Universiteit Leiden

nl en

Kees Bezemer

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. C.H. Bezemer
Telefoon
+31 71 527 7427
E-mail
c.h.bezemer@law.leidenuniv.nl

Kees Bezemer is Universitair Hoofddocent Rechtsgeschiedenis, verbonden aan het instituut voor metajuridica.

 

Curriculum Vitae

 • Studie Nederlands recht Universiteit Leiden 1974-1979 
 • Student-assistent Romeins recht 1975-1979 
 • Wetenschappelijk medewerker sinds 1980 
 • Universitair Docent Rechtsgeschiedenis sinds 1985 (Leiden) 
 • Universitair Hoofddocent sinds 2008 (Leiden) 

  
Proefschrift: Les répétitions de Jacques de Revigny (Leiden 1987) 

Boeken:    • What Jacques saw (Frankfurt/Main 1997) 
                   •  Pierre de Belleperche. Portrait of a legal puritan ( Frankfurt/Main 2005)

De overige (internationale) publicaties liggen vooral op het terrein van het middeleeuwse geleerde recht. In het bijzonder betreffen zij de 13e-eeuwse School van Orleans en haar invloed op de latere rechtswetenschap. 

Daarnaast kan vermeld worden:

 •  Van de twaalfde eeuw tot circa 1450 (in: Compendium volkenrechts-geschiedenis, Deventer 1991)
 •  Co-vertalerschap van de authenticae in de Codex (project-Spruit)
 •  Publicaties in de BW Krant Jaarboek (sinds 2005) 

Onderwijs

 • Romeins recht (Bachelor I) 
 • Geschiedenis van het Europese privaatrecht (Bachelor III) 
 • Bachelorscripties (Bachelor III) 
 • Coördinator Romeins recht 
 • Coördinator Geschiedenis van het Europese privaatrecht

Bestuur

Secretaris afdeling Rechtsgeschiedenis  

Toekomstplannen

In het onderzoek zal het middeleeuwse geleerde recht zwaartepunt blijven. Wat betreft de School van Orleans zal het accent verlegd worden naar de omvang van haar invloed in de 14e eeuw, zowel in Frankrijk als in Italië. Om de aard van deze tweede renaissance in de middeleeuwse rechtswetenschap beter te doorgronden zullen de (rechts)filosofische aspecten nader belicht worden. Daarnaast zullen de, soms verrassende, verbanden met het hedendaagse recht niet vergeten worden. In het onderwijs zal geprobeerd worden te komen tot een vorm waarin deze kennis overgedragen kan worden.  

