Universiteit Leiden

nl en

Joost Verwijs

Buitenpromovendus

Naam
J.C. Verwijs
Telefoon
+31 71 527 2031
E-mail
j.c.verwijs@hum.leidenuniv.nl

Onderzoek

Transcendentie als algemene menselijke ervaring. Over de (on)mogelijkheid van transcendentie in het werk van Michel Henry (1922-2002) en Emmanuel Levinas (1906-1995).

In het werk van Levinas wordt de ervaring van de absolute transcendentie onderzocht die terugverwijst naar de ervaring van de intermenselijke relaties. Ondanks dit menselijk aspect spreekt Levinas hierover in termen van transcendentie. De vraag is hoe deze vorm van transcendentie zich verhoudt tot vormen waarin transcendentie staat voor de mogelijkheid de menselijke ervaring te ontstijgen.

In het werk van Henry wordt de ervaring van de radicale immanentie onderzocht. Deze ervaring wijst terug naar het individuele menselijke bestaan; naar het gevoel om in leven te zijn. De ervaring van het leven wordt volgens Henry door het leven zelf mogelijk gemaakt. Deze beweging is volgens hem op zodanige wijze immanent aan onze ervaring dat deze het gebied van de menselijke ervaring lijkt te ontstijgen, zodat het leven transcendent van aard wordt. Dit vraagt om een verheldering van wat Henry nu precies onder de begrippen ‘immanent’ en ‘transcendent’ verstaat.

Daarnaast is het bij allebei de filosofen de vraag hoe en in welke mate hun visies nog passen binnen een fenomenologische methode. 

PhD supervisors

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Buitenpromovendus

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Instituut voor Wijsbegeerte

Werkadres

P.J. Veth
Nonnensteeg 1-3
2311 VJ Leiden
Kamernummer 2.03

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie