Universiteit Leiden

nl en

Loe Sprengers

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. L.C.J. Sprengers
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.c.j.sprengers@law.leidenuniv.nl

Loe Sprengers is als gastmedewerker verbonden aan de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Loe Sprengers

Loe Sprengers studeerde Nederlands Recht, afstudeerrichting Staats- en administratierecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 2002 tot 2012 was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden. Hij werd als bijzonder hoogleraar benoemd op de Albedaleerstoel, en in het bijzonder werkzaam op het gebied van de 'Arbeidsverhoudingen bij de overheid'. Hij is sinds 1984 werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief Utrecht. Gespecialiseerd op het terrein van het individueel en collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.   

Redactielidmaatschap

  • Lid van de deelredactie medezeggenschapsrecht van het tijdschrift voor Sociaal Recht (SR)
  • Vaste medewerker en lid van de adviesgroep OR-Informatie

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden