Universiteit Leiden

nl en

Kim Fairley

Universitair docent

Naam
Dr. K. Fairley
Telefoon
+31 71 527 3885
E-mail
k.fairley@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8646-0603

Kim Fairley is universitair docent Economie aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Kim Fairley

Zij onderzoekt economische beslissingen van mensen. In het bijzonder bestudeert ze hoe mensen omgaan met economische risico’s en onzekerheden en hoe deze voorkeuren hun sociale interacties, een (on)gezonde levensstijl en financieel gedrag beïnvloeden. Ze hanteert een zeer interdisciplinaire werkwijze door theorieën en methodologieën afkomstig van economie, psychologie en neurowetenschappen te combineren.

Kim verdedigde haar proefschrift getiteld ‘Behavioral and neuroscientific essays on decision-making under uncertainty’ in 2016 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens rondde ze een postdoctorale studie (2016-2018) af bij de sectie psychologie en neurowetenschappen aan de Universiteit van Colorado in Boulder (Verenigde Staten). Tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten vergrootte ze de scope van haar onderzoek door psychologische inzichten en risico experimenten op te nemen in haar onderzoek. In haar huidige rol in Leiden, zet ze haar experimentele expertise ten aanzien van gedrag in om sociaal beleid omtrent de thema’s gezondheid, onderwijs en financiële redzaamheid op te stellen.

Huidige positie

Universitair docent Economie

Opleiding

  • Proefschrift getiteld ‘Behavioral and neuroscientific essays on decision-making under uncertainty’, Radboud Universiteit Nijmegen, 4 juli 2016.
  • Master in Financiële economie (2011), Radboud University Nijmegen.
  • Honors Programma (2008-2010), Radboud Universiteit Nijmegen.

Refereering

Brain and Behavior, Real Estate Economics, Journal of Economic Psychology, Journal of Economic Behavior and Organization, PlosOne, Frontiers in Psychology.

Onderwijs

Kim Fairley doceert de volgende vakken:

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.03

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.