Universiteit Leiden

nl en

Loe Sprengers

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. L.C.J. Sprengers
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.c.j.sprengers@law.leidenuniv.nl

Loe Sprengers is als gastmedewerker verbonden aan de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Loe Sprengers

Loe Sprengers studeerde Nederlands Recht, afstudeerrichting Staats- en administratierecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 2002 tot 2012 was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden. Hij werd als bijzonder hoogleraar benoemd op de Albedaleerstoel, en in het bijzonder werkzaam op het gebied van de 'Arbeidsverhoudingen bij de overheid'. Hij is sinds 1984 werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief Utrecht. Gespecialiseerd op het terrein van het individueel en collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.   

Redactielidmaatschap

 • Lid van de deelredactie medezeggenschapsrecht van het tijdschrift voor Sociaal Recht (SR)
 • Vaste medewerker en lid van de adviesgroep OR-Informatie

Gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Sprengers L.C.J. (2015), Het cao-overleg in de sectoren. In: Uijlenbroek. J. (red.) Staat van de ambtelijke dienst 2015. De overheid in tijden van verandering... Den Haag: CAOP. 185-201.boekdeel
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 4 augustus 2015, TRA 2015,95.annotatie
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 18 juni 2015, TRA 2015,84.annotatie
 • Sprengers L.C.J. (2015), Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen. In: Verburg L.G., Beltzer R.M (red.) Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. Monografieën Sociaal Recht nr. 31. Deventer: Wolters Kluwer. 37-75.boekdeel
 • Sprengers L.C.J. (2015), Op het snijvlak van medezeggenschaps– en vennootschapsrecht, ArbeidsRecht 2015(8): 12.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2015), Kroniek medezeggenschapsrecht juni 2014-juli 2015, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2015(81): 20-26.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. 24 februari 2015, TRA 2015.annotatie
 • Sprengers L.C.J. (2015), Enkele overpeinzingen bij de abdicatie van de tabbladenman, Ars Aequi 2015: 457-461.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2015), Enkele overpeinzingen bij de abdicatie van de tabbladenman. In: Makkink G.C, Nieuwe Weme M.P., Wees A.J. van (red.) Ik ben niet overtuigd. Ars Aequi. Nijmegen: Aequi Libri. 457-461.boekdeel
 • Sprengers L.C.J. & Joosten A. (2015), Positie van medezeggenschapsleden wijzigt, OR informatie 2015(5): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2015), OR en medezeggenschaps- en vennootschapsrecht: torn between two lovers?, Tijdschrift voor Recht en Arbeid .artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ktr. Den Haag 15 december 2014, TRA 2015,29.annotatie
 • Sprengers L.C.J. & Joosten A. (2015), Transitievergoeding en transitiekosten, OR informatie 2015(3): 12-13.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2015), Overgangsrecht Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2015(2): 80-81.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. & Mierlo J.J.M. van (2014), Nieuws over nova (art. 26 lid 1 WOR), ArbeidsRecht (8): 31-34.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. & Joosten A. (2014), Times they are a-changin, het wetsontwerp Werk en Zekerheid: grote wijzigingen op komst, OR informatie (1/2): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 december 2013, TRA 2014,4; 21-22.annotatie
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 1 oktober 2013, TRA 2014,1; 25-26.annotatie
 • Sprengers L.C.J. (2014), Rood’s Wet op de ondernemingsraden, bewerkt door L.G.Verburg [Bespreking van: Prof. mr. L.G. Verburg (2013) Rood’s Wet op de ondernemingsraden] Ondernemingsrecht 2014(03).boekbespreking
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 september 2012, TRA 2013,02; 22-24.annotatie
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ktr. Utrecht 29 november 2012, TRA 2013,05; 24-25.annotatie
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 3 april 2013, TRA 2013,10; 36-38.annotatie
 • Sprengers L.C.J. & Terpstra A. (2013), Moet de toezichthouder rechtstreeks contact hebben met de or?, OR informatie(12): 26-27.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2013), Kroniek Medezeggenschapsrecht juli 2012-juli 2013, Tijdschrift voor Recht en Arbeid(79): 21-26.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2013), De OR in een vakbond mag over alles meepraten, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen(2): 34-36.artikel in tijdschrift
 • Sprengers L.C.J. (2013), Het cao overleg in de sectoren. In: Spaans L., Westhoek J. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 34. Den Haag: CAOP. 164-178.boekdeel
 • Sprengers L.C.J. (2013), De invloed van inkrimping en reorganisaties op medezeggenschap bij de overheid. In: Spaans L., Westhoek J. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 34. Den Haag: CAOP. 200-208.boekdeel
 • Sprengers L.C.J. (2013), Van kern naar ondernemingsraad naar adaptief medezeggenschapsrecht. In: Heerma van Voss G.J.J., Verhulp E. (Red.) De waarde(n) van het arbeidsrecht: Liber amicorum voor Prof.mr. P.F. van der Heijden. Den Haag: SDU Uitgevers. 63-77.boekdeel
 • Sprengers L.C.J. (2013), Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In: Dijk J.M. van, Leijten F. (Red.) Ondernemingsrecht Effectenrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1711-1865.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden