Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Joost de Zoete

Medewerker


Naam J.S. de Zoete
Telefoon +31 71 527 3423
E-mail zoetejsde@plato.leidenuniv.nl

Kort CV
Joost de Zoete werkt sinds 2009 bij PLATO. Daarvoor voltooide hij de masterstudie ‘Culture, Organization and Management’ (cum laude) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens deze opleiding leerde hij vanuit sociale en culturele invalshoeken concrete organisatievraagstukken te analyseren en theorieën op organisatievraagstukken en -processen toe te passen.

Naast zijn werkzaamheden binnen de thema’s jeugd en sociale veiligheid en crisisbeheersing en rampenbestrijding, houdt hij zich bezig met het thema ‘leren’ van volwassenen en kinderen in verschillende schoolse en niet-schoolse settings. Ook volwassen educatie heeft Joost zijn aandacht en hij doet o.a. onderzoek naar de kwaliteit van opleiders en cursussen in Europa. Andere interesse gebieden zijn didactiek in het muziekonderwijs en de toepassing van ICT in verschillende opleiding- en leersituaties.
 

Recente projecten

  • Gebiedsgebonden Politiewerk in een dynamische context (onderzoek in opdracht van het WODC)

  • Deelname aan internationaal netwerk 'Grundtvig International Network of Course Organisers' (GINCO en GINCO Training & Tools)

  • Deelname aan internationaal samenwerkingsverband 'Sinbad' (Verhalen vertellen aan jonge kinderen als pedagogisch middel om van te leren)

  • Coördinatie internationale (studie)bezoeken

  • Onderzoek naar universitaire initiatieven voor levenslang leren ('tertiary lifelong learning', TLL), in internationaal project genaamd 'THEMP' (Tertiary Higher Education for People in Mid-life)

  • Deelname aan internationaal onderzoek 'YEDAC' (Young Entrepreneurship – Developing in Action), project over competenties en leerprocessen van ondernemerschap

  • Deelname aan internationaal samenwerkingsverband VINTAGE (online tool for self eValuatIoN of key competences in adult AGE)

  • Website beheerder/redacteur PLATO

Geen relevante nevenwerkzaamheden