Universiteit Leiden

nl en

Karja van der Heijden

P&O adviseur

Naam
K.M.E. van der Heijden BHRM
Telefoon
+31 71 527 3408
E-mail
kheijden@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Karja van der Heijden is P&O adviseur. In 2017 heeft ze - naast haar eigen functie – zeven maanden het Hoofd P&O vervangen m.b.t. de aansturing en coördinatie van de P&O afdeling.  In 2016 heeft zij als kwartiermaker bij BB/HRM gefungeerd voor de implementatie van de Participatiewet en banenafspraak binnen Universiteit Leiden.

Taken

Zij houdt zich bezig met signalering, advisering, bemiddeling en procesbegeleiding ter ondersteuning van leidinggevenden bij FSW t.b.v.:

 1. Verzuim en Re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers (Wet verbetering Poortwachter), herplaatsing, mobiliteit;
 2. Positieve beweging bewerkstelligen bij het voorkómen/hanteren van werk gerelateerde conflictsituaties wel of niet i.c.m. (functioneringsproblematiek en/of  (langdurig) verzuim;
 3. Het werven/aanstellen van medewerkers met (aangeboren) chronische beperkingen. Doel is om geschikte deeltaken functioneel uit te voeren in een parttime aanstelling (Participatiewet).

Verantwoordelijkheden

 • Faculteitsbureau FSW
 • Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap
 • Instituut Psychologie
 • PLATO B.V.

Aanpak

 • Sturen op het delen van ieders kennis en hiërarchische verantwoordelijkheden.
 • Vanuit deze verschillende invalshoeken een vertaalslag maken naar een getoetste en bruikbare aanpak.
 • Een gezamenlijk (gedragen) resultaat neerzetten met wederzijds werkbare afspraken.

Werkdagen

Dinsdag, woensdag en donderdag van 07:30 tot 17:00 uur.

P&O adviseur

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Personeel & Organisatie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B07

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie