Universiteit Leiden

nl en

Kelly Pitcher

Universitair docent

Naam
Dr. K.M. Pitcher
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
k.m.pitcher@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7729-2046

Kelly Pitcher is universitair docent straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Kelly Pitcher

Leiden Law Blog

Kelly Pitcher is per 1 februari 2016 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij studeerde van 1999 tot 2002 Engels recht aan de University of Kent en van 2002 tot 2003 aan de University of Aberdeen waar zij in de richting Criminal Justice & Human Rights is afgestudeerd.

Na haar studie heeft zij stage gelopen en gewerkt bij het Joegoslavië Tribunaal te Den Haag. Vervolgens heeft zij Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en in die periode bij een internationaal advocatenkantoor gewerkt. Van 2009 tot 2015 was zij werkzaam als junior docent-onderzoeker aan de Leerstoelgroep Strafrechtswetenschappen van diezelfde universiteit, waar zij naast het verzorgen van onderwijs ook promotieonderzoek deed.

Onderzoek

Kelly Pitcher is in september 2016 gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in International Criminal Proceedings’, dat in 2018 is uitgegeven bij T.M.C. Asser Press. Daarin stond de vraag centraal hoe er in de internationale strafrechtspleging gereageerd dient te worden op vormverzuimen begaan tijdens het voorbereidend onderzoek. Thans is zij als E.M. Meijers research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. In haar onderzoek legt zij zich toe op de bestudering van het straf(proces)- en bewijsrecht vanuit grondslagentheoretisch, mensenrechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief.

Onderwijs

Kelly Pitcher geeft diverse vakken in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid, en begeleidt daarnaast bachelor- en masterscripties.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.29

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.