Universiteit Leiden

nl en

Kees Bezemer

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. C.H. Bezemer
Telefoon
+31 71 527 7427
E-mail
c.h.bezemer@law.leidenuniv.nl

Kees Bezemer is Universitair Hoofddocent Rechtsgeschiedenis, verbonden aan het instituut voor metajuridica.

 

Curriculum Vitae

 • Studie Nederlands recht Universiteit Leiden 1974-1979 
 • Student-assistent Romeins recht 1975-1979 
 • Wetenschappelijk medewerker sinds 1980 
 • Universitair Docent Rechtsgeschiedenis sinds 1985 (Leiden) 
 • Universitair Hoofddocent sinds 2008 (Leiden) 

  
Proefschrift: Les répétitions de Jacques de Revigny (Leiden 1987) 

Boeken:    • What Jacques saw (Frankfurt/Main 1997) 
                   •  Pierre de Belleperche. Portrait of a legal puritan ( Frankfurt/Main 2005)

De overige (internationale) publicaties liggen vooral op het terrein van het middeleeuwse geleerde recht. In het bijzonder betreffen zij de 13e-eeuwse School van Orleans en haar invloed op de latere rechtswetenschap. 

Daarnaast kan vermeld worden:

 •  Van de twaalfde eeuw tot circa 1450 (in: Compendium volkenrechts-geschiedenis, Deventer 1991)
 •  Co-vertalerschap van de authenticae in de Codex (project-Spruit)
 •  Publicaties in de BW Krant Jaarboek (sinds 2005) 

Onderwijs

 • Romeins recht (Bachelor I) 
 • Geschiedenis van het Europese privaatrecht (Bachelor III) 
 • Bachelorscripties (Bachelor III) 
 • Coördinator Romeins recht 
 • Coördinator Geschiedenis van het Europese privaatrecht

Bestuur

Secretaris afdeling Rechtsgeschiedenis  

Toekomstplannen

In het onderzoek zal het middeleeuwse geleerde recht zwaartepunt blijven. Wat betreft de School van Orleans zal het accent verlegd worden naar de omvang van haar invloed in de 14e eeuw, zowel in Frankrijk als in Italië. Om de aard van deze tweede renaissance in de middeleeuwse rechtswetenschap beter te doorgronden zullen de (rechts)filosofische aspecten nader belicht worden. Daarnaast zullen de, soms verrassende, verbanden met het hedendaagse recht niet vergeten worden. In het onderwijs zal geprobeerd worden te komen tot een vorm waarin deze kennis overgedragen kan worden.  

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B338

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden