Universiteit Leiden

nl en

Loes de Jong

Promovendus

Naam
L.A.H. de Jong MSc
Telefoon
+31 71 527 8067
E-mail
l.a.h.de.jong@iclon.leidenuniv.nl

Loes de Jong doet promotie-onderzoek op het gebied van gedifferentieerd lesgeven.

Meer informatie over Loes de Jong

In november 2015 startte Loes als promovendus bij ICLON. Hiervoor behaalde zij haar masterdiploma aan Universiteit Utrecht waar zij het tweejarig master onderzoeksprogramma Educational Sciences: Learning in Interaction volgde.

Tijdens deze studie werkte zij als onderzoeksassistent in een onderzoeksproject over risicoleerlingen in het vmbo. Daarnaast werkte ze als onderzoeksstagiaire bij Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) mee aan een literatuuronderzoek naar ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs. Ook werkte ze als onderzoeksstagiaire bij Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) mee aan een evaluatie-onderzoek over hybride leeromgevingen in het mbo.

Het promotie-onderzoek van Loes maakt deel uit van het NRO project ‘Professionele leergemeenschappen in het vmbo: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas’. Tijdens haar onderzoek worden verschillende professionele leergemeenschappen gevolgd die zich richten op gedifferentieerd lesgeven aan klassen met leerlingen tussen wie cognitieve verschillen bestaan. Data wordt verzameld op drie niveaus (beoogde, geïmplementeerde en ervaren gedifferentieerd onderwijs) bij zowel docenten als leerlingen.

Promovendus

  • ICLON
  • Voortgezet Onderwijs
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.23

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden