Universiteit Leiden

nl en

Loes de Jong

Promovendus

Naam
L.A.H. de Jong MSc
Telefoon
+31 71 527 8067
E-mail
l.a.h.de.jong@iclon.leidenuniv.nl

Loes de Jong doet promotie-onderzoek op het gebied van gedifferentieerd lesgeven.

Meer informatie over Loes de Jong

In november 2015 startte Loes als promovendus bij het ICLON. Hiervoor behaalde zij haar masterdiploma aan de Universiteit Utrecht waar zij het tweejarig master onderzoeksprogramma Educational Sciences: Learning in Interaction volgde. Tijdens deze studie werkte zij als onderzoeksassistent bij de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkte ze als onderzoeksstagiaire bij Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) en Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).

Onderzoek

Het promotie-onderzoek van Loes maakt deel uit van het NRO project ‘Professionele leergemeenschappen in het vmbo: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas’. Het onderzoek richt zich op binnenschoolse professionele leergemeenschappen (PLGs) van docenten in het vmbo die zich bezighouden met de thematiek differentiatie. Door meerdere PLGs voor langere tijd te volgen wordt getracht de effecten voor de lespraktijk in kaart brengen.

Naast haar promotieonderzoek is Loes, in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, betrokken bij een onderzoek naar scholen als professionele leergemeenschappen.

Onderwijs

Loes begeleidt studenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis & Staatsinrichting, Lerarenopleiding Filosofie en Lerarenopleiding Godsdienst & Levensbeschouwing bij hun Vakdidactisch Onderzoek (VDO).

Promovendus

  • ICLON
  • Voortgezet Onderwijs
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.10

Contact

Publicaties

  • Opgenomen in intern register

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie