Universiteit Leiden

nl en

Louise Verboeket

Docent

Naam
Mr. L.W. Verboeket
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.w.verboeket@law.leidenuniv.nl

Louise Verboeket is als gastmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Louise Verboeket

Louise Verboeket (1993) studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. In 2017 studeerde zij cum laude af met een master Staats- en Bestuursrecht. Haar masterscriptie getiteld 'De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen' werd bekroond met de facultaire Jongbloed scriptieprijs en de Leidse Universitaire Scriptieprijs. Tijdens haar studie volgde zij het Honours College Law-programma (35 ECTS) en was zij student-assistent van de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse rechtenfaculteit. In 2015 studeerde zij een semester aan de University of Connecticut School of Law in Hartford (CT, USA). Sinds 2017 werkt zij als promovenda aan de rechtenfaculteit van Maastricht University bij de capaciteitsgroep Publiekrecht. Zij doet promotieonderzoek naar publieke financiering via prijsvragen op nationaal en Europees niveau. Haar onderzoek wordt begeleid door prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink, prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden en mr. dr. S.L.T. (Sarah) Schoenmaekers.

Louise Verboeket geeft zowel in het Nederlands als in het Engels onderwijs, o.a. de vakken Inleiding Staats- en bestuursrecht, Comparative Administrative Law en Overheid en Privaatrecht. Daarnaast begeleidt zij scripties over onderwerpen die raken aan haar onderzoek. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het algemeen en financieel bestuursrecht, aanbestedingsrecht, subsidierecht, staatssteun en vergelijkend bestuursrecht. Zij verzorgt regelmatig cursussen over deze rechtsgebieden.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.