Universiteit Leiden

nl en

Leone de Voogd

Docent

Naam
Dr. E.L. de Voogd
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.l.de.voogd@fsw.leidenuniv.nl

Leone de Voogd is senior onderzoeker en docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Leone de Voogd

Leone de Voogd is senior onderzoeker en docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze is gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen en jongeren en probeert bruggen te slaan tussen zorg, onderwijs, wetenschap en beleid.

Kort CV

Leone combineerde de bachelors psychologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en rondde hier in 2011 de Researchmaster Developmental Psychology af. Na een stage in de klinische praktijk, startte zij als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed onderzoek naar het online trainen van cognitieve biases en cognitieve controle ter preventie van angst en depressie bij jongeren, onder begeleiding van Dr. Elske Salemink, Prof. Reinout Wiers, Prof. Peter de Jong (RUG) en Prof. Pier Prins. Ze promoveerde eind 2016 op haar proefschrift ‘Always look on the bright side of life? The quest for an online cognitive training to prevent adolescent anxiety and depression'.

Ze werkte korte tijd als postdoc bij de afdeling ontwikkelingspsychologie en vervolgens bij de afdeling sociologie van de UvA, waar ze i.s.m. Prof. Herman van de Werfhorst onderzoek deed naar de rol van psychologische processen bij kansenongelijkheid in het onderwijs.

Begin 2018 stapte ze over naar een beleidsfunctie bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hier hield ze zich bezig met de positie van het openbaar onderwijs, burgerschapsvorming, levensbeschouwing, kansengelijkheid en passend onderwijs. Ze was tevens hoofdredacteur van het verenigingsmagazine ‘Onze School’ en volgde een deeltijdopleiding Journalistiek voor Academici & Professionals.

Onderwijs

Leone begeleidt bachelorprojecten, master theses en klinische stages en verzorgt werkgroepen Advanced Psychodiagnostics in Children and Adolescents.

Ook aan de UvA was zij scriptiebegeleider en gaf ze werkgroepen voor cursussen in de klinische ontwikkelingspsychologie en onderzoeksmethoden.

Onderzoek

Leone is projectleider van ‘In je SAS! - Vroege herkenning en interventie van stress en angst in de klas’. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een onderwijsinnovatiesubsidie van de gemeente Leiden.

Samen met scholen in de Leidse regio wordt gewerkt aan vroege signalering van stress- en angstklachten en laagdrempelige vroege interventies, met als doel het bevorderen van een veilig leerklimaat en een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van schooluitval.

Het project werkt tevens toe naar een structurele samenwerking tussen het Leids Kenniscentrum Stress en Angst bij Kinderen en Jeugdigen en scholen in de Leidse regio, waarbij ruimte is voor kennisdeling, training en advies voor leerkrachten en passende vroegtijdige hulp voor leerlingen die tussen het aanbod van school en jeugd GGZ vallen.

Registraties

BAPD kwalificatie, Nederlands Instituut voor Psychologen

Publicaties

Op deze publicatielijst vind je Leone's publicaties van voordat ze naar Leiden kwam.

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

  • Stichting NIVOZ Wetenschappelijk medewerker
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.