Universiteit Leiden

nl en

Laura van Bochove

Universitair docent

Naam
Mr.dr. L.M. van Bochove
Telefoon
+31 71 527 8086
E-mail
l.m.van.bochove@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. L.M. van Bochove is sinds 1 september 2015 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie over Laura van Bochove

Laura van Bochove is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2013 aan dezelfde universiteit op het onderwerp ‘betrokkenheid van derden bij contractbreuk’. In haar door NWO gefinancierde proefschrift vergelijkt zij de consequenties die het Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse recht verbinden aan het verstoren van andermans contractuele relatie, waarbij kan worden gedacht aan het uitlokken of faciliteren van contractbreuk.  In het kader van haar proefschrift heeft Laura in 2011 en 2012 als visiting scholar onderzoek verricht aan de University of Arizona en Cambridge University.

Sinds 2008 doceert Laura Nederlands- en Engelstalige bachelor- en mastervakken op het terrein van het IPR. Ook heeft zij verschillende artikelen geschreven over IPR-onderwerpen, waaronder de bescherming van zwakkere partijen binnen het IPR en de exceptie van de openbare orde in het Europees procesrecht. Haar interesses gaan verder uit naar het internationaal familierecht, in het bijzonder het internationaal huwelijksvermogensrecht.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C212

Contact

 • Bochove L.M. van (2017), De herschikte EEX-Vo en derde landen: het formele toepassingsgebied van de Verordening nader bezien, Tijdschrift voor civiele rechtspleging 2017(1): 1-10.artikel in tijdschrift
 • Bochove L.M. van (2016), Boekbeschouwing Bespreking van: J.F. Vlek (2015) Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II (diss.), Burgerlijk Proces & Praktijk, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 177(2): 102-106.boekbespreking
 • Bochove L.M. van & Kramer X.E. (2016), Internationaal privaat- en procesrecht 2010-2015, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2016(2): 67-77.artikel in tijdschrift
 • Bochove L.M. van (2016), Purely Economic Loss in Conflict of Laws: the Case of Tortious Interference with Contract, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2016(3): 256-265.artikel in tijdschrift
 • Bochove L.M. van (2014), Overriding Mandatory Rules as a Vehicle for Weaker Party Protection in European Private International Law, Erasmus Law Review 7(3): 147-156.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bochove L.M. van (2014), Drie stellingen: betrokkenheid van derden bij contractbreuk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 145(7026): 659-661.artikel in tijdschrift
 • Bochove L.M. van & Ontanu E.A., annotatie bij: HvJEU 13 december 2013, nr. C-215/11, TvC 2013,6; 285-293 (Szyrocka/SiGer Technologie GmbH).annotatie
 • Bochove L.M. van (2013), Betrokkenheid van derden bij contractbreuk (Dissertatie, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. Promotor(en) en Copromotor(en):Prof.Dr. F.J.M. De Ly.dissertatie
 • Bochove L.M. van, annotatie bij: EHRM 18 januari 2011, EHRC 2011; 771-781 (Guadagnino/Italië en Frankrijk).annotatie
 • Bochove L.M. van & Kramer X.E. (2010), Opgelegde bescherming in het Europees internationaal privaatrecht. Van waardeneutraal verwijzingssysteemtot communautair beschermingsmechanisme. In: Smeele F.G.M., Verbrugh M.A. (red.) 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 5-31.boekdeel
 • Bochove L.M. van, annotatie bij: HvJEG 2 april 2009, nr. C-394/07, NIPR 2009,3; 295-301 (Gambazzi/DaimlerChrysler).annotatie
 • Bochove L.M. van (2007), Het ontbreken van de openbareorde-exceptie in de nieuwe generatie Europese procesrechtelijke verordeningen in het licht van artikel 6 lid 1 EVRM, Nederlands Internationaal Privaatrecht (4): 331-339.artikel in tijdschrift
 • Bochove L.M. van & Doorn C.J.M. van, annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, TvC 2007; 13-22.annotatie

Geen relevante nevenwerkzaamheden