Universiteit Leiden

nl en

Luuk Esser

Buitenpromovendus

Naam
Mr. L.B. Esser
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
l.b.esser@law.leidenuniv.nl

Luuk Esser is een buitenpromovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Luuk Esser

Luuk Esser werkt als onderzoeker en adviseur bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die o.a. tot wettelijke taak heeft aard en omvang van mensenhandel in Nederland in kaart te brengen en over de effectiviteit van het mensenhandelbeleid aan de regering te rapporteren.

Sinds 2014 is Luuk als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij bereidt een materieelstrafrechtelijk proefschrift voor waarin de strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland (art. 273f Sr) wordt geanalyseerd vanuit strafrechtstheoretisch perspectief. De aanleiding tot het schrijven ervan wordt gevormd door enkele zeer uiteenlopende en lastige interpretatievraagstukken die het wetsartikel opwerpt. Zijn proefschrift vormt onderdeel van de Leidse onderzoeksthema’s ‘Strafwetgeving – criteria voor strafbaarstelling’ en ‘Mensenhandel’.

Luuk is tevens aan de universiteit verbonden als docent in het Keuzevak Mensenhandel. Ook verzorgt hij postacademisch onderwijs over mensenhandel in het kader van het Juridisch PAO (Actualiteiten Mensenhandel).

Voorts is Luuk sinds 2017 als auteur verbonden aan Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht (mensenhandel en mensensmokkel). Hij is redactielid van de Journal of Trafficking and Human Exploitation en neemt hij deel aan meerdere begeleidingscommissies. Hij verzorgt regelmatig verdiepingscursussen over mensenhandel voor o.a. SSR, OVSE, SBO en verschillende rechtbanken. 

  • Overige
  • Externen

Contact

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer geen

Contact

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie