Universiteit Leiden

nl en

Kelly Pitcher

Universitair docent

Naam
Dr. K.M. Pitcher
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
k.m.pitcher@law.leidenuniv.nl

Kelly Pitcher (1981) is per 1 februari 2016 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij studeerde van 1999 tot 2002 Engels recht aan de University of Kent (LL.B) en van 2002 tot 2003 aan de University of Aberdeen, waar zij in de masterrichting Criminal Justice & Human Rights is afgestudeerd (LL.M).

Vervolgens heeft zij een halfjaar stage gelopen bij het Joegoslavië Tribunaal te Den Haag, waarna zij (daar) drieënhalf jaar bij de verdediging gewerkt heeft. Van 2007 tot 2009 studeerde zij Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, gedurende welke tijd zij bij een internationaal advocatenkantoor heeft gewerkt. Van 2009 tot 2015 was zij werkzaam als junior docent-onderzoeker aan de Leerstoelgroep Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waar zij naast het verzorgen van onderwijs in zowel de bachelor- als de masterfase van de rechtenopleiding ook promotieonderzoek verricht heeft.

Onderzoek

In Amsterdam heeft Kelly Pitcher onderzoek gedaan naar de vraag hoe er in de (internationale) strafrechtspleging gereageerd dient te worden op vormverzuimen begaan tijdens het voorbereidend onderzoek. Op 30 september 2016 heeft zij haar proefschrift, getiteld ‘Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in International Criminal Proceedings’, in het openbaar verdedigd.

Onderwijs

In Leiden verzorgt Kelly Pitcher zowel bachelor- als masteronderwijs. Zij begeleidt scripties en is daarnaast coördinator van het vak Privatissimum Straf(proces)recht.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 1.12

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden