Universiteit Leiden

nl en

Johannes Magliano-Tromp

Portefeuillehouder Onderwijs / Directeur Duaal PhD Centrum / UHD

Naam
Dr. J. Magliano-Tromp
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
j.magliano@fgga.leidenuniv.nl

Johannes Magliano-Tromp is directeur van het Dual PhD Centre en interim-portefeuillehouder Onderwijs van het faculteitsbestuur Governance and Global Affairs. Indien u dhr. Magliano-Tromp wilt bereiken in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder Onderwijs, neemt u dan graag contact op met het secretariaat via +31 70 800 9554.

Portefeuillehouder Onderwijs / Directeur Duaal PhD Centrum / UHD

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer B1.06

Contact

 • Magliano-Tromp J. (2015), Biblical Philology and Theology. In: Kalmthout T. van, Zuidervaart H. (Red.) The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands, History of Science and Scholarship in the Netherlands nr. 14. Amsterdam: Amsterdam University Press. 103-113.boekdeel
 • Magliano-Tromp J. (2014), Genesis 3 and the Life of Adam and Eve. In: Tigchelaar E. (Red.) Old Testament Pseudepigrapha and the Scriptures Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium nr. 270. Leuven: Peeters. 351-362.boekdeel
 • Magliano-Tromp J. (2013), Life of Adam and Eve. In: Bagnall R.S., Brodersen K., Champion C.B., Erskine A., Huebner S.R. (Red.) Encyclopaedia of Ancient History: Blackwell [lemma].overig
 • Magliano-Tromp J. (2013), Assumption of Moses. In: Bagnall R.S., Brodersen K., Champion C.B., Erskine A., Huebner S.R. (Red.) Encyclopaedia of Ancient History: Blackwell [lemma].overig
 • Magliano-Tromp J. (2012), Adamic Traditions in 2 Enoch and in the Books of Adam and Eve. In: Orlov A.A., Boccaccini G. (Red.) New Perspectives on 2 Enoch: No Longer Slavonic Only, Studia judaeoslavica nr. 4. Leiden: Brill. 283-304.boekdeel
 • Holtzapffel K., Magliano-Tromp J. & Tolsma M. (Red.) (2012), Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen. Zoetermeer: Meinema.boekredactie
 • Magliano-Tromp J. (2012), The Reception of the Book of Esther by Egyptian Jewry. In: Kreuzer S., Meiser M., Sigismund M. (Eds.) Die Septuaginta -- Entstehung, Sprache, Geschichte. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament no. 286. Tübingen: Mohr Siebeck. 375-386.boekdeel
 • Magliano -Tromp J. (2011), De dag van de Heer. In: Spronk K., Wieringen A. van (Red.) De bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's. Zoetermeer: Meinema. 249-256.boekdeel
 • Magliano -Tromp J. (2011), [Bespreking van: (2009) The Apocryphal Adam and Eve in Medieval Europe: Vernacular Translations and Adaptations of the Vita Adae et Evae] Journal of Theological Studies 62: 770-772.boekbespreking
 • Tromp J. (2010), Religieuze groeperingen in Palestina, Schrift 42(6): 195-198.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (2010), Abraham, Testament of. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Assumption of Moses. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Baruch, Syriac Apocalypse of. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. ambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Fourth Ezra. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Isaiah, Ascension of. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Jubilees, Book of. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Life of Adam and Eve. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Pseudepigrapha of the Old Testament. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Pseudo-Philo. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Sibylline Oracles. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Solomon, Odes of. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Solomon, Psalms of. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Testaments of the Twelve Patriarchs. In: Patte D. (Red.) Cambridge Dictionary of Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Cain and Abel. In: Collins J.J., Harlow D.C. (Red.) The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids: Eerdmans.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Moses, Assumption of. In: Collins J.J., Harlow D.C. (Red.) The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids: Eerdmans.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Idols and Images. In: Collins J.J., Harlow D.C. (Red.) The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids: Eerdmans.boekdeel
 • Tromp J. (2010), Latin (Early Jewish Literature Preserved in). In: Collins J.J., Harlow D.C. (Red.) The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids: Eerdmans.boekdeel
 • Tromp J. (2009), The Relations between Egyptian Judaism and Jerusalem in Light of 3 Maccabees and the Greek Book of Esther. In: Tuckett C.M. (Red.) Feasts and Festivals. Leuven: Peeters. 57-76.congresbijdrage
 • Tromp J., Buitenwerf R. & Hollander H.W. (Red.) (2008), Jesus, Paul, and Early Christianity. Studies in Honour of Henk Jan de Jonge. Leiden: Brill.boekredactie
 • Tromp J. (2008), Night and Day. A Propos Acts 20:7. In: Buitenwerf R., Hollander H.W., Tromp J. (Red.) Jesus, Paul, and Early Christianity. Studies in Honour of Henk Jan de Jonge Novum Testamentum, Supplements. Leiden: Brill. 363-375.congresbijdrage (refereed)
 • Tromp J. (2008), De gnostische Jezus. In: Dicou B., Goud J. (Red.) Een mens--vol van Geest. Jezus in woord en beeld. Zoetermeer: Meinema. 88-93.congresbijdrage
 • Tromp J. (2008), De oorsprong van de doop. In: Leeuwen M. van, Slootmans M. (Red.) Een gering gebeuren, een rijk symbool. Remonstranten en de doop. Utrecht: Remonstrantse Broederschap. 23-29.congresbijdrage
 • Tromp J. (2008), John the Baptist according to Flavius Josephus, and his Incorporation in the Christian Tradition. In: Houtman A., Jong A. de, Misset-van de Weg M. (Red.) Empsychoi Logoi. Religious Innovations in Antiquity. Studies in Honour of Pieter Willem van der Horst Ancient Judaism and Early Christianity. Leiden: Brill. 135-149.congresbijdrage
 • Tromp J. (2008), Uitverkiezing: bijbelstheologische notities bij een beladen begrip. In: Berge G. ten (Red.) Israël en de Palestijnen: een asymmetrisch conflict. Utrecht: Remonstrantse Broederschap. 27-31.congresbijdrage
 • Tromp J. (2008), Maccabees, Third Book of. In: Doob Sakenfeld K. (Red.) New Interpreter's Dictionary of the Bible, vol. III. Nashville: Abingdom Press. 758-761.boekdeel
 • Tromp J. (2007), The Treatise on the Patriarch Henoch by Johannes Drusius (1550-1616). In: Baasten M.F., Munk R.W. (Red.) The Treatise on the Patriarch Henoch by Johannes Drusius (1550-1616). Amsterdam. 103-150.boekdeel
 • Tromp J. (2007), Jannes and Jambres (2 Timothy 3:8). In: Graupner A., Wolter M. (Red.) Moses in Biblical and Extra-Biblical Traditions. Berlin/New York. 211-226.boekdeel
 • Tromp J. (2007), Can These Bones Live?’ Ezekiel 37:1-14 and Eschatological Resurrection. In: Jonge H.J. de, Tromp J. (Red.) The Book of Ezekiel and its Influence: Aldershot. 61-78.boekdeel
 • Tromp J. (2007), Damascus Document IV 10-12. In: Hilhorst A., Puech E., Tigchelaar E. (Red.) Flores Florentino. Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in Honour of Florentino García Martínez. 225-237.boekdeel
 • Tromp J. (Red.) (2007), The Book of Ezekiel and its Influence. Aldershot: Ashgate.boekredactie
 • Tromp J. (2007), Review of R.G. Kratz: Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels [Bespreking van: Kratz R.G. (2004) Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels] Bibliotheca Orientalis 64: 441-443.boekbespreking
 • Tromp J. (2007), Review of B. Olsson, D. Mitternacht, O. Brandt, The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome [Bespreking van: (2001) The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome] Bibliotheca Orientalis 64: 461-462.boekbespreking
 • Tromp J. (12 mei 2006), Leugens, wonderen en geloof (Lezing). Leiden.overig
 • Tromp J. (2006), De godsdienst van het jodendom in Alexandri en Jeruzalem, Schrift 223: 17-20.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tromp J. (2006), review of: S.R. Johnson, Historical Fictions and Hellenistic Jewish Identity. Third Maccabees in its Cultural Context [Bespreking van: (2004) Historical Fictions and Hellenistic Jewish Identity. Third Maccabees in its Cultural Context] Journal for the Study of Judaism 37: 459-460.boekbespreking
 • Tromp J. (2006), review of: E. Norelli (ed.), Recueils normatifs et canons dans lantiquité [Bespreking van: (2004) Recueils normatifs et canons dans lAntiquité] Journal for the Study of Judaism 37: 480-481.boekbespreking
 • Tromp J. (2005), The Life of Adam and Eve in Greek. A Critical Edition. Leiden: Brill Academic Publishers.boek
 • Tromp J. (2004), The Story of Our Lives. The qz-text of the Life of Adam and Eve, the Apostle Paul, and the Jewish-Christian Oral Tradition concerning Adam and Eve, New Testament Studies 50: 205-223.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (2004), The Religious Significance of Jerusalem for Jews in the Greco-Roman Period.. In: Boulluec A. Le (Red.) A la recherche des villes saintes. Actes du colloque franco-néerlandais Les villes saintes. 51-61.boekdeel
 • Tromp J. (2004), Review of D. Brakke (Ed), Pseudo-Athanasius On Virginity [Bespreking van: Pseudo-Athanasius On Verginity] Dutch Review of Church History 83: 504-505.boekbespreking
 • Tromp J. (2004), Review of D. Brakke (Ed), Pseudo-Athanasius On Virginity [Bespreking van: Pseudo-Athanasius On Verginity] Dutch Review of Church History 83: 504-505.boekbespreking
 • Tromp J. (2003), On Human Disobedience to the Order of Creation (4Q521, fr. 2, and Latin Life of Adam and Eve 29c),, Revue de Qumran 21.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (2003), Origen on the Assumption of Moses. In: Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction. Leiden: Brill.boekdeel
 • Tromp J. (2003), Zur Edition apokrypher Texte: Am Beispiel des griechischen Lebens Adams und Evas. In: Recent Developments in Textual Criticism. New Testament, Other Early Christian and Jewish Literature. Assen: van Gorcum.boekdeel
 • Tromp J. (2003), Bad Divination in Zechariah 10 :1-2. In: The Book of Zechariah and Its Influence. Ashgate: Aldershot.boekdeel
 • Tromp J. (2003), The Role of Omissions in the History of the Literary Development of the Greek Life of Adam and Eve, unknown FGW 14: 257-275.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tromp J. (2002), The Textual History of the Life of Adam and Eve in the Light of a Newly Discovered Latin Text-Form, Journal for the Study of Judaism 33.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (2002), Het Leven van Adam en Eva. Een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan. Kampen: Kok.boek
 • Tromp J. (2002), Thans in eigenlijken zin niet meer gebruikelijk.' Openbaring in het oude Israël. In: Waar komt ons geloof vandaan? Over openbaringen en ervaringen. Utrecht: Remonstrants Broederschap.boekdeel
 • Tromp J. (2002), Review of J.C. VanderKam, An Introduction to Early Judaism, Grand Rapids/Cambridge 2001 [Bespreking van: Review of J.C. VanderKam, An Introduction to Early Judaism, Grand Rapids/Cambridge 2001] Bibliotheca Orientalis 59.boekbespreking
 • Tromp J. (2002), Review of B.N. Porter (ed), One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World (Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute, Vol. 1), Bethesda 2000 [Bespreking van: Review of B.N. Porter (ed), One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World (Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute, Vol. 1), Bethesda 2000] Bibliotheca Orientalis 59.boekbespreking
 • Tromp J. (2002), Review of A.-M. Denis, Introduction à la littérature religieuse judéo-hellénistique, Turnhout 2000 [Bespreking van: Review of A.-M. Denis, Introduction à la littérature religieuse judéo-hellénistique, Turnhout 2000] Journal of Theological Studies 53.boekbespreking
 • Tromp J. (2001), The Davidic Messiah in Jewish Eschatology of the First Century BCE. In: Restoration. Old Testament, Jewish, and Christian Interpretations. Leiden: Brill.boekdeel
 • Tromp J. (2001), 1 Makkabeeën. In: Internationaal commentaar op de Bijbel (ned. editie. Kampen: Kok.boekdeel
 • Tromp J. (2001), Beek, Martinus Adrianus. In: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Kampen: kok.boekdeel
 • Tromp J. (2001), Review of Hannah, D.D., Michael and Christ: Michael Traditions and Angel Christology in Early Christianity [Bespreking van: Review of Hannah, D.D., Michael and Christ: Michael Traditions and Angel Christology in Early Christianity] Journal for the Study of Judaism 32.boekbespreking
 • Tromp J. (2001), Review of Horbury, W. et al. (eds), The Cambridge History of Judaism, Vol. III. The Early Roman Period [Bespreking van: Review of Horbury, W. et al. (eds), The Cambridge History of Judaism, Vol. III. The Early Roman Period] Bibliotheca Orientalis 58.boekbespreking
 • Tromp J. (2001), Review of Feldman, L.H., Josephus' Interpretation of the Bible [Bespreking van: Review of Feldman, L.H., Josephus' Interpretation of the Bible] Bibliotheca Orientalis 58.boekbespreking
 • Tromp J. (2001), Review of Picard, J.-C., Le continent apocryphe: essai sur les littératures apocryphes juive et chrétienne [Bespreking van: Review of Picard, J.-C., Le continent apocryphe: essai sur les littératures apocryphes juive et chrétienne] Journal for the Study of Judaism 32.boekbespreking
 • Tromp J. (2001), Review of Elliott, M.A., The Survivors of Israel. A Reconsideration of the Theology of Pre-Christian Judaism [Bespreking van: Review of Elliott, M.A., The Survivors of Israel. A Reconsideration of the Theology of Pre-Christian Judaism] Journal of Theological Studies 52.boekbespreking
 • Tromp J. (2001), Vrijzinnige dilemma's: de bijbel, AdRem 12.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (Red.) (2000), Literature on Adam and Eve. Collected Essays. Leiden: Brill.boekredactie
 • Tromp J. (2000), J. Tromp (eds), Literature on Adam and Eve. Collected Essays; Introduction. In: J. Tromp (eds), Literature on Adam and Eve. Collected Essays. Leiden: Brill.boekdeel
 • Tromp J. (2000), Cain and Abel in the Greek and Armenian/Georgian Recensions of the Life of Adam and Eve. In: Literature on Adam and Eve. Collected Essays. Leiden: Brill.boekdeel
 • Tromp J. (2000), Cain and Abel in the Greek and Armenian/Georgian Recensions of the Life of Adam and Eve. In: Literature on Adam and Eve. Collected Essays. Leiden: Brill.boekdeel
 • Tromp J. (2000), Joodse en Griekse identiteit onder Romeinse opperheerschappij [Jewish and Greek identity under Roman supremacy].. In: Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van joden, christenen en moslims:verwachting en realiteit. Kampen: Kok.boekdeel
 • Tromp J. (2000), Het Leven van Adam en Eva (Apocalyps van Mozes)[The Life of Adam and Eve (Apocalypse of Moses)]., Schrift 187.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (2000), Over de bijdrage van de Israëlitische godsdienstgeschiedenis aan de bijbelse en dogmatische theologie [The contribution of the history of Israelite religion to biblical and dogmatic theology, Te-Ef : Blad van de Theologische Faculteit van de R.U. Leiden 30.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (2000), Review of Spilsbury, P., The Image of the Jew in Flavius Josephus Paraphrase of the Bible (Texte und Studien zum Antiken Judentum 69) [Bespreking van: Review of Spilsbury, P., The Image of the Jew in Flavius Josephus Paraphrase of the Bible (Texte und Studien zum Antiken Judentum 69)] Bibliotheca Orientalis 57.boekbespreking
 • Tromp J. (2000), Review of Aus, R.D., "Caught in the Act," Walking on the Sea, and the Release of Barabbas Revisited (South Florida Studies in the History of Judaism 157) [Bespreking van: . Review of Aus, R.D., "Caught in the Act," Walking on the Sea, and the Release of Barabbas Revisited (South Florida Studies in the History of Judaism 157)] Journal for the Study of Judaism 31.boekbespreking
 • Tromp J. (2000), Review of Donfried, K.P., and P. Richardson (eds), Judaism and Christianity in First-Century Rome [Bespreking van: Review of Donfried, K.P., and P. Richardson (eds), Judaism and Christianity in First-Century Rome] Nederlands Theologisch Tijdschrift 54.boekbespreking
 • Tromp J. (1999), Not enough EPIPOLAIWS in 3 Maccabees 2:3, Journal for the Study of Judaism 30.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (1999), On the Jewish Origin of Joseph and Aseneth. In A. Brenner and J.W. van Henten (eds), Studies in Theology and Religion 1.artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (1999), Joodse en vroegchristelijke apocalyptiek. Geboekstaafde waarheid.[Jewish and Early Christian Apocalypticism. Truth Recorded], Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek..artikel in tijdschrift
 • Tromp J. (1999), Review of Barclay, J.M.G., Jews in the Mediterranean Diaspora from Alexander to Trajan (323 BCE-117 CE) [Bespreking van: J.M.G., Jews in the Mediterranean Diaspora from Alexander to Trajan (323 BCE-117 CE)] Bibliotheca Orientalis.boekbespreking
 • Tromp J. (1999), Review of Fitzmyer, J.A., The Semitic Background of the New Testament. A Combined Edition of Essays on the Semitic Background of the New Testament and A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays [Bespreking van: The Semitic Background of the New Testament. A Combined Edition of Essays on the Semitic Background of the New Testament and A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays] Bibliotheca Orientalis 56.boekbespreking
 • Tromp J. (1999), Numerous contributions to the "Review of Articles" section in the JSJ [Bespreking van: Numerous contributions to the "Review of Articles" section in the] Journal for the Study of Judaism 30.boekbespreking
 • Tromp J. (1998), Daniël en Henoch: de oudste bewaarde voorbeelden van apocalyptische geschriften [Daniel and Enoch. The Oldest Preserved Examples of Apocalyptic Writing]. In: Henten J.W. van, Mellink O. (Red.) Visioenen aangaande het einde. Apocalyptische geschriften en bewegingen door de eeuwen heen. Zoetermeer: Meinema. 41-67.boekdeel
 • Tromp J. & Jonge M. de (1998), The Life of Adam and Eve and Related Literature (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha 4). Sheffield: Academic Press.boek
 • Tromp J. (1998), Two References to a Levi Document in an Epistle of Ammonas. In: Novum Testamentum Novum Testamentum.congresbijdrage
 • Tromp J. (1998), Literary and Exegetical Issues in the Story of Adam's Death and Burial. In: The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. Leuven: Peeters.boekdeel
 • Tromp J. (1998), The Ancient Jewish Diaspora: Some Linguistic and Sociological Observations. In: Haar G. (Red.) Strangers and Sojourners. Religious Communities in the Diaspora. Leuven: Peeters.boekdeel
 • Tromp J. & Jonge M. de (1998), Jacob's Son Levi in the Old Testament Pseudepigrapha and Related Literature. In: Biblical Figures Outside the Bible. Leuven: Peeters.boekdeel
 • Tromp J. (1998), Daniël en Henoch. De oudste bewaarde voorbeelden van apocalyptische geschriften [Daniel and Enoch: the Earliest Preserved Specimens of Apocalyptical Writings]. In: Henten J.W., Mellink O. (Red.) Visioenen aangaande het einde. Apocalyptische geschriften en bewegingen door de eeuwen heen. Zoetermeer: Meinema.boekdeel
 • Tromp J. (1998), De onveranderlijke canon van de christelijke kerk [The Unvariable Canon of the Christian Church]. In: Leeuwen Th.M. van (Red.) De bijbel, hoezo de bijbel? [The Bible--Why the Bible?] Remonstrants vlugschrift.congresbijdrage
 • Tromp J. (1998), Review of Silverstein, Th. and A. Hilhorst (Eds.), Apocalypse of Paul. A new Critical Edition of Three Long Latin Versions (Cahiers d'Orientalisme 21 [Bespreking van: (1998) Th. and A. Hilhorst (Eds.), Apocalypse of Paul. A new Critical Edition of Three Long Latin Versions (Cahiers d'Orientalisme 21] Vigiliae Christianae 52.boekbespreking
 • Tromp J. (1998), Review of VanderKam, J.C. and W. Adler (Eds.), The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity [Bespreking van: of VanderKam, J.C. and W. Adler (Eds.), The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity] Vigiliae Christianae 52.boekbespreking
 • Tromp J. (1998), Review of Sachot, M., L'invention du Christ. Genèse d'une religion. Paris: 1997 [Bespreking van: (1997) Sachot, M., L'invention du Christ. Genèse d'une religion. Paris: 1997] Journal for the Study of Judaism 29.boekbespreking
 • Tromp J. (1997), Das Frauenbild im Judentum der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag anhand von "Joseph und Aseneth" (AGJU) [Bespreking van: Standhartinger A. (1997) -] Bibliotheca Orientalis 54: cols.193-195.boekbespreking
 • Tromp J. & Jonge M. de (1997), The Life of Adam and Eve and Related Literature. Sheffield: Academic Press.boek
 • Tromp J. (1997), Two References to a Levi Document in an Epistle of Ammonas, Novum Testamentum 39: 235-247.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tromp J. (1997), Literary and Exegetical Issues in the Story of Adam's Death and Burial (GLAE 31-42). In: Rompay L. van, Frishman J. (Red.) The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. Leuven. 25-41.boekdeel
 • Tromp J. (1997), Review of Standhartinger, A. Das Frauenbild im Judentum der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag anhand von [Bespreking van: (1995) Das Frauenbild im Judentum der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag anhand von ] Bibliotheca Orientalis 54.boekbespreking
 • Tromp J. (1996), Jeruzalem als heilige stad in het jodendom van de Perzische, Hellenistische en Romeinse periode. [Jerusalem as a Holy City in Judaism of the Persian, Hellenistic, and Roman Era]. In: Jenner K.D., Wiegers G.A. (Red.) Jeruzalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk [Jerusalem as a Holy City. Religious Image and Practice]. Kampen: Kok. 26-45.boekdeel
 • Tromp J. (1996), Religieuze legitimatie [Religious Legitimation], Te-Ef : Blad van de Theologische Faculteit van de R.U. Leiden 25: 39-48.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Tromp J. (7 december 1995), A Historical Analysis of the Diaspora Concept (Lezing). LISOR, Leiden.overig
 • Tromp J. (14 mei 1995), Literary and Exegetical Issues in the Story of Adam's Death and Burial (Lezing). Hebrew University of Jerusalem.overig
 • Tromp J. (1995), The Critique of Idolatry in the Context of Jewish Monotheism. In: Horst P.W. van der (Red.) Aspects of Religious Contact and Conflict in the Ancient World. Utrecht: Universiteit Utrecht. 105-120.boekdeel
 • Tromp J. (1995), The Formation of the Book of Maccabees, Henoch 17: 311-328.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tromp J. (1995), Pseudo-Philo. Rewriting the Bible [Bespreking van: Murphy F.J. (1995) -] Journal for the Study of Judaism 26: 206-207.boekbespreking
 • Tromp J. (1993), The Assumption of Moses. A Critical Edition with Commentary. Studia in Veteris Testamenti pseudepigrapha nr. 10. Leiden: Brill.boek
 • Tromp J. (1993), The Sinners and the Lawless in Psalm of Solomon 17, Novum Testamentum 35: 344-361.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tromp J. (1991), M.A. Beek en de historische kritiek. In: Tromp J., Romeny R.B. ter Haar (Red.) Quisque suis Viribus 1841-1991. 150 jaar theologie in dertien portretten..boekdeel
 • Tromp J. (1990), Taxo, the Messenger of the Lord, Journal for the Study of Judaism 21: 200-209.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tromp J. (1988), The Text of Ps. CXXX 5-6, Vetus Testamentum 38: 100-103.artikel in tijdschrift (refereed)

Geen relevante nevenwerkzaamheden