Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Kasper Jansen

Universitair docent

Naam Mr. K.J.O. Jansen
Telefoon +31 71 527 4061
E-mail k.j.o.jansen@law.leidenuniv.nl

Kasper Jansen is sinds 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie Kasper Jansen

Kasper Jansen (1982) is (cassatie)advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en universitair docent bij de sectie Burgerlijk recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Als advocaat voert Kasper een brede civielrechtelijke praktijk, waarin de nadruk ligt op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Hij procedeert zowel in feitelijke instanties als bij de Hoge Raad. Als universitair docent doceert Kasper in de master civiel recht en verricht hij onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht. Zorgplichten vormen een belangrijk aandachtsgebied binnen zijn advocatenpraktijk en onderzoek.

Kasper heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en wordt geregeld gevraagd als spreker en docent. In 2012 is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over informatieplichten. Hij is bewerker van Kluwers Groene Serie Onrechtmatige daad (art. 6:162-163 BW) en kernredacteur van Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak.

Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V.
Advocaat
Kluwer, Deventer
Auteur