Universiteit Leiden

nl en

Lizah van der Aart

Promovendus

Naam
L.T. van der Aart MSc
Telefoon
+31 71 527 4791
E-mail
l.t.van.der.aart@biology.leidenuniv.nl

Streptomyceten zijn bekend als producenten van verschillende antibiotica. Maar wanneer deze stam een antibioticum produceert zal hij zichzelf hiertegen moeten beschermen. Mijn onderzoek richt zich op zelfbeschermingsmechanismen van antibioticumproducerende bacterieën, deze kennis vind zijn toepassing in de bestrijding van antibioticaresistente infecties.

Promovendus

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Instituut Biologie Leiden
  • IBL Biotechnology & Health

Werkadres

Sylvius
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden
Kamernummer 4.5.13

Contact

Promovendus / gast

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Instituut Biologie Leiden
  • IBL Biotechnology & Health

Werkadres

Gorlaeus Gebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie