Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Luuk Esser

Buitenpromovendus

Naam L.B. Esser
Telefoon +31 71 527 7528
E-mail l.b.esser@law.leidenuniv.nl

Luuk Esser is een buitenpromovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie Luuk Esser

Luuk Esser werkt als onderzoeker en adviseur bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die o.a. tot wettelijke taak heeft aard en omvang van mensenhandel in Nederland in kaart te brengen en over de effectiviteit van het mensenhandelbeleid aan de regering te rapporteren.

Sinds 2014 is Luuk als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij bereidt een materieelstrafrechtelijk proefschrift voor waarin de strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland (art. 273f Sr) wordt geanalyseerd vanuit strafrechtstheoretisch perspectief. De aanleiding tot het schrijven ervan wordt gevormd door enkele zeer uiteenlopende en lastige interpretatievraagstukken die het wetsartikel opwerpt. Zijn proefschrift vormt onderdeel van de Leidse onderzoeksthema’s ‘Strafwetgeving – criteria voor strafbaarstelling’ en ‘Mensenhandel’.

Luuk is tevens aan de universiteit verbonden als docent in het Keuzevak Mensenhandel. Ook verzorgt hij postacademisch onderwijs over mensenhandel in het kader van het Juridisch PAO (Actualiteiten Mensenhandel).

Voorts is Luuk redactielid van de Journal of Trafficking and Human Exploitation en neemt hij deel aan meerdere begeleidingscommissies. Hij verzorgt regelmatig verdiepingscursussen over mensenhandel voor o.a. SSR, OVSE en SBO. 

Buitenpromovendus
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Straf- en Strafprocesrecht
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer geen
Contact
+31 71 527 7528
l.b.esser@law.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden