Universiteit Leiden

nl en

Kasper Jansen

Universitair docent

Naam
Mr. K.J.O. Jansen
Telefoon
+31 71 527 4061
E-mail
k.j.o.jansen@law.leidenuniv.nl

Kasper Jansen is sinds 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie over Kasper Jansen

Onderwijs

Zie ook

Kasper Jansen (1982) is (cassatie)advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en universitair docent bij de sectie Burgerlijk recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Als advocaat voert Kasper een brede civielrechtelijke praktijk, waarin de nadruk ligt op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Hij procedeert zowel in feitelijke instanties als bij de Hoge Raad. Als universitair docent doceert Kasper in de master civiel recht en verricht hij onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht. Zorgplichten vormen een belangrijk aandachtsgebied binnen zijn advocatenpraktijk en onderzoek.

Kasper heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en wordt geregeld gevraagd als spreker en docent. In 2012 is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over informatieplichten. Hij is bewerker van Kluwers Groene Serie Onrechtmatige daad (art. 6:162-163 BW) en kernredacteur van Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.03

Contact

 • Jansen K.J.O. (2017), Het schadebegrip in de eenentwintigste eeuw. Over autonomiedenken en constitutionalisering van het schadevergoedingsrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 39-45.artikel in tijdschrift
 • Jansen K.J.O. (2016), Bewijsregels voor uitleg van overeenkomsten. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 231-242.boekdeel
 • Jansen K.J.O. (2016), Kennispresumptie in het verbintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016(7): 206-213.artikel in tijdschrift
 • Teuben K. & Jansen K.J.O. (2015), Het Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht: kanttekeningen vanuit de procespraktijk, Tijdschrift voor civiele rechtspleging 2015(2): 3-12.artikel in tijdschrift
 • Jansen K.J.O. (2013), Informatieplichten in de procespraktijk, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2013(5-6): 143-148, 183-190.artikel in tijdschrift
 • Ettema A.A. & Jansen K.J.O. (2013), Waarschuwingsplichten voor financiĆ«le ondernemingen. In: D. Busch e.a. (red.) Aansprakelijkheid in de financiĆ«le sector. Deventer: Kluwer. 71-125.boekdeel
 • Jansen K.J.O. (2013), Aansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013(2): 55-69.artikel in tijdschrift
 • Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. Advocaat
 • Kluwer, Deventer Auteur