Universiteit Leiden

nl en

Karja van der Heijden

HR-adviseur

Naam
K.M.E. van der Heijden BHRM
Telefoon
+31 6 1871 1221
E-mail
kmeheijden@fsw.leidenuniv.nl

Karja van der Heijden is werkzaam als HR adviseur bij het Faculteitsbureau FSW.

Meer informatie over Karja van der Heijden

Kort CV

In 2017 heeft ze - naast haar eigen functie – zeven maanden het Hoofd P&O vervangen m.b.t. de aansturing en coördinatie van de P&O afdeling.  In 2016 heeft zij als kwartiermaker bij BB/HRM gefungeerd voor de implementatie van de Participatiewet en banenafspraak binnen Universiteit Leiden.

Aandachtsgebieden

 • Cultuurverandering/gedrag
 • Conflictadvisering/begeleiding
 • Ziekteverzuim en Re-integratie
 • Participatiewet

Taken

Zij houdt zich bezig met signalering, advisering, bemiddeling en procesbegeleiding ter ondersteuning van leidinggevenden bij FSW t.b.v.:

 1. Positieve beweging bewerkstelligen bij het voorkómen/hanteren van werk gerelateerde conflictsituaties wel of niet i.c.m. functioneringsproblematiek en/of  (langdurig) verzuim;
 2. Verzuim en Re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers (Wet verbetering Poortwachter), herplaatsing, mobiliteit;
 3. Het werven/aanstellen van medewerkers met (aangeboren) chronische beperkingen. Doel is om geschikte deeltaken functioneel uit te voeren in een parttime aanstelling (Participatiewet).

Verantwoordelijkheden

 • Faculteitsbureau FSW
 • Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap
 • Instituut Psychologie
 • PLATO B.V.

Aanpak

 • Sturen op het delen van ieders kennis en hiërarchische verantwoordelijkheden;
 • vanuit deze verschillende invalshoeken een vertaalslag maken naar een getoetste en bruikbare aanpak;
 • een gezamenlijk (gedragen) resultaat neerzetten met wederzijds werkbare afspraken.

Werkdagen

Dinsdag, woensdag en donderdag van 07:30 tot 17:00 uur.

HR-adviseur

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Human Resources

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4C.07

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.