderwijscoördinator en docent bij de TU Delft. Tussen 2009 en 2014 werkte zij aan promotie-onderzoek op het gebied van studiesucces in het wetenschappelijk technisch onderwijs. Voor haar betrekking bij de TU Delft werkte zij als onderzoeksmedewerker bij het IVA in Tilburg.

Maartje is in 2003 afgestudeerd in de onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting curriculum studies en met aanvullende specialisaties in vergelijkende onderwijskunde en onderwijsadvisering en -management.

Onderzoek

Promotie-onderzoek: Handelingsgerichte modellen voor studiesucces in het hoger onderwijs
Veel uitkomsten van onderwijskundig onderzoek blijken in de praktijk lastig toepasbaar. In dit onderzoek hebben we een handelingsgericht model voor studiesucces in het eerste jaar van het technische wetenschappelijk onderwijs ontwikkeld, dat expliciet bedoeld was om aanknopingspunten te geven voor de beleidspraktijk.

In dit onderzoek hebben we verschillende modellen ontwikkeld die inzicht geven in de complexiteit van het vraagstuk rond studiesucces. Het bleek dat de factoren die beïnvloed kunnen worden door een onderwijsinstelling, alleen indirect effect hebben op het succes van studenten. We vonden tevens dat one-size-fits-all maatregelen niet afdoende werken en dat maatregelen die gericht zijn op een enkele factor in het hele systeem, niet of nauwelijks effect hebben op het succes van studenten.

Maartje ontving de Outstanding Dissertation Award voor haar werk van de International Society for Educational Planning in oktober 2015. 

Maartje participeert als senior-onderzoeker in het NRO-project EXChange, waarbij uitstralingseffecten van het honours-onderwijs worden onderzocht.

Maartje heeft veel ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals focus groepsinterviews en semi-gestructureerde interviews, maar ook vragenlijst-onderzoek en multivariate analyse. 

Onderwijsactiviteiten

Maartje is een vaste trainer bij de TU Delft Graduate School, waar zij trainingen geeft op het vlak van methoden van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor ingenieurs.

Onderwijskundig adviseur en onderzoeker

  • ICLON
  • Hoger Onderwijs
  • HO Algemeen

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B2.38

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden