Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Johannes Scholten

Docent

Naam Dr.mr. J. Scholten
Telefoon +31 71 527 8802
E-mail j.scholten@law.leidenuniv.nl

Han Scholten is in 1989 afgestudeerd in het fiscale recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is op 25 februari 2016 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld: Geschillen in de jaarrekening. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen alsmede aan de Universiteit Leiden in fiscale en (bedrijf)economische vakken.

Meer informatie Johannes Scholten

Afgerond promotieonderzoek:

Geschillen in de jaarrekening https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/rechtsgeleerdheid/geschillen-in-de-jaarrekening

De verwerking en vermelding van risico's in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht (promotor: prof. dr. J.G. Kuijl RA, copromotor: dr. D.H. van Offeren)

In zijn promotiefilmpje legt Scholten nog even in het kort uit wat hij precies heeft onderzocht.

Geen relevante nevenwerkzaamheden