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B338

Contact

 • Bezemer C.H. (2015), Tussen wal en schip. Het wisselrecht ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Over H.A. ten (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Wolters Kluwer. 21-33.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2015), De lange weg naar het subjectieve recht, Ars Aequi 64(06): 432-433.artikel in tijdschrift
 • Bezemer C.H. (23 januari 2013), "Jacques de Revigny: Roman Law as a means to shape French Law" (Lezing). Oxford, United Kingdom.overig
 • Bezemer C.H. (2013), Jacques de Revigny's contribution to the concept of subjective rights and the origins of the maxim 'Ex facto ius oritur', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 81(4): 199-217.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (2013), Renaissance en barok in de Nederlandse rechtswetenschap. Hoe Europees was het Romeins - Hollandse recht?. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde. BW Krant Jaarboek nr. 28. Deventer: Kluwer. 3-12.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2012), Revigny's bijdrage aan de leer van de subjectieve rechten. Antwerpen. [overig]overig
 • Bezemer C.H. (2012), Meijers on imprévision in 1918, in 1937, in 1950, and today. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) Foreseen and onforeseen circumstances. BW Krant Jaarboek nr. 27. Deventer: Kluwer. 3-16.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2012), [Bespreking van: Blaas, P.B.M.(2010) Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie: recht en geschiedenis. Hilversum: Verloren], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 80: 532-533.artikel in tijdschrift
 • Bezemer C.H. (2011), Edition and Translation of Medieval Legal Texts. All Souls College, Oxford. [overig]overig
 • Bezemer C.H. (2011), [Bespreking van: (2008) Bellomo, Quaestiones in iure civili disputatae, Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento. Roma: Istituto Storico Italiano & (2010) Ferreri, Richerche sul crimen calumniae nella dottrina dei glossatori, Da Irnerio ad Azzone e da Graziano a Uguccione da Pisa. Noceto: Monduzzi], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 79: 150-151.artikel in tijdschrift
 • Bezemer C.H. (2010), The Infrastructure of the Early Ius Commune: The Formation of Regulae, or its Failure. In: Cairns J.W., Du Plessis P.J. (red.) The Creation of the Ius Commune, From Casus to Regula.. Edinburgh: Edinburgh University Press. 57-75.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2010), Later Fortunes of a Famous Text. The lex Cogi from the viewpoint of some commentators. In: Dondorp H., Hallebeek J., Wallinga T., Winkel L. (red.) Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday.. Amsterdam/Aalen: Scientia. 25-36.boekdeel
 • Bezemer C.H. & Chorus J.M.J. (2010), Authenticae bij Boek 9. In: Spruit J.E., Chorus J.M.J., Ligt L. de (red.) Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling IX Codex Iustinianus 9 - 12.. Amsterdam: KNAW Press. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 565-569.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2010), An Italian gentleman in Paris: Odofredus and the casus legum on the Ordo iudiciarius of Tancredus, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 78: 431-442.artikel in tijdschrift
 • Bezemer C.H. (2009), The medieval jurists in Schedel's Weltchronik (1493): Immediate and remote sources, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 61-72.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (2008), Jacques de Revigny (d. 1296) and his ratio motiva. A view on law making and legislation that turned into its opposite. In: Waelkens L. (Red.) Aspecten van het middeleeuwse Romeinse recht Iuris Scripta Historica. Brussel: Wetenschappelijk comite voor rechtsgeschiedenis Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten. 67-79.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. (2008), Pierre de Belleperche: An early attempt to make public law a separate branch of legal science?. In: Krynen J., Stolleis M. (Red.) Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe - XVIIIe siècle) Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 41-47.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. (2008), Stand als maat. De menselijke maat vóór de verlichting. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 53-63.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. (2008), L'enseignement du droit à Orléans avant 1306. In: Pertué M. (Red.) L'université d'Orléans, 1306-2006: Regards croisés sur une histoire singulière. Actes du colloque d'Orléans 10 octobre 2006. Orléans: Presses Universitaires d'Orléans. 19-24.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. (2007), Romeins recht vs. sociale rechtvaardigheid. Een voorbeeld uit de Republiek. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich R. (red.) Europees contractenrecht. Techniek en moraal. BW Krant Jaarboek. 121-132.boekdeel
 • Bezemer C.H. & Chorus J.M.J. (2007), Auhenticae bij Boek 4 - 8. In: Spruit J.E. (Red.) Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling VIII Codex Iustinianus 4 -8. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 1005-1042.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2007), Harcourt. In: Arabeyre P., Halpérin J.L., Krynen J. (Red.) Dictionnaire historique des juristes français XIIe - XXe siècle. Parijs: Quadrige/Presses Universitaires de France. 395-396.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2007), Samenloop van rechtsvorderingen: geboorte, jeugdjaren en volwassenheid van een leerstuk. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) Samenloop. BW Krant Jaarboek. Deventer: Kluwer. 43-55.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2007), Alexander's gloss: About Azo, Revigny, and a horse stable, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 75: 395-398.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (10 oktober 2006), "L'enseignement de droit à Orléans avant 1306" (Lezing). Orleans.overig
 • Bezemer C.H. (6 september 2006), "Pierre de Belleperche: an early attempt to make public law a separate branch of law?" (Lezing). Toulouse.overig
 • Bezemer C.H. (2006), Revigny and his ratio motiva. Brussel. [overig]overig
 • Bezemer C.H. (2006), Jacobus Balduini: probably the author of the Summa feudorum parmensis, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 74: 325-335.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (1 September 2005), Napels revisited. Novum: 5-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bezemer C.H. (2005), Pierre de Belleperche. Portrait of a legal puritan. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.boek
 • Bezemer C.H. (2005), Van houten huis tot stacaravan: het wezen van de zaak. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (Red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 141-151.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. & Chorus J.M.J. (2005), Authenticae bij Boek 1-3. In: Spruit J.E. (Red.) Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling VII Codex Justinianus 1-3. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 617-642.boekdeel
 • Bezemer C.H. (2004), Belleperche and the "disputatio".. In: O.Condorelli (Red.) "Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo. Rome: Il Cigno Galileo Galilei. 261-274.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. (2004), Philips van Leyden doet Bologne. In: E. Koops (Red.) Rostra. Leiden: Philips van Leyden B.P.. 10-13.congresbijdrage
 • Bezemer C.H. (2002), [Bespreking van: Somers J.A. (2002) De VOC als volkenrechtelijke actor] Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3: 164-166.boekbespreking
 • Bezemer C.H. (2001), [Bespreking van: Conte E. (2001) Servi medievali, Dinamiche del diritto comune] Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 69: 389-391.boekbespreking
 • Bezemer C.H. (2001), Cino da Pistoia giurista, Gli scitti del 1881 e del 1910-1911 [Bespreking van: Chiapelli L. (2001) Cino da Pistoia giurista, Gli scritti del 1881 e del 1910-1991] Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 69: 392.boekbespreking
 • Bezemer C.H. (16 november 2000), Schijngestalten van het Romeinse recht: argumentatiekunst en gewoonterecht (Lezing). Amsterdam.overig
 • Bezemer C.H. (2000), Interuniversitaire werkgroep " Lecturae Orleanenses". Leiden. [overig]overig
 • Bezemer C.H. (2000), Word for word (or not). On the track of the Orleans sources of Cinus' lecture on the Code, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68: 433-454.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (2000), boekbespreking Vorst tussen volk en wet. [Bespreking van: Nifterik G.P. van (2000) Vorst tussen volk en wet. Over volkssoevereiniteit en rechtsstatelijkheid in het werk van Vázquez de Menchaca (1512-1569)] Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68: 590-593.boekbespreking
 • Bezemer C.H. (2000), A French Gentleman in Italy or Bal masqué of the Ultramontani. In: Durand B., Mayali L. (Red.) Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron. Berkeley: The Robbins Collection. 49-69.congresbijdrage (refereed)
 • Bezemer C.H. (2000), 'Ne res exeat de gener' or how a French Custom was introduced into the ius commune, Rivista Internationale di Diritto Comune 11: 67-115.artikel in tijdschrift
 • Bezemer C.H. (1999), Voor eigen gebruik? Belastingontwijking in 13de eeuws Frankrijk. In: Liberale Gifte. Vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus. Deventer: Kluwer. 41-49.boekdeel
 • Bezemer C.H. (1998), The Law School of Orleans as School of Public Administration, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 66: 247-277.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (1998), Quid informat quid? Over middeleeuws gewoonterecht en geleerd recht, Cahiers du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions 9: 41-66.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bezemer C.H. (1998), [Bespreking van: Di Noto Marrella S. (1998) Doctores, Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune] Ius Commune XXV: 549-551.boekbespreking

Geen relevante nevenwerkzaamheden