Universiteit Leiden

nl en

Johannes Scholten

Docent

Naam
Dr.mr. J. Scholten

Han Scholten is in 1989 afgestudeerd in het fiscale recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is op 25 februari 2016 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld: Geschillen in de jaarrekening. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen alsmede aan de Universiteit Leiden in fiscale en (bedrijf)economische vakken.

Meer informatie over Johannes Scholten

Afgerond promotieonderzoek:

Geschillen in de jaarrekening https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/rechtsgeleerdheid/geschillen-in-de-jaarrekening

De verwerking en vermelding van risico's in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht (promotor: prof. dr. J.G. Kuijl RA, copromotor: dr. D.H. van Offeren)

In zijn promotiefilmpje legt Scholten nog even in het kort uit wat hij precies heeft onderzocht.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Bedrijfswetenschappen

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden