Universiteit Leiden

nl en

Jolien Mouw

Promovendus

Naam
J.M. Mouw MSc

Kort CV

Jolien Mouw heeft haar Bachelor of Education in 2009 behaald, en is tijdens haar premaster blijven werken als leerkracht in het basisonderwijs. In juni 2012 is ze met judicium Cum Laude afgestudeerd aan de Research Master Educational Sciences; Learning in Interaction aan de Universiteit Utrecht.  

Tijdens haar research master heeft Jolien een sterke interesse ontwikkeld in onderzoek naar de sociale en cognitieve aspecten die ten grondslag liggen aan effectief en interactief leren van basisschoolleerlingen. In december 2012 is ze gestart met haar promotieonderzoek.

Naast haar promotieonderzoek werkt Jolien twee dagen in de week als coördinator van de Academische Pabo.  

CV Jolien Mouw 2017

Onderzoek

Samen met prof. Van den Broek en dr. Saab onderzoekt Jolien de rol van inlevingsvermogen van basisschoolleerlingen bij leesbegrip en zowel de processen als producten van coöperatief leren. Daarnaast vormt is Jolien betrokken bij een Europees onderzoeksproject (FP7 Open FET “MUSE” Project, ICT-296703) waarbij onderzocht is wat de meerwaarde kan zijn van het inzetten van een 3D game-like leeromgeving om verhaalbegrip te promoten.

Prijzen

  • Best Student Award 2011-2012, Utrecht University, Graduate School of Social and Behavioral Sciences

Relevante links

Promotor

Prof. dr. P.W. van den Broek

 

Zie Engelstalig profiel Jolien Mouw

 

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijsstudies

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie