Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Josta Drewes

Promovendus


Naam J.K. Drewes
Telefoon +31 71 527 5200
E-mail geen

Titel onderzoek: Public Accountability of Professional Associations in The Netherlands

Promovendus
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Publiekrecht
Staats- en Bestuursrecht
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX
Contact
+31 71 527 5200
geen

Geen relevante nevenwerkzaamheden