Universiteit Leiden

nl en

Korrie Korevaart

Gastmedewerker

Naam
Dr. K.J.J. Korevaart
Telefoon
+31 71 527 2166
E-mail
k.j.j.korevaart@hum.leidenuniv.nl

Gastmedewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • CAS Stafbureau
 • Korevaart K.J.J. (2019), Het laatste huis. Over de graven van Johan Huizinga, Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 37(oktober 2019): 56-60. artikel in een tijdschrift
 • Smit C. & Cremer J.J. (2019), J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid.. Leiden: Primavera Pers in samenwerking met STIEL. boek
 • Korevaart K. (2018), Leed in 1820. Een brief van Elias Annes Borger aan zijn schoonmoeder., Terebinth. Tijdschrift voor funerair erfgoed 2018(3): pp. 19-21. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Korevaart K.J.J. (2017), 'Begraven in Katwijk. Frisse lucht voor Leidse leden van de Maatschappij.', Nieuw Letterkundig Magazijn 35(2): 1-5. artikel in een tijdschrift
 • Korevaart K.J.J. (2017), 'Het funeraire boek. Boeken op de laatste rustplaats.'. In: Anrooij W. van, Hoftijzer P. (red.) Lezen in de Lage landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 283-288. boekdeel
 • Smit C. & Korevaart K.J.J. (red.) (2008), J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid. Met een inleiding van Cor Smit en een hertaling door Korrie Korevaart. Leiden: Primavera Pers in samenwerking met STIEL. boekredactie
 • Korevaart K.J.J. (2007), Boekbespreking Bespreking van: Broersma M. (2002) Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 69: 71-76. boekbespreking
 • Korevaart K.J.J. & Luijk A. (2007), Media in beeld: gender in de Nationale Kinderkrant. In: Korevaart K., Jansen H., Jong J. de (red.) Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 112-126. congresbijdrage
 • Korevaart K.J.J. & Claessens A. (2007), Publicaties van Antoine Braet (1971-2007). In: Korevaart K., Jansen H., Jong J. de (red.) Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 241-252. congresbijdrage
 • Molen W. van der, Jordaan R.E., Niehof A. & Korevaart K.J.J. (red.) (2006), Milde regen. Liber amicorum voor Hans Teeuw bij zijn vijfentachtigste verjaardag op 12 augustus 2006. Nijmegen: WLP. boekredactie
 • Korevaart K.J.J. (2005), Teken van verandering. De opkomst van het feuilleton in de Nederlandse dagbladpers, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 17: 8-19. artikel in een tijdschrift
 • Korevaart K.J.J. (2004), Is er leven buiten de canon? De dagbladcritici over een kinderboek uit 1839. In: Deel T., Mathijsen M., Vriend G. de (red.) Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens. Amsterdam: Querido. 119-127. congresbijdrage
 • Korevaart K.J.J. (2003), Multatuli en de lakmoesproef Bespreking van: Termorshuizen G., Scholte A. (2001) Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905, Over Multatuli jrg.25: 57-60. boekbespreking
 • Korevaart K.J.J. (2002), Boekbespreking Bespreking van: Gezelle Meerburg B. (2001) Innich Frysk-sinnich. Poëtikale opfettingen yn Fryslân tusken 1840-1850, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 64: 321-324. boekbespreking
 • Korevaart K.J.J. (30 mei 2001), Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848 (Dissertatie). Hilversum: Verloren. Promotor(en) en Copromotor(en):Anbeek van der Meijden A.G.H. dissertatie
 • Jansen I., Korevaart K.J.J., Korsten M., Molenaar J. & Otterspeer W. (red.) (2001), Kopstukken over topstukken. Lezingenreekds ter gelegenheid van het 85e lustrum van de Universiteit Leiden. Leiden: Universiteit Leiden. boekredactie
 • Korevaart K.J.J. & Zonneveld P.A.W. van (red.) (2000), Dit is voor mij geschreven. Vijftien schrijvers over literatuur. Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad. boekredactie
 • Korevaart K.J.J. (1998), De literatuur in de Leeuwarder Courant (1830-1848): ideaal en werkelijkheid. In: Philologia Frisica anno 1996. Leeuwarden: Fryske Akademy. 209-237. congresbijdrage
 • Korevaart K.J.J. (1997), "Eene bedenkelijke nieuwigheid..." Tweehonderd jaar (Leidse) neerlandistiek: 1797-1997, Nieuw letterkundig magazijn 14/15: 32-34. artikel in een tijdschrift
 • Korevaart K.J.J. (red.) (1997), Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche wel-sprekendheid. Rede uitgesproken op 23 september 1797 bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Korrie Korevaart Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Korevaart K.J.J. (1996), Is een Maerteblomke hetzelfde als een sneeuwklokje?. In: Ginkgo Biloba en andere vertalingen voor Pim Lukkenaer. Leiden: Vakgroep Nederlands. 28-32. congresbijdrage

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